Header Ads Widget

Hogyan akarják elvenni mindenünket a globalisták? A „nagy újraindítással” hozzák létre az új rendszert, ami egy globális bank és tőzsdei csőd lesz.A változásokhoz mindig válságok, ellenségképek és háborúk kellenek, mert az addigi értékrend és társadalmi rend csak így írható felül. Az új rendszert az államok és gazdálkodók, vállalkozások újrakifosztását teszi lehetővé, de már az egyéneket is megszabadítanák a tulajdonlás terhei alól. 

A világuralomra törekvő bankárkaszt előbb megszabadul a hanyatló, értékét vesztett, fedezetlen dollártól és a billiárdos dollár-adósságtól. Ezzel egyidőben megszűnik a készpénz, mert értéktelenné válik, fizetni csak a digitális valutákkal és központi világbanki „pénzzel” lehet majd. A szoktatást már elkezdték. 

A digitális pénzt csak a digitális személyiség létrehozása után lehet használni. A nagy válság alatt minden vállalkozás és egyén elveszíti készpénzben tartott vagyonát, csak annyija marad, ami a digitális pénztárcájában van, a bankszámláján. Onnantól kezdve a digitális identitáshoz fog kötődni minden, anélkül nem lehet létezni. Megszűnik az emberi identitás és vele együtt a cselekvés szabadsága, az embert, mint élő személyt megillető jogainkat a virtuális személyiségünkhöz kötött jogosultságok fogják lecserélni.

Hamarosan az internetet,- aminek a használatát előbb nélkülözhetetlenné tették,- is csak a digitális azonosítónkkal fogjuk tudni használni! Használati, más néven „felhasználói” jogosultságokat pedig attól függően adnak meg vagy vesznek el, milyen szinten felelünk meg a társadalmi elvárásoknak, amiket szintén a globalisták határoznak meg egy új szabályrendszerrel. Ennek a bevezetése már elkezdődött az egyén jogainak felszámolásával a „közösségek” jogaival szemben, amik az új szabályrendszernek való megfelelést jelentik. 

A szabályokat nem mi írhatjuk, ezeket az új globális elit találja ki számunkra. Jellemzőjük, hogy felelősséget írnak elő a „közösségért”, ahol mindenki egyforma, egyenlő jogosultságok illetik meg, mint pl a beteg, nemileg elferdült embereket a házasság és gyermek örökbefogadás, a kisebbség fogalma eltűnik, a többség kötelezhető a devianciák és a tőle idegen identitásúak be, és elfogadására. Jó példa erre a bevándorlók esete, amikor vallási, ideológiai ellentét miatt őslakosokat támadnak meg, de tiltott a „migránsbűnözés” kifejezés használata, mert az már fajgyűlöletnek minősül. Az abnormális nemi identitás elfogadásának tagadása szintén büntethető, mint kirekesztő magatartás. A megszálló hatalommal szembeni ellenállás már nem szabadságharc, hanem terrorizmus. 

A „tagadás” az új elit új szabályai szerint bűncselekmény lett, legyen az történelmi eseményről eltérő vélemény, mint a „zsidó holokauszt”, vagy a koronavírus vakcinák hatásossága, a világjárvány, az ember okozta klímaváltozás, és az orosz agresszió. Egy totális társadalmi megfelelőségi felügyeleti rendszerhez csak össze kell kapcsolni a digitális személyiséggel attól függővé tett emberről begyűjtött adatait a bankszámlájával és feltételekhez kell kötni a jogosultságainak az igénybevételét a viselkedésétől. 

