Header Ads Widget

Ki lehet Magyar Péter, az USAID által felbérelt ifjú titán apja, és apai nagyapja?


A Wikipédia szerint: „ 1981-ben született, anyai nagyapja a rendszerváltás előtti Magyar Televízió Jogi esetek című műsorában főszereplő Erőss Pál, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírája volt. Anyai nagyanyja Mádl Teréz, Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök testvére. Édesanyja Erőss Mónika, aki korábban a Kúria főtitkára volt, 2020 áprilisától pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese lett. 

Tanulmányait Budapesten és Hamburgban végezte, diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán szerezte 2004-ben. Szakmai pályáját a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd a jogi szakvizsgái letétele után a nemzetközi ügyvédi területen helyezkedett el, társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen segítette multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait. 2010-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársaként folytatta pályafutását. 2011-ben a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez. 

Feladata többek közt az uniós jogalkotás során a magyar kormányzati érdekek érvényesítése volt, különös tekintettel a közlekedés- és energiapolitika, valamint a társasági és versenyjog területére. 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt egyebek mellett jogi, pénz- és tőkepiaci, költségvetési, kereskedelmi és fejlesztéspolitikai ügyekben. 2018 szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette.2019. június 8-tól 2022 februárjáig a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt. Ezután a magánszférában dolgozott jogászként és vállalkozóként. 2022 augusztusában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági tagja lett. 2023 áprilisában bekerült a Volánbusz Lázár János által felfrissített igazgatóságába. 

2006 -ban decembertől a kordonokkal lezárt Kossuth térre Gulyás Gergellyel minden nap tüntetést jelentettek be a rendőrségen, annak lebontásáig. Magyar 2006 őszi rendőri erőszak fizikai sérülést szenvedett áldozatainak megsegítésére 2007-ben alapított Ne féljetek! Alapítvány titkára és kuratóriumi tagja volt ő maga és rokonai is: Az Alapítvány Kuratórimának tagjai: dr. Erőss Pál ügyvéd, Fábry Sándor humorista, dr. Morvai Krisztina a Civil Jogász Bizottság társelnöke, dr. Mádl Ferencné a Magyar Karitasz jószolgálati nagykövete, dr. Scmidt Mária a Terrorháza Múzeum Főigazgatója, dr. Jávor Béla ügyvéd, dr. Magyar István ügyvéd, Dr. Gulyás Géza ügyvéd és dr. Magyar Péter ügyvédjelölt. https://njsz.hu/

A Magyar Karitász (lat. Caritas Hungarica): a katolikus Egyház hivatalos magyarországi segélyszervezete. A létrehozott Alapítványt a Caritas Internacionális fölvette tagjai közé, ami egyúttal a brüsszeli regionális Caritas Európa tagságát is jelenti.

Legfőbb szerve, az Országos. Karitász Tanács tagjai az egyházmegyei karitász szervezetek vezetői, a karitatív-szociális. munkát végző szervezetek képviselői. A Katolikus Karitász a Caritas Internacionális tagszervezete, amely 165 katolikus fejlesztési segélyezéssel foglalkozó és szociális szolgáltatást nyújtó szervezetet fog össze a világ hét régiójában. Segély és szociális programokban vesznek részt, mint a hátrányos helyzetűek / cigányok / felzárkóztatása, menekültek integrációja, orvosi missziók, gyermek és ifjúságvédelem. 

A karitászosok 2019-ben jócselekedetekért „jószolgálati díjat” kaptak, amit a Twickel-Zichy Mária Terézia alapítvány hozott létre 2016-ban. Az alapítvány kapcsolatban áll a német Máltai Szeretetszolgálattal. Alapítója egy német báró. Twickel György szőlőbirtokos és borász a Liszt Pincészet tulajdonosa. Az alapítványnak nincs elérhető honlapja, tagjai és tevékenységi köre ismeretlenek. A velük együttműködő „máltaiak” a jezsuitákhoz köthetők, azok pedig a zsidókhoz. https://lisztpinceszet.hu/

