Header Ads Widget

Ismerd meg az emberiség túlélésének egyetlen lehetőségét! Ha sürgősen nem teszünk semmit, a sötét erők rabszolgái és áldozatai leszünk!Miért kell sürgősen rendszert váltani? A jelenleg zajló eseményeket figyelembe véve, talán már csak hónapjaink vannak, amikor is az emberiség globális szinten egy olyan katasztrofális helyzetbe találja magát, gazdasági, társadalmi, és erkölcsi szinten, a különböző korlátozások, kényszeroltások, és hazugságok sorozata miatt, ahonnan nem lesz visszaút senkinek.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a megvezetett emberek többsége nem látja, hogy egy jól előkészített biológiai háború zajlik globális szinten az egész emberiség ellen, az emberi jogok figyelembevétele nélkül. Van egy felsőbb hatalom (háttérhatalom), ami ezt az egész káoszt generálja bolygószinten, és zsarolásokkal és egyéb eszközökkel képesek rákényszeríteni PUSZTÍTÓ TERVEIKET a világ összes országára. Az országok vezetői csupán bábuk, és a megbeszélések titkosak. Tehát a jelenlegi áldemokrácia amiben élünk, teljesen alkalmatlan arra, hogy megvédjük saját magunkat és családunkat, a korlátozásokkal, kényszeroltásokkal, és zsarolásokkal szemben, függetlenül attól, hogy mire és kire szavaznak az emberek, mert soha nem az ő érdekük, hanem mindig a háttérhatalom érdekei és céljai fognak érvényesülni!

A  háttérhatalom célja pedig világos mint a nap! A nemzetállamok felszámolása, és az egypólusú világrendszer létrehozása, vagyis a totális kontroll és diktatúra. Tervük megvalósításához, szükség van a gazdaság tönkretételére, ehhez használják a migrációs pusztítást (KALERGI TERV), és létre hoztak egy mesterségesen előállított vírust, amire lehet majd hivatkozni, amikor különböző korlátozásokkal, kényszeroltásokkal, tönkreteszik a gazdaságot és ezáltal az egész emberiséget. globális gazdasági összeomlás, egy soha nem látott mértékű munkanélküliséget, termékhiányt, brutális drágulásokat fog eredményezni, ami által emberek milliárdjai fognak meghalni. Az oltások hosszútávú mellékhatásairól, amit senki nem ismer, nem is beszélve. Az embereket kísérleti nyúlként használják. Minden pontosan úgy zajlik, ahogyan az a nagy könyvben meg van írva. Világszerte kiépült FEMA táborok vannak, hogy akik nem hajlandók elfogatni pusztító diktatórikus terveiket, azokat elzárhassák.  Ez vár ránk az elkövetkezendő években, ha nem ébredünk!

Ezt a háttérhatalmat szolgálja ki önként és dalolva nem titkolt módon, a globalista, hazaáruló politikai elit, akik ezt a pusztítást, országos problémákra próbálják leszűkíteni, ezért mindig támadnak valamit vagy valakit, hogy megosszanak bennünket, hogy falazzanak a háttérhatalomnak, miközben egy szép új világról hazudnak a nap 24 órájában! Félelmetes látni, hogy emberek tömegei még most is, saját maguk és családjuk pusztítóira szavaznak!

A háttérhatalom fényezi és futtatja a globalista hazaárulókat, a globális média hálózatukkal, hogy az embereket becsapva megszavaztassák őket, és elhitessék velük, hogy demokráciában élnek, míg a háttérhatalom továbbra is láthatatlan maradhat, és azt csinálhat amit csak akar. Meg kell nézni, hogy a globális média kiket futtat folyamatosan, és kiket gyaláz, és miről szól, és miről nem szól SOHA!

Tehát ezek a köztünk élő hazaárulók, belülről rohasszák le és teszik tönkre a nemzetállamokat és az embereket, amihez nem kell országos vezetőknek lenni, csupán egy megvehető hazaárulónak. Ma minden intézményben ott vannak, és minden csúcsvezető potenciális célpont. A háttérhatalomnak köszönhetik zsíros állásukat, pozíciójukat, innentől kezdve nincs visszaút, mert zsarolják, megfenyegetik, lejáratják, tönkreteszik, vagy eltörlik őket a földszínéről, mindegyikre van példa.

A probléma az, hogy a 24-ik órában vagyunk, mert a háttérhatalom már régen nem bízik az emberekben, ezért céljuk az emberek helyettesítése mesterséges intelligenciával rendelkező robotokkal, az élet minden területén. 

Egy robotot nem lehet majd feljelenteni, nem mond nemet, nem lehet börtönbe zárni, nem kér fizetést, nem fogja érdekelni az emberek érzelmei és az sem, hogy ki, milyen rasszhoz tartozik, nem lehet lefizetni, bárhol, bármikor, bárki ellen felhasználható, és könyörtelenül végre fogják hajtani feladatukat.

