Header Ads Widget

A kormány döntése azt jelenti, hogy az EU belépett a háborúba! Nem a háborúból való kimaradáshoz volt szükség a veszélyhelyzet kihirdetésére!Az Alaptörvény módosítása már a fiókban volt. Alighogy megalakult az új kormány és letették az esküt a „köztársaság” Alaptörvényére, az új Köztársasági Elnök azonnal aláírta a már korábban elkészített újabb Alaptörvény módosítást, amivel a veszélyhelyzet kihirdetését most már jogszerűen megtehetik „humanitárius katasztrófa” esetén is. A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet eddig ugyanis érvénytelen volt, mert ebben az esetben nem adott rá lehetőséget sem a Kat.véd. tv. sem az Alaptörvény.

A módosítást szándékosan a választások utánra halasztották. Innentől mindegy, új vírus, migránsok tömege, vagy bombázás és háború okozza: elrendelhető a különleges jogrend, amiben a miniszterelnök rendeleti kormányzásra jogosult. Az nem zavarta Orbánt, hogy törvénysértő módon meg sem várta a módosítás megjelenését a Közlönyben, holott addig nem jelenthetett volna be újabb veszélyhelyzetet a módosítás alapján!

Mondjuk ki nyíltan: teljhatalma van, mert a parlamenti többség is a kormánypárté!

Az pedig hazugság, hogy a háborúból való kimaradáshoz van szükség a veszélyhelyzet kihirdetésére! Ha ki akarna maradni, azonnal kiléptetné az országot a NATO-ból és bejelentené az EU-ból való kilépési szándékot is, kinyilvánítva a függetlenségünket!

Ha most háborúba viszi az országot, sem mi, sem a történelem nem fogja megbocsájtani neki! Mostantól kettős veszélyhelyzet van: háborús és járványügyi is, a humanitárius katasztrófa bármelyikre ráhúzható!

Az sem mellékes, hogy mégis, ki akar minket megtámadni? Putyin? Ha nem adunk rá okot, miért tenné meg? Vagy az EU lépett hadba hivatalosan is az oroszokkal, csak még nem tudunk róla?

Ezt a háborút, előbb a vírussal, azután Oroszországgal, előre eltervezték és gondosan kidolgoztak mindent. Az első lépés a „rémhírtörvény” volt, amivel befoghatták az újságírók és az ellenvéleményen lévők száját. Aki ellenkezik a kormány vagy egyéb propagandával, és ki meri mondani az igazságot: büntethető lett.

Ez a törvény kellett előbb mindenhol ahhoz, hogy bevezethessék az általános és kötelező cenzúrát világszinten, az összes internetes platformon. Az utolsó fokozatban pedig már büntethetik is, aki nem cenzúrázza ki a „tényellenőrzők” által jelzett tartalmakat.

Az új Honvédelmi Törvényt még tavaly megírták és el is fogadták, ez bármikor hatályba helyezhető. Ebben már az szerepel, hogy a katonaság veszélyhelyzet esetén bevethető az egészségügyi intézményekben és a polgári védelem segítségeként is, de a rendőrséget is segíthetik.

Az AB tavalyi döntése lehetővé tette az oltásokra való kényszerítést mások egészségének kötelező védelme okán. Az egészségünk védelme már nem alapjog, hanem kötelesség! Megszűnt a saját testünk feletti önrendelkezési jogunk!

Az Eu meghosszabbította a QR kódos igazolványok használatát egy évvel és a kormányokra bízta, hogyan használhatják ezeket. A QR kódos igazolványok globlisan elfogadottak, az „interoperábilis” rendszerbe bárki csatlakozhat, abba bármilyen adat bevihető és kiolvasható. Ha összeomlik a dollár és bevezetik a digitális pénzt, a készpénz megszűnésével és a digitális személyiség létrehozásával megszűnik az egyén függetlensége a rendszertől.

A WHO közölte: nincs vége a járványnak, sőt, bármikor felbukkanhat egy új kórokozó! És mint látjuk, fel is bukkant: támad a majomhimlő és az új madárinfluenza, amik „akár” pandémiát is okozhatnak. A „pandémia” kihirdetéséhez 2009 óta nem kell tömegjárvány, mert a definíciót megváltoztatták, már nem a megbetegedések száma, hanem csak az dönti el, hogy adott betegség több országban is megjelenik-e.

A WHO- t 2/3 részt magánvállalkozások támogatják, nem a tagállamok, ajánlásai eddig nem voltak kötelező érvényűek, ennek ellenére az NNK is hűen követte a PCR tesztekre és kezelési protokollokra kiadott javaslatokat. Mi több, kötelezővé is tette ezeket, döntéseinek alapját viszont 10 évre titkosította, hogy ezekért ne lehessen felelősségre vonni senkit később sem. Az EUA engedélyek és az „önkéntesség” miatt senki nem vállalt felelősséget a kísérleti vakcinák okozta károsodásokért és halálokért.