Magyar, és a mögötte álló támogatók és szervezők az USAID-hez is kapcsolódhatnak a „Ne féljetek” alapítvány karitászos tagján keresztül. Az ellenzéki tüntetésein megjelenő Halálbábu „Ne féljetek” felirata ebbe az irányba is mutat. Az USAID vezetője, Samantha Power a tavalyi Pressman rezidencián tartott titkos tárgyú találkozó után bejelentette, hogy újra hasonlóan jó kapcsolatban vannak Magyarországgal, mint amilyen jó volt a kapcsolat 1989 ben. Magyar barátja, Nagy Ervin kapcsolatban van Pressmannel, amit egy korábbi széder esten készült, a médiákban is megjelent közös fotó bizonyít, amin a jobbikos gyöngyösi Márton is részt vett. 

Az USA legnagyobb NGO-jának akkori közreműködésüknek volt köszönhető Antall József megválasztása, aki a Nyugati demokraták igényei szerint folytatta az országunk kifosztását, és irányította az EU és a NATO felé. Az USAID egy amerikai nemzetközösségi társadalomszervezési és nemzetbiztonsági ügynöksége, a háttérben a WEF globalistáival. A nagykövetségeken keresztül építik ki a kapcsolatok a a helyi szervezetek vezetőivel. Tevékenységébe beletartozik a karitatív szervezetek létrehozása és támogatása is. A költségvetése éves 50 milliárd dollár. Az amerikai elnök irányítása alatt áll, külpolitikáját a nemzetbiztonsági tanács határozza meg, az amerikai kormányzati programok kiterjesztését szolgálja a nemzetek közti együttműködés fejlesztésével. Ez leginkább befolyásolást jelent álcivilszervezetek létrehozása vagy ilyenek támogatása mentén. 

Működési területei közé tartozik a globális stabilitás demokrácia terjesztése és a kormányzatok megerősítése, az emberi jogok, a globális egészség, a környezetvédelem, a klímaváltozás a gazdaság, az oktatás, a nemek közti egyenlőség, a sokszínűség, a méltányosság a korrupció és a diszkrimináció. A teljes nyugati ideológia képviselete és terjesztése! 

Vezetője kormánytagokkal tart kapcsolatot. Pénzügyi segítséget is ad a célállamok civil szervezeteinek. Az ügynökség munkakapcsolatban ál a CIA-vel, fedett ügynököket is alkalmaz ha kell. A finanszírozáson keresztül az ENSZ tagálamok szavazatait is befolyásolni tudják, vagy a törvényhozást, a Világbankkal együttműködve. Kormányok lemondását tudják a finanszírozáson keresztül elérni. Az USAID 2002 ben elfogadtatta a kongresszussal a „nincs félelem” törvényt, a színes társadalmak létrehozása érdekében. Ebben fogalmazták meg a diszkrimináció tiltását, a mindenfajta megkülönböztetés bűnné változtatásának elrendelésével. Az abnormitást elutasítókat innentől kezdve büntethetővé tették.

A balliberális oldal már 2022-ben Márki Zayyal az élen „ne féljetek” felhívással kampányolt a másság elfogadásáért, akkor készítették el a Halálbábut is a felirattal. Márki MMM mozgalmát és pártjukat saját beismerése szerint az USA ból támogatták! A „ne féljetek” és a „nincs félelem” törvény mögötti ideológia és érdek ugyanaz! Világszerte bevezették az „egyenlő bánásmód” hivatalokat, az ombudsman intézményét, Az USAID oldaláról a Wikipédia az információ megjelenése után törölte a diszkrimináció ellenes törvényről szóló részt! utána megjelent a woke ideológia, amit a BLM mozgalom, majd a gendertant hirdető LMBTQ abnormitása. Mindeközben hirtelen beindult egy nagy népvándorlási folyamat is, amire az EU Merkel politikájával ráerősített, és mostanra rendeletileg rákényszerítették a tagországokra a migránsok befogadását, akik már választójogot is kaphatnak. Miért tűnik úgy, hogy a konteónak mondott Kalergi-terv megvalósulását éljük át? A magyar kormány migráció, gender, és háborúellenes, ezért meg kellett szervezni a megbuktatását, mert homokká vált a gépezetben.

