Header Ads Widget

Rózsadombi paktum! A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal!
Emlékezzünk a rózsadombi paktumra! A hazaáruló politikusaink, illegitim paktumokkal, diktatórikus eszközökkel, előre kitervelt szándékkal rendszerváltáskor nem helyreállították alkotmányos jogrendszerünket, hanem újból kivéreztették ezt az országot, hogy mentsék a bőrüket!
A rózsadombi paktum, Eredeti változata

A paktum eredeti változata 1989-ből. Íme a PAKTUM,  a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés. Az Angliában élő Révffy László a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. 

Írását azzal kezdi, hogy 1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. 

1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról. 

2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért. 

3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között. 

4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása. 

5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között. 

6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 

7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól. 

8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon. 

9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe. 

10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében. 

11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása. 

12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása. 

13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni. 

14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 

15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot. 

16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik. 

17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 

18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben. 

19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 

20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1998. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.


A találkozó résztvevői: 

Antal József 

Horn Gyula 

Pető Iván 

Paskai László 

Göncz Árpád 

Zoltai Gusztáv 

Boross Péter


Második Rózsadombi paktum


1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról. 

1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása. 

2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért. 

2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.

3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között. 

3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.

4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása. 

4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között. 

5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.

6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 

6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.

7. A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól. 

7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.

8. A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon. 

8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.

9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe. 

9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében. 

10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása. 

11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.

12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.

12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.

13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni. 

13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.

14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 

14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.

15. A románok, a jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot. 

15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.

16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik. 

16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.

17. A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 

17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.

18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben. 

18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.

19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 

19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.

20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért. 

20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsadombi_paktum


Netanjahu-Orbán paktum:

  • Magyarország kiürítése ( kivándorlás)
  • devizahitel csalássorozat
  • egészségügyi ellátás vákuumnövekedése 
  • oktatásliberalizáció 
  • Köznyomor
  • zsidó beköltöztetés növelése
  • átlag bérek nem változhatnak( bérstop), csak az államigazgatásban 
  • izraeli-magyar kettős állampolgárok jelenléte az országgyűlésben
  • megélhetési feltételek hiányának folyamatos megteremtése
  • média minden ága döntően rém és katasztrófa hírekkel hasson a társadalomra, növelve a stresszt és elégedetlenséget.


Nagy Tibor: A Netanjahu-Orbán paktum

Miközben a média a két ország miniszterelnökeinek csúcstalálkozójáról csupa olyan kölcsönösen előnyös tényeket közöl, melyet megnyugodva fogad a közvélemény, elhallgatják a titkos paktumot: milyen feltételek között enged Izrael egy újabb Orbán-ciklust Magyarországon?

A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal.

A paktum lényege: 

Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.

Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban. Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál. Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra – stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. – és a korrupciót, hiszen minden fillér amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.

A kettős állampolgárság kérdésében Izrael elviseli a külhoni magyarok bevonását a politikába a csonka-hazából elűzött magyarok helyén azért, hogy a statisztikákból ne derüljön ki a demográfiai és exodus-botrány, ha Magyarországon a következő ciklusban sem kerül napirendre az izraeli-magyar kettős állampolgárok jelenlétének kérdése a gazdasági-társadalmi és politikai életben. Az Országgyűlés kettős állampolgárait szigorúan tilos megnevezni, mert közöttük vannak azok a közszereplők és közméltóságok, akik garanciát jelentenek a folyamatosságra.

Nagy Tibor MIÉP-elnök felvetése, hogy ha a kormány komolyan gondolja a Soros Györggyel való szembenállást, akkor zárassa be a Soros-egyetemet Netanjahu szerint napirendre sem kerülhet, mert a nyitott társadalom elve, a nemzeti hagyományok és kultúra felszámolása mindkét zsidó oldal érdekét szolgálja. Ugyan Izraelbe nem engedik be Soros Györgyöt, de az ú.n. „egyetemén" és civilszervezeteiben olyan hatékony ügynökképzés folyik, amely számos eredményt ért el, legutóbb meg tudta akadályozni a Momentum pártképződményen keresztül a Budapesti Olimpia tervét, és egyre hatékonyabban szól bele a nagypolitikába, kinevelve az Orbán utáni időszak Izrael-hű vezetőit. Miután a kormányoldal és az ellenzék egyaránt zsidó pénzpórázon tevékenykedik, a Soros-ügy megfelelő szinten tartása Izrael érdekeit szolgálja.