A WHO legnagyobb támogatója a Bill és Melinda Gates Alapítvány, és a GAVI, ami szintén Bill Gates tulajdonában van, valamint az USA. Utána következnek a gyógyszergyártók szervezetei és egyéb cégek, végül a tagállamok.

Elhiszi valaki, hogy ezek nem befolyásolják a WHO-t a döntéseiben?

A koronavírus-hiszti alatt rájöttek, ha nem kötelezőek az ajánlások, ki lehet bújni alóluk, sőt, gyógyítani is lehet a betegeket, ami megakadályozta a Föld teljes lakosságának bevonását a Nagy Vakcinakísérletbe. Az orvosokat eltiltották a gyógyítástól és büntették őket ha el mertek térni a központi protokolltól.

Ezért összeült a Tanács és kidolgoztak egy szerződést, ami a WHO ajánlásait kötelezővé teszi, ha a többség elfogadja, mert ez így demokratikus, és nincs tovább kibúvó sem: amelyik állam nem fogadja el a WHO „segítségét” ezután, azokat büntetni és szankcionálni lehet!

Az EU sem tétlenkedett: A WHO szerződéshez mint egységes „állam” fog csatlakozni, így a tagországok számára nincs kibúvó. Ha egyikük is ellenkezni akar ezen túl bármiben is, - legyen az egy állam szankcionálása a nemzetközi jog sértésével, vagy háborús kiadások elfogadása,- az eddigi egyhangú döntések helyett bevezetik a „demokratikus” többségi döntésekkel való hatalomgyakorlást.

Most már bármikor bármire kötelezhetnek minket nem csak egyéni hanem állami szinten is! Aki nem engedelmeskedik, azt megbüntethetik, vagy szankcionálhatják! Ez már régen nem „unió”, ez már az Európai Egyesült Államok, központi kormánnyal, költségvetéssel, bankkal, jogrendszerrel!

A totális kontroll és megfigyelés rendszerének kialakításához csak a megfelelő ellenségképeket, pánikot, háborút és káoszt kell létrehozni, hogy a Világkormány átvehesse a hatalmat a Föld összes állama felett. A kormány döntése azt jelenti: az EU belépett a háborúba Az USA hadserege megszállta az országot. Egy olyan „szuperállam” tagja vagyunk, amihez sosem akartunk csatlakozni, és egy olyan háborúba keveredtünk, amibe nem akartunk belépni.

Az időablak a cselekvésre hamarosan bezárul, és onnantól már nem lesz visszaút. A Magyar Királyságot jogilag nem tudták megszüntetni, az nem kötött szerződést sem az EU val sem a Nato-val, ezért, ha érvényre tudjuk juttatni, hogy a „köztársaságot” a háttérhatalom kommunistái törvénytelenül hozták létre országunk területén, - akkor mint szuverén állam, megszabadulhatunk a béklyóinktól és elkerülhetjük a háború borzalmait is.

Novák Katalin a FB-on jelentette be, hogy gondolkodás nélkül aláírta amit kértek tőle:

„Ma aláírtam az Alaptörvény Országgyűlés által megszavazott módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a szomszédban dúló háború idején gyors kormányzati döntések születhessenek. A módosítás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet, illetve humanitárius katasztrófa esetére is kiterjeszti a veszélyhelyzet alkalmazásának lehetőségét.

A világjárványra adott magyar válaszok is igazolták, hogy váratlan válsághelyzetben gyors, határozott döntésekre és cselekvésre van szükség. A magyar emberek biztonságban szeretnének élni, ezt kell az ország vezetőinek biztosítani. A Kormány a különleges jogrendben lehetőséget kap arra, hogy – kizárólag a veszélyhelyzettel összefüggésben – rendeletekkel hozzon meg sürgős beavatkozást igénylő, fontos döntéseket. Az Országgyűlés a veszélyhelyzet idején is folyamatosan működik, és ellátja ellenőrző feladatát. A Kormány minősített felelőssége, hogy a veszélyhelyzet alkalmazásával megfelelően éljen. Magyarország békét akar, ezért személyesen is azért dolgozom, hogy a háború hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsék a magyar családok mindennapjait!”


FB CSOPORT

  KAPCSOLÓDÓ CIKKEK! 


Az új “honvédelmi törvény” háttere!


https://vk.com/video644727407_456239310


Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi vészhelyzet kihirdetését fontolgatja a majomhimlő miatt. Christine Anderson EP képviselő arról beszél, hogy a WHO korlátlan egészségügyi hatalmat kíván gyakorolni mind a 194  tagállama felett. Részletek