Ezért szervezték be az USAID látogatása után Magyart, aki több mint egy éve gyűjti az információkat, vélhetően nem csak a volt feleségéről.

https://www.usaid.gov/

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development

https://szemlelek.net/ne-feljetek-2022/

Magyar apjáról annyit tudhatunk meg, hogy ügyvéd volt, de apai nagyapjáról már sehol semmi nem található, ami azt a gyanút kelti, hogy valami eltitkolásra került, vagy a származása, vagy valamelyik felmenője vehetett részt kifogásolható dolgokban. A „Magyar” névre történő névmagyarosítás a világháború után kedvelt volt a zsidók körében, ahogyan a jogi és pénzügyi, egészségügyi pálya is. Szereplésük és magyargyűlöletük közismert volt a világháború utáni időszakban, amikor közülük sokan beléptek az ÁVH-ba, vagy bírói kinevezéseket kaptak.

A titkosszolgálat ügynöklistáján, Lakatos Pál 2005-ben közzétett oldalán szerepel egy” Magyar József” nevű személy, aki beleillik a jogász dinasztiába, és az adatok szerint korban az apai nagyapa lehetne. A lista 2005-ben jelent meg, és az 1956-tól 89 ig szolgálatban levő tiszteket sorolja fel. A listát a HVG is átvette, de ők a kitüntetésről már hallgattak.

„Magyar József dr., alezredes ÁVH-tiszt, 1952-tõl a szegedi III/I. (kémelhárító), később a III/III. kirendeltség tisztje, majd vezetője, részt vett a Katona Nándor, Kovács Imre, Loyolások, Fekete hollók vizsgálatokban, amelynek során nemtelen eszközöket is alkalmaz, számos ügynök tartótisztje, 1999-ben Életműdíjként Lamperth Mónika a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki. Jelenleg tábornoki rendfokozatban az USA által finanszírozott rendőrakadémia tanára.”

https://www.lakatospal.hu/index.php?page=kategorizalt&kat_id=2&id=88&ka

https://hvg.hu/itthon/20050411tartotisztek

A hírhedt III/III-as belső elhárítás ügyosztály feladata volt a „reakciósok” és a szabotázsakciók elhárítása a nemzeti ellenzékkel szemben, ami a sajtótól az egyházakig mindenre kiterjedt, valamint a pártok és a kormány operatív védelme. Aki itt dolgozott, az állam minden ellenségét, és az elhárítás minden módszerét ismerte. Ők voltak a „kádárkatonák”. A III/ I a hírszerzést, a III/II a kémelhárítást szolgálta.

Magyar József 39;56 előtt ávós főhadnagy volt Szegeden. A forradalom leverése után az ÁVO-tól került át a politikai nyomozó osztályhoz, és történelmünk legkegyetlenebb megtorlásában, az egyházellenes koncepciós perek felderítési és bizonyítási szakában operatív tisztként vett részt. Ekkori jelentéseiben ellenforradalmárokról, fasisztákról és huligánokról értekezett.

Nem kémelhárító volt, hanem a politikai rendőrség tisztje, 1970-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as alosztályának vezetője.-derül ki dr Csapody Miklós akkori MDF-es képviselő parlamenti felszólalásából:

https://www.parlament.hu/naplo37/200/n200_040.htm

Mindezekért hálából a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta a „rendszerváltás” után Lampethttől, aki az MSZP elnökségi tagja, majd Gyurcsány belügyminisztere lett Pintér utódjaként, utána kabinetfőnökként ügyködött a kommunista érdekekért. Ma már csak havi 500 ezerért ad tanácsot az I. kerületi önkormányzatnak.

Ha a listán szereplő, 2020- ban 85 évesen elhunyt Magyar József alezredes azonos Magyar Péter nagyapjával, akkor innentől minden világos és érthető!


Civilek az összefogásért