A lényeg a zsidó beköltözés, visszaköltözés, hazatérés és új honfoglalás, ami a zsidóság ezeréves sérelmét orvosolja. A magyarok a kazár birodalommal való szembefordulásukkal már Álmos és Árpád idején példát mutattak arra, hogy képesek a legnagyobb erővel is szembeszállni, és ezt később a török, a Habsburg, a szovjet és a globális birodalommal is megtették, ami nem maradhat megtorlatlan: a magyarságot a Kárpát-medencéből ki kell irtani, majd pedig az emigrációban ismert módszerekkel a föld színéről is el kell tüntetni!

Végül Netanjahu és Orbán megállapodott arról, hogy a nemzeti programok korlátozottan működhetnek Magyarországon, így a családtámogatási terv időzítése a nyolcéves ciklus végén nem jelent érdemi kockázatot a beköltöző izraeliek számára, mert a népesedéspolitikai statisztikákban nem fog érdemi változást előidézni az elvándoroltak hazahívása, vagy a gyermekvállalás ösztönzése, elsősorban a megélhetési feltételek hiánya miatt.

Továbbra sem lehet elszámoltatás sem a rendszerváltás előtti sem az utáni korszakból, továbbá történelmi távlatban nem kerülhet sor a zsidó politikusok, különösen az 1919-es népbiztosok megnevezésére. Netanjahu zéró toleranciát kért és kapott az antiszemitizmus minden formájával szemben, és abban is egyetértettek a tárgyaló felek, hogy folytatni kell a zsidó kulturális kibontakozást. A média minden ága, a kereskedelmi és a közszolgálati egyaránt felsőbbrendű kultúraként kell bemutassa ismert celebek közreműködésével a zsidó kultúrát. A híripar továbbra is döntően rém- és katasztrófahírekkel kell hasson a magyar társadalomra, növelve a stresszt és elégedetlenséget.

Dicséretet érdemel az ország első szívkórházában folytatott tevékenység, amikor a beteg azért halt meg, mert rendszerszerűen nyitott mellkassal szállították másik kórházba CT-vizsgálatra. Egy-egy ilyen hír hihetetlen arányban képes fokozni az elvándorlási hajlandóságot, aminek eredményeként 2022-re hétmilliósra kell csökkenjen a magyarság, átadva helyét a beköltözőknek. Az afrikai és ázsiai bevándorlás megakadályozása akkor tartható fönn, ha arányuknak megfelelő zsidó népesség szerezhet helyettük magyar állampolgárságot.

Az Orbán-kormány dicséretesen megötszörözte az 1956-ban elvándorolt 200.000 magyar számát, és most a helyén maradás érdekében ígéretet tett a miniszterelnök az eddigi „eredmények" felülmúlására. Nagy Tibor MIÉP elnök szerint az izraeli miniszterelnök örömmel állapította meg, hogy Magyarországon folytatott tárgyalásai során izraeli-magyar kettős állampolgárokkal egyeztetett, akiknek kettős identitását a magyar választók elől a jövőben is védeni kell.

Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kötelességének tartja, hogy a Netanjahu-Orbán paktumot megossza a nyilvánossággal, ahogyan azt Csurka István alapító elnök előre jelezte.


Jogi tudnivalók:


A magyar nép – hatalom-megosztáson alapuló – alkotmányos rendje már 1222-ben, az Aranybullában lehetővé tette a magyar nemzet tagjainak, hogy bántódás nélkül ellentmondjanak és ellenálljanak a király alkotmányt megsértő cselekedeteivel szemben.

Ugyanezt az ellenállási jogot biztosítja a magyar állam 1989-90-ben megalkotott Ideiglenes Alkotmánya a magyar népnek az alkotmány megsértőivel, a kizárólagos hatalomra törőkkel szemben. A magyar népnek JOGA és KÖTELESSÉGE fellépni a diktatúrával szemben!

