Header Ads Widget

A háttérhatalom törekvése a Világkormány létrehozása, amely az emberiség és a bolygónk pusztulásához vezet - VideókAmit ma tapasztalhatunk bolygószinten ez egy teljesen alvilági irányítás. Ezt az alvilági entitást szolgálja ki a pénzhatalmi elit és a pénzhatalmi elitet az a globalista nemzetellenes, hazaáruló politikai elit, akik eladták a lelküket, akik a nemzetgyűlölettől vezérelve a nemzetállamok felszámolását és a világkormány megalakulását támogatják, akiknek sejtelmük sincs arról, hogy ezzel egy idegen entitást szolgálnak és a bolygónk és az emberiség elpusztításához asszisztálnak.

Ezt a sátáni tervet Teremtőink nem fogják engedni, mert innen már csak egy lépés lenne, hogy az alvilági lények átvegyék a hatalmat az emberiség fölött, akik majd megjelenhetnének mint az emberiség teremtői és az emberiséget rabszolgaként használhatnák. Ez nem az első próbálkozásuk a föld történelmében.  

Ez az idegen faj elképesztő technológiával, és manipulációs képességekkel rendelkeznek, nem szeretet alapon működnek és a mai emberiség többsége őket szolgálja, anélkül hogy erről a legcsekélyebb ismereteik is lennének. Mivel nem képesek a lélekteremtésre, ezért a lelkekért megy a harc! 
Hogy vannak-e köztünk élő emberek, akik eladták a lelküket és az alvilági gonosz entitásokat szolgálják vagy már eleve a hazugságra és a pusztításra lettek teremtve ez nem kérdés! Jézus: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." MA EZT A MÉRHETETLEN HAZUGSÁGÁRADATOT ÉS PUSZTÍTÁST LÁTJUK BOLYGÓSZINTEN AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN!

Jézus beszél a hüllők teremtményeiről is: Kígyók, viperák fajzatai! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől?

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal.”

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” Bármit megtesznek az emberiség fölötti uralkodásért és a hatalmuk megtartása érdekében!

Jól látható a háttérből irányított sátáni erők és azok kiszolgálóik egyre erőteljesebb térnyerése, és az az aberrált, lelki nyomorékok által támogatott mérhetetlen pusztítás, amit tapasztalhatunk az élet minden területén erkölcsi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt, ami szöges ellentétben áll az univerzális törvényekkel. Most éppen a migrációs fajkeveréssel szeretnék lefödni tetteiket és felgyorsítani az eseményeket a pusztító terveikhez (Kalergi-terv). 

Ennek a bolygónak és ennek az emberiségnek nincs másik választási lehetősége, mint az aranykor! Most a rostálás időszakát éljük! Ha 2035-ig nem lesz aranykor, akkor nem csak mi, hanem a bolygónk is törlésre kerül. Erre a biblia is figyelmeztet!

JELENÉSEK KÖNYVE: "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ézs 65,17 ; 66,22" 

TEHÁT HA NEM ÉBREDÜNK, NEM MI LESZÜNK AZ ELSŐ civilizáció, ami el lesz törölve erről a földbolygóról, atombombástól, pénzestől és vallási dogmástól együtt, ha továbbra is egy olyan MEGOSZTÓ sátáni RENDSZERT és élősködőket tartunk hatalomban, akik a pusztításra lettek teremtve, akik ember és Isten közé álltak, hogy az össze vissza lopkodott, átírt, kisajátított és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és ha kell egymás legyilkolására, hogy ez által biztosítsák saját hatalmukat.

Noé idejében sem vették komolyan az emberek a közvetlen figyelmeztetést és mindössze 8-an élték túl a természeti katasztrófát! 


Akinek van füle a hallásra az hallja és akinek van szeme a látásra az látja a többi meg megy a süllyesztőbe! 

Teremtői üzenet!


Az aranykorban nincs földi hatalom, mivel az irányítás és tudás, Teremtői szintről érkezik. Nincs vallás, nincs háború, nincs betegség, nincs pénz, nincs elnyomás, nincs probléma, mivel az aranykorba csak azok kerülhetnek be, akik képesek szeretetben, békében, együttműködve élni.

Az aranykorban nem folytatható semmilyen ...izmus ami eddig volt ( globalizmus, kapitalizmus, nácizmus, kommunizmus, szocializmus, cionizmus, judaizmus, katolicizmus stb..,stb..). Ezek a rendszerek mind le lesznek váltva bolygószinten a Teremtő által.


Milyen veszélyekre figyelmeztet a biblia a globalizációval kapcsolatban és milyen jövő elé néz az emberiség!

Bibliai próféciák!