A „Meta” és a többi Big Tech nagyvállalat nem a mi szolgálatunkra és kényelmünkre lett kitalálva, hanem arra, hogy információkat, azaz adatokat gyűjtsön rólunk. A platformok használatával a szabályzatuk szerint bele is egyeztünk az adatgyűjtésbe! „Önként” és dalolva, ám ez a módszer leginkább kényszer, sem mint önkéntesség! Ugyanezt a módszert alkalmazzák most a digitális személyiség „elfogadására” azzal a kamuszöveggel, hogy csak a használat idejére, és csak az igénybe vett szolgáltató kezeli az adatinkat. De a háttérben az adatbázisok össze vannak kötve, a Big Tech rólunk gyűjtött információit bárki megveheti. Minél több mindent tudnak rólunk, annál könnyebb befolyásolni nemcsak a fogyasztási szokásainkat, hanem a jutalmazás-büntetés módszerével a viselkedésünket is. A globális elit úgy bánik velünk és úgy akar idomítani, mint az állatokat!

Ha nem tapasztalnak ellenállást, az számukra a beleegyezésünkkel egyenlő! Kibúvókat már nem hagynak, mert aki nem lép át „önként” a digitális térbe, az kizárja önmagát a társadalomból, az ellátásokból, mert minden az internethez való hozzáféréstől lesz függővé téve. A gyermekek anyakönyvezésétől kezdve a mindennapi vásárlásainkon keresztül a weboldalak olvasásáig! 

Ha nincs digitális azonosítód, nem tudod felvenni a fizetésedet, nem tudsz utazni, autót, lakást venni, vagy bérelni, orvoshoz menni, iskolába íratni a gyermekeidet. A készpénz megszüntetése a digitális személyiség használatára kényszerítéssel így szünteti meg az utolsó szabadságjogainkat is! A narratíva eközben a kényelemről, a biztonságról és az önkéntességről szól!

Mindent, amit nem tagadsz meg: elfogadtad! Akkor is, ha módot sem adnak a megtagadásra!

A globalisták újkommunizmusában az alapszabály a már jól bevált hatalomszerzési technika: a „demokrácia” ideológiája. Az a demokratikus és rugalmas, ha egy valamiféle „többség” felülírhatja vagy semmibe veheti az eltérő érdekeket és véleményt, a kisebbség akaratát. Az eddigi egyhangú döntések rendszerét a globális szervezetekben és az EU –Birodalomban is felváltja a „minősített többség” akarata. Az EU tagországok nem 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, hanem nagyságuktól függően adtak maguknak „mandátumokat”, így mindig a legnagyobb államok akarata érvényesülhet a többiek kárára. Ez mindent, csak nem egyforma jogokat jelent! Így kell elnyomni az eltérő véleményt a „többség” segítségével, és elfogadtatni így egyes etnikai, vallási vagy ideológiai kisebbségek érdekeit másokkal, ha ezeket a nagyobb államok felkarolják! Így lehet a devianciákat törvényessé tenni, az abnormitást a normalitás fölé helyezni!

Az EU globalistái nemrég „megszavazták” az egyhangú döntések elhagyását külpolitikai ügyekben is. Megszüntették a tagállami vétó lehetőségét! Ez ellentétel az EU alapítók alapszabályával, de a „demokráciában” a többség akarata a meghatározó, és a szabályok ugyebár nincsenek kőbe vésve, a hatalmasok érdekében figyelmen kívül hagyhatók, ha ez a még nagyobb hatalmat szolgálja! A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy Orbán nem tudja tovább zsarolni az Uniót egy „blokkolással”, az USA ukrajnai háborúját kötelező tovább támogatni, így megszűnt a kormány „cserealapja” az uniós pénzekért cserébe. 

A migránsok beengedése és befogadása is kötelezővé vált, a nemváltók „jogainak” elfogadása és törvénybe iktatása is, a gyerekek „érzékenyítése” nem megtagadható tovább, nálunk is meg kell szüntetni a férfi és nő szavak használatát, be kell vezetni a gendertant az iskolákban. A munkahelyeken kötelező egy újabb mellékhelység kialakítása is, mindez büntetés terhe mellett. Keresztény Európa, erkölcsök, és identitás, tagállami szuverenitás, nemzeti jog, és önrendelkezés? Létezett ilyen valaha is?