Az Ideiglenes Alkotmány egy ÁTMENETI IDŐSZAK Alkotmánya. 1989-től kezdve addig marad hatályban, míg a magyar nép megalkotja Magyarország Alkotmányát.

Ez az Ideiglenes Alkotmány a következőket tartalmazza:

„A Magyar Köztársaság Alkotmánya

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, ………

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom……….. kizárólagos birtoklására.

Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Tehát a magyar államban a kizárólagos hatalommal (a diktatúrával) szembeni fellépés alkotmányos kötelessége a magyar állampolgároknak!!!

A 2010-es választási győzelem után Orbán Viktor a Fidesz alapszabálya miatt nagyobb hatalommal rendelkezett, mint Szent István és Mátyás király együtt. De ezt a hatalmát nem arra használta, hogy az Ideiglenes Alkotmány szerint eljárva befejezze a rendszerváltást és létrehozza a magyar nép új államát, amivel helyre állítható az állami és alkotmányos jogfolytonosság. Hanem arra, hogy az alkotmányt és a nemzetközi jogot megsértve 2012-től létrehozza a saját, kizárólagos hatalmával működő Magyarország nevű diktatúrát!

Az ideiglenes magyar alkotmány ugyanis NEM ENGEDI MEG a képviselőknek az Ideiglenes Alkotmány hatályon kívül helyezését, a magyar állam átnevezését, megszüntetését, új állam létrehozását.

Ezt csak a magyar nép, Magyarország Alkotmányának megalkotásával teheti meg.

A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal. Ezért az általuk megalkotott Magyarország Alaptörvénye jogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúra jogilag nem létezik!

Fentiekből következik, hogy a képviselők nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy a magyar nép ideiglenes alkotmányát hatályon kívül helyezzék, ezért az ideiglenes alkotmány továbbra is hatályban van, ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

A Magyarország nevű diktatúra megalkotásával Orbán Viktor olyan kizárólagos hatalomhoz jutott, amit nem csak a magyar állam alkotmánya, de még a saját Alaptörvényük is tilt.

Ez ellen a Köztársasági Elnöknek, az Alkotmány Bíróságnak és a jogász társadalomnak, de leginkább az ellenzéki pártoknak kellett volna fellépni az alkotmányos rend védelmében. Nekik kellett volna megszervezni a nép jogszerű ellenállását, ha a saját fellépésük nem lett volna elég. De nem léptek fel, és a nép fellépését se szervezték meg. Ezért most, hogy a tervezett kényszeroltás bevezetésével az életünk és a gyerekeink, unokáink élete és jövője került veszélybe, nekünk magunknak kell élni alkotmányos jogunkkal, nekünk kell megszervezni magunkat, hogy élni tudjunk alkotmányos kötelességünkkel.


1956-ban- és azóta is HÁBORÚ FOLYIK A MAGYAR NEMZET ELLEN!!


1956-ban előre kitervelt hatalmi PROVOKÁCIÓVAL teremtett ÜRÜGYET az akkori vezetés az Ausztriából kivonni kényszerült szovjet hadsereg újabb alakulatainak Magyarországra történő behívására… A sikerrel kiprovokált és jogos népharag polgárháborúvá szélesedett.

Csak azért nem volt a klasszikus értelemben vett HÁBORÚ, mert a magyar katonákra RÁZÁRTÁK A LAKTANYÁKAT!!!!

Viszont, a POLGÁRHÁBORÚ IS HÁBORÚ!!

Civil lakosok harcoltak az ellen a Szovjet Vöröshadsereg ellen, amit valójában az akkori miniszterelnök: HEGEDÜS ANDRÁS és honvédelmi miniszter BATA ISTVÁN hívott be. Ez azonban kimeríti a HAZAÁRULÁS bűntettét. Ezért aztán 66. éve ELHALLGATJÁK ezt a politikai bűntettet!!!

Én: BÓNA MÁRIAI ILONA, mint VÉTLEN SZEMTANÚ felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ott voltam és láttam, hogy BUDAPEST XX. kerületében 1956. NOVEMBER 11-ig FOLYTAK A HARCOK!