Van egy rossz hír azok számára is, akik most a háttérhatalom csicskái, mert ők lesznek a következő  célpontok, akiket a háttérhatalom el fog tüntetni a földszínéről, mert minden diktatúra így működik!

Ennek a sátáni háttérhatalomnak, nincs szüksége 8 milliárd emberre, csupán a töredékére, amelyet 500 millióra terveztek, amit kőbe is véstek! Tehát a háttérhatalomnak az ember nem több mint egy rovar! Úgy látszik az embereknek még mindig nem volt elég az 1,2 világháborúból, a brutális pusztításokból, amit szintén ez a sátáni háttérhatalom tervezett meg és finanszírozott mindkét oldalon, és nem kérdeztek meg senkit, hogy akarják-e vagy sem.

Már kétezer éve az emberiség megkapta a figyelmeztetést, a sátáni háttérhatalom által vezérelt  VILÁGUNK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL!

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberelő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

"Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az õ jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek ....És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit,] hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma."

"Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet..... Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé......, Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.........Keserves halállal halnak meg, nem sirattatnak el és el sem temettetnek; ganéjjá lesznek a föld színén, s fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestök az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül........"


 A JELENLEGI HELYZETRE, CSAK EGYETLEN JÓ MEGOLDÁS LÉTEZIK!  


Kezünkben van a világ egyetlen olyan jogrendszere, amely választ ad mindazokra a problémákra, amitől ma szenved az egész emberiség!

Magyarországnak óriási lehetősége van, a történelmi alkotmányunkkal, amely örökérvényű univerzális törvényekre épül, vagyis földi szinten a Teremtő Istent képviseli, amely többek között kizárja a háttérhatalmat kiszolgáló hazaáruló politikusokat minden hatalomból, és ehhez tudnak csatlakozni más országok is. 

Tehát az egyetlen létező lehetőség az emberiségnek, az a történelmi alkotmányunk. NINCS MÁS! Ettől rettegnek a SÖTÉT ERŐK, mert a hatalom birtokosai ismét a NÉP lesz a Teremtő rendje szerint, és nem rakhatnak majd elénk, álszent, hazug, globalista, hazaáruló politikusokat mint eddig, akik soha nem az ország és az embereket szolgálják, hanem alulról történik a vezetők kiválasztása, sok, sok beépített kontroll mellett, és azonnali visszahívhatósági lehetőséggel. Egy egész népet, akik nem akarnak semmilyen kényszert és pusztítást, különösen most az informatika világában sokkal nehezebb kiiktatni, megfenyegetni, kényszerpályára állítani, mint 1 vezetőt. A legfelsőbb hatalom és tulajdonos, meg nem emberhez van kötve, aki tévedhet, tejhatalmat szerezhet, zsarnokoskodhat, hanem a Szent Koronához, akit nem lehet megvenni, lefizetni, megzsarolni, és jogrendszere örökérvényű, és aki fölött nincs hatalma egyetlen földi hatalomnak sincs, még a PÁPÁNAK sincs. 

Magyarországon jelenleg egy illegitim rendszer van, amit diktatúrával, orosz segédlettel hoztak létre, a mai hazaárulók elődjei, hogy hatalmat szerezhessenek, hogy meghamisíthassák történelmünket és elpusztíthassanak mindent ami a népünkhöz köthető, ami valójában az egész emberiséget érinti! Nekik köszönhető az ország szétdarabolása is. Ma Brüsszelből és a háttérhatalom által biztosított globális médiákkal támadják hazánkat, és ott tesznek kárt, ahol csak tudnak, nem változott SEMMI! Azóta is illegitim minden tettük ebben az országban, mert illegitim kormányok jogot nem alkothatnak!


Azt kell megérteni, hogy az életünk a tét, és ez a sátáni áldemokrácia, a hatalmat szolgálja és nem védi meg az embereket a tervbe vett pusztítástól, és a globalista politikai elit, továbbra is egy rákos daganatként működhet ebben az országban, amihez nincs SEMMILYEN JOGUK. Tehát nem elég bábokat cserélni, magát a rendszert kell leváltani! KAPCSOLODÓ CIKKEK 


  1. Nézd meg, hogy ez a pszichopata sátáni háttérhatalmi elit, a globalista, hazaáruló, nemzetgyűlölő politikusokkal karöltve, milyen szép új világot készítettek elő az egész emberiségnek. Részletek
  2. Klaus Schwab amire törekszik, az a technológiai diktatúrán és a totális ellenőrzésre épül! Videók 
  3. Ha valakinek még mindig nem világos az, hogy hogyan működik a háttérhatalom itt talál videókatOSZD MEG MINÉL TÖBB EMBERREL, VAGY KÜLDJÉTEK EL ISMERŐSEITEKNEK E-MAILBEN!