Header Ads Widget

A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!

Nem véletlen hazudják le történelmünket! Nem mindenki örül annak, hogy büszkék vagyunk a magyarságunkra, nyelvünkre különösen azok, akik Káin és Ábel szellemiségben irányítják a világot, amelynek értékrendje és éltető ereje, a megosztás, mások eltaposása, kihasználása, kifosztása, legyilkolása (Káin megöli Ábelt), amely szembe megy minden univerzális törvénnyel. Ez van ma ettől a SZERETET NÉLKÜLI életformától szenved az egész emberiség.

A magyar nyelv és jogrendszerűnk is a SZER(ETETRE) épül (Magor segíti Hunort) mint ahogyan az egész univerzum is SZERETETBŐL lett és az életről szól, nem pedig a pusztításról és mások eltaposásáról.

Nyelvünk magába hordozza, a magságot (az egységet), a tudást és a történelmünket is, bármennyire is próbálják eltaposni, kiforgatni, átpolarizálni, vagy egy hazug Isteni vallási dogmával alátámasztani igazukat azok, akik nagyobbak, okosabbak, gazdagabbak szeretnének lenni mint mások, de lelki értelemben valójában semmijük sincs.

Az egység (a magság) szétverését és az egységből való kiválasztást azt egy hazug, gyarmatosító, gyilkoltató Isten hajtotta végre, akit Jézus az ördög atyának nevezett. 

Így akik a pénz és hatalom világában el Káinosodtak azok az anyagba süllyedt FÉL(ELEM) világába kerültek, félnek az igazságtól, félnek a tetteik következményeitől, félnek a földi javaik és hatalmuk elvesztésétől.

SZERETET nélkül nincs élet, így a félelem világában élők, pénzel és földi javakkal, élvezetekkel, stb...,  próbálják pótolni a szeretet hiányát, csakhogy a múlandó értéktelen dolgok, nem pótolják a szeretet hiányát, így nem adnak lelki nyugalmat.

Ahol félelem az ÚR, ott a szeretetnek nyoma sincs(csak múlandó értékek és érdekek vannak), mert egyszerre két urat nem lehet szolgálni.

Azok akik vissza szeretnének térni az egységhez, a magsághoz, a szeretethez, a Teremtő Istenhez, azok nem tudják megkerülni azt a szót, hogy magyar.