Idézet az 1956 KATONAI TÖRTÉNETE c. videó kommentátorának szövegéből:

https://www.youtube.com/watch?v=aVfUixwHYtM

„A pesterzsébeti felkelők (13.08 perctől) Oltványi László nemzetőrt választották a felkelők parancsnokának. Egy teljes ÁVH-s-szovjet menetoszlopot semmisítettek meg a nehézfegyverek. (13.46 percnél) A fővárosban itt tartott legtovább az ellenállás. November 11-én a Nemzetőrség feloszlott és befejeződtek a harcok. „ (14.07 percnél)

Igaz, 10 éves kislány voltam, de a szabadságért lobogó lélekkel mentem a fölsős nagyfiúkkal Molotov koktélt készíteni. Igaz, engem nem engedtek a harckocsik közelébe, viszont egyik nyolcadikos fiút láttam MOLOTOV-KOKTÉLLAL A KEZÉBEN MEGHALNI. Arra már nem emlékszem, hogy kerültem haza, mert sokkot kaptam és elájultam… Apa kunszentmiklósi nagymamámhoz menekített. A karácsonyt is ott töltöttem, majd egészen márciusig tartó szénszünetet egyik kolléganőjének a kiskunhalasi szüleinél töltöttem.

AZÓTA SEM TUDTAM FELDOLGOZNI AZT AZ IGAZSÁGTALANSÁGOT, AMI AKKOR HAZÁNKAT ÉRTE!!! ÁTÉLEM MINDEN NAP, MINDEN PERCÉBEN EZT MÉG MOST IS!

1996-ban olvashattam először arról, hogy milyen sokan meghaltak ekkor. „csak” Pesterzsébeten! Képen látható az 1956-OS FORRADALOM PESTERZSÉBETI HŐSEI ÉS ÁLDOZATAINAK névsora.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832050&aid=276520&htr=1

Megjelent a PESTERZSÉBET és SOROKSÁR (akkori XX. kerület) c. önkormányzati lapjában, Ó. KOVÁCS ATTILA szerkesztésében, aki külön emlékszámot szentelt 1996-ban az októberi évfordulóra.

Azt is IDEJE LENNE MEGTUDNIA MINDENKINEK, hogy valójában a Varsói Szerződés tagállamainak hadseregei – szerződés szerint – csakis akkor vonulhattak be egy másik országba, ha azt a vezetőik kifejezetten kérték.

Így történt ez 1956-ban is. Az a HEGEDÜS ANDRÁS, aki 1955-1956-ban Magyarország miniszterelnöke volt ezt meg is tette.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C3%BCs_Andr%C3%A1s_(politikus)

HEGEDÜS ANDRÁS 1956. október 24-én, a nép és kormányának követelésére kénytelen volt átadni a hatalmat Nagy Imrének. "Október 28-án ő írta alá antedatálva a szovjet hadsereg segítségül hívásáról szóló kérelmet. Október 28-án elvesztette KV és PB tagságát, majd október 29-én a Szovjetunióba menekítették"

Azért hallgatják el ezt az alapvető igazságot, mert csak így lehet elkerülni azt, hogy bebizonyosodjon HAZAÁRULÁSA- hazaárulásuk az akkori vezetőknek!

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832048&aid=276520

Mint ahogy 1994. március 16-án a következő tanúvallomást tette az 1956. október 25-i, katonai sortűzzel kapcsolatban az ÜGYÉSZSÉGEN:

„„… a mi am orf testületünk (K.E.: Központi Vezetőség) létrehozott egy Katonai Bizottságot, ami emlékezetem szerint egészen 28-ig, mint a Párt Katonai Bizottsága szerepelt.

Ebben a Katonai Bizottságban volt

- Apró Antal,

- Fehér Lajos,

- Bata (István),

- Piros (László),

- Földes László.

Mi a Katonai Bizottságot bíztuk meg, hogy megfelelő helyzetben adja ki a tűzparancsot, - tehát mi ez az amorf (K:E:: alaktalan, torz) vezetőség voltunk azok, akik felhatalmaztuk a Katonai Bizottságot, hogy a helyzet értékelésétől függően, az ő megítélése alapján, az ő szakmai tudásuk szerint adják ki a tűzparancsot. Ez meg is történt.” (Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?)