A TERV a pénzügyi rendszer befagyasztása egy nagy és tervezett válsággal: az „ Ice – Nine terv”

„A pénzügyi elit ősidők óta álmodik az uralomról, a teljes ellenőrzésről. Bár a terv számtalanszor cserélt gazdát, alapvető célja változatlan maradt. Az elit jelenlegi generációja rendelkezik az első olyan technológiával, amellyel végrehajthatja a tervet.

A következő pénzügyi válság nem pusztán az 1998-as és 2008-as válság nagyobb változata lesz, hanem minőségileg más lesz. Több eszközosztályt fog felölelni globális szinten. Az 1970-es évek óta nem látott inflációt, az 1930-as évek óta nem látott fizetésképtelenséget és 1914 óta nem látott tőzsdei leállásokat fog mutatni. A pánik megfékezésére az államhatalom meghívásos lesz. A kapitalizmust egyszer s mindenkorra” hitelteleníteni” fogják. – Mivel már nem tudják tovább fokozni a kizsákmányolást, új módszert találtak ki, amit „fenntartható fejlődésnek” neveztek el. Előre megmondták, mi fog történni: „

Semmi sem lesz olyan, mint régen”! és „Nem lesz semmid, de boldog leszel”!

A közelgő válság nemcsak több befektetői vagyont tesz tönkre mint 2008-ban, és sokkal tovább tart, mint a nagy gazdasági világválság. Ez a válság egy másik okból is történelmi lesz. Az elitek hálózata fedezékül fogja használni a következő válságot, és megindítják a támadást. A pénzügyi rendszer elsötétül, világszerte. Dollár billiói azonnal és sok esetben végleg eltűnnek. Emberek százmillióit fogják elzárni saját pénzüktől hónapokra, sőt évekre. Ez lesz a történelem legnagyobb vagyonelkobzása.

Egy több mint 189 személyből álló hálózat tárult fel a világ legnagyobb pénzintézetein belül. Néhány tagja vezető pozíciót tölt be az IMF-ben, a Világbankban és a G20-ak minden központi bankjában.  Ez a 189 ember irányítja a Kína, Oroszország, India, Brazília, Kanada és Európa központi bankjaiban zajló események nagy részét. Ezek az intézmények egyfajta globális szuperstruktúrát alkotnak egyfajta hálót képezve, amely minden nemzetet körülölel. Vezetőik nem demokratikusan megválasztottak, nem tartoznak elszámolással önnek és nekem, a kormány, és a polgárok hatókörén kívül esnek, és mégis a kezükben tartják a globális pénzügyi rendszer sorsát. A globális szuperstruktúra olyan szervezeteket foglal magában, mint a Federal Reserve, a Bilderberg csoport, a WEF, az ENSZ és szervezetei, a központi bankok, a hírszerző ügynökségek és a média.

„Az elit uralja ezeket a szférákat. Ezek az elitek egy azonos elképzelést osztanak, és azt készülnek éppen valóra váltani. Ez a vízió: Egy új világrend, egy világadó és egy világpénz… Minden tevékenységük ennek a menetrendnek az előmozdítására irányul. Évek óta dolgoznak a színfalak mögött, és felkészültek ennek a víziónak a megvalósítására. Szó szerint meghamisították a nemzetközi pénzügyek törvényeit; lényegében minden a helyén van jelenleg, és lényegében nincs mód ennek megakadályozására. Amikor beüt a válság, átfordítják a kapcsolót, és befagyasztják a globális pénzügyi rendszert. Ez időt és módot ad nekik arra, hogy tervük szerint újraindítsák a világgazdaságot.”

A digitális rabszolgavilág legnagyobb támogatója Anglia, aminek volt miniszterelnöke ennek érdekében már egy új szervezetet is létrehozott. A tesztország Magyarország lesz, mert a bevezetés ötletét mindenhol ellenérzésekkel fogadták a képviselők. Sebaj: az orbáni 2/3 pártfegyelme mindent megold, indulhat a bemutató!/ G. Ági /