Egészen pontosan, APRÓ ANTAL, mint ennek a Katonai Bizottságnak a vezetője adta ki a LÖVETÉSI PARANCSOT 1956. október 25-én, a Kossuth téri fegyvertelen tüntetőkre is. Sajnos, ezen a Tüntetésen lőtték szitává BÓNA ZSIGMOND nagybátyámat is. Az is lehet, hogy a tetemeket ledarálták? NEM A SZOVJET TANKOK LŐTTEK A KOSSUTH TÉREN OKTÓBER 25-ÉN, MINT AHOGY AZT MÉG MINDIG SULYKOLJÁK A MÉDIÁBAN!!!!

AKKOR, 1956-ban, 10 évesen minderről fogalmam nem volt. Csak láttam nagymamát - HALÁLÁIG GYÁSZRUHÁBAN.

Ezt a sorozatot azért teszem közzé, hogy mindenki megértse végre, hogy ANNAK a magyar népet eláruló- a POLITIKAI BŰNÖSÖKNEK VÉDETTSÉGET JELENTŐ PAKTUMNAK a BETARTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT KELLENE MEGSZÜNTETNI!

Akkor a vétlen áldozatok - mint én is - végre szabadon élhetnénk a hazánkban!

A MELLÉKELT KÉPEN szereplő személyek az 1956-ban, a harcok során meghalt hősök, akikről semmit nem tud kerületünk lakossága, mert olyan történelemtanároknak nevezettek „oktatták” még gyermekeimet is, akik a mai napig ellenforradalomnak tartják a szabadságharccá kiteljesedett gigászi harcunkat.

Ezzel a harccal teljesen magunkra maradva, el kellett viselnünk a világ egyik legnagyobb hadseregének megszállását. Ezen megszálló hadsereg által biztosított hatalom által iszonyatos testi-lelki megtorlás következett, melynek következtében. A „… kínzások közben egyedül a budapesti központjukban, az Andrássy út 60-ban naponként legalább 30-40 halt borzalmas mártírhalált.”

Itt szeretném felhívni a figyelmet a budapesti Szabó Dezső Nemzeti Kamaraszínházban, 2004-ben – Usztics Mátyás rendezésében – bemutatott: a Daráló című színdarabra!!! Ebben azon az a MŰEGYETEMI HALLGATÓ beszél arról a daráló-zúzó szerkezetről, amit a halálra vert- és kínzottak tetemeinek eltüntetésére SZÉTZÚZÁSÁRA terveztettek vele!!! Természetesen, „nagyvadak ledarálására” rendelték meg. (A Vasárnapi Újságban beszélt erről Usztics Mátyás 2004. október 24-én.)

Az akkori műegyetemi hallgató, amikor rájött, hogy valójában mire használták az általa tervezett szerkezetet, annyira elborzadt, hogy mindent elkövetett, minél előbb elhagyja az országot. Meg sem állt Ausztráliáig és még ott is 20-25 évig rémálmai voltak!!!!

https://youtu.be/yJAjNPodzlM

Róluk nem készült kimutatás sem. Én is csak nagymamámról tudtam meg utólag, hogy még hosszú évek múlva is azért siratta titokban Bóna Zsigmond nevű fiát…mert még keresnie sem volt szabad! Még beszélni sem beszélhetett róla!

Azonban, a véres kezű megtorlók nagyon is jól tudják, hogy kikről, miről kell ELHALLGATNI az igazságot!!! Ez is rettenetes, de ha belegondol valaki abba a tragédiába, hogy a mártírok utódainak 1990 után és még mai napság is számkivetettség és megbélyegzettség a sorsuk, akkor rájöhetne milyen rettenetes annak az üldözöttnek, negatívan megkülönböztetettnek, akinek sejtése sincs róla, hogy minden rossz miért történik vele? Miért ölték meg magzatjait (mint nekem), miért lehet őt büntetlenül megerőszakolni (mint engem) és … nem sorolom, mert már megírtam ezerszer! Azonban nem jelenhet meg, mert nem egyezik a médiában hivatalosan sulykolt történettel.

Még mindig ELHALLGATJÁK A VALÓS TÖRTÉNELMI TÉNYEKET!!!


Bóna Mária Ilona