Header Ads Widget

Szinopszis: az eugenikától (emberfaj javítása), a poszthumán (ember utáni „emberig”). A gépi intelligencia óriási mértékben meg fogja haladni az emberi intelligenciát.A világot csak úgy vizsgálhatjuk összefüggésében, ahogyan fennáll, térben és időben konkrét dolgok, események és szellemi értéktartalmak észlelhetők, ám az ész teljesítménye nem adhat kielégítő választ az emberiség kérdéseire. Lehet igaz a párhuzamos univerzumok hipotézise. Lehet igaz, hogy a féregjáratokon áthaladva másik Univerzumban kötünk ki, hogy virtuális világban élünk, vagy az, hogy Univerzumunk a Nagy Bumm (születés), és a Nagy Reccs (elmúlás), azaz élet-halál állapot között lebeg. Ám azt nem tudjuk pontosan meg mondani, hogy a világ és mi, meglétünk okát önmagunktól birtokoljuk, vagy ezt az okot sem a világ, sem mi, nem hordozzuk önmagunkban, hanem bele születtünk egy folyamatba. Ennek ellenére nem meglepő, hogy a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriumában, a sok ezer tudóssal üzemeltetett CERN-kutatóban, a tudomány nem az ősrobbanás előtti semmit keresi. Nem keresi, mert ismeri a latin mondást: Ex nihilo nihil fit, azaz a semmiből semmi sem lesz, azonban a világ lett. És ettől lesz fejtörő a kérdés, ha az ősrobbanás előtt idő, tér, evolúció, de még a „semmi” sem volt, miért nem maradt úgy, ahogy volt. Azaz, miért van az anyagvilág, miért inkább nincsen.

A világ a folytonos változást mutatja, keletkezés és elmúlás jellemzi, kultúrák jelennek meg és tűnnek el a történelem folyamán. Az viszont nem megkérdőjelezhető, hogy földi világunk egy „háttér hatalom” által irányított világ. Ez sokak számára és megrökönyödésére összeesküvés elmélet, de akár hogy csűrjük-csavarjuk, tény, hogy a társadalmak és nemzetek alakulásának folyamatát és irányát évszázadok óta nagyhatalmi érdekalkuk határozzák meg. A kérdés csupán az, hogy a nagyhatalmak érdekét és irányát ki határozza meg, ha ezt tudjuk, rátalálunk arra az erőre, amelyik a végső hatalmat gyakorolja. És ez az erő nem más, mint az emberiségtől különvált, a magát bal-balliberális elitnek neveztetett (populáció), amely évszázadok óta az emberfajon végrehajtott pszichológiai és géntechnológiai kísérletezés állapotában tevékenykedik, és ember-százmilliók elpusztítása élteti. De ez az elit nem azonos a bal-balliberális (marxistaliberális) aktivistákkal: politikusaikkal, ügyvédeikkel, egyetemi tanáraikkal, újságíróikkal, művészeikkel, szónokaikkal,……, őket nevezte a marxista forradalmár Lenin „hasznos idiótáknak”, azaz: ők, a bal-balliberális elit idiótái.

Ámde, hogy ne csak dobálózzak a súlyos szavakkal, a több ezeréves folyamatból kiemeltem és sorba állítottam a 19-20-21. századot érintően, múlt-jelen-jövő összefüggésében azt, hogy az elit miképp jutott el az eugenika (emberfaj javításával), a (poszthumán) ember utáni „emberig”.  

Az elit emberfajt gyűlölő folyamatának észbeli megválaszolásában döntő érv a tapasztalati tény.  

A tapasztalás lényege az, hogy nem tisztán elvont, hanem fizikai valóságra is vonatkozik, ebből válik láthatóvá, hogy a bal-balliberális elit évszázadok óta a háttérből irányítja világunkat, úgy, hogy vezér aktivistáin keresztül nemzeti-és nemzetközi szervezeteket alapít, tervének megvalósítását részekre bontja, majd a megoldandó részeket a szervezetei között szétosztja, ezután a szervezeteit az emberi ség elleni küzdelem rajtvonalához állítja. A fő cél az: hogy, a nemzetállamok kiemelkedését meg kell akadályozni, a bal-balliberális (marxistaliberális) demokráciát egyetemessé kell tenni, és az emberköz pontú világszemléletet meg kell szüntetni.

Mindezt láthatóvá teszi az ember számára az értelem, és azt is láthatóvá teszi, hogy az elit megkezdte a transzhumanizmus (Új Világrend) bevezetését, ha arra kérdezünk, mi indokolja ennek miértjét, mindenki számára elfogadható választ aligha tudunk adni, ennek oka az, hogy az egyes dolog csak tágabb értelmi összefüggésében tárul fel előttünk. Ám az összefüggés már láthatóvá teszi az elit évszázados cselekvés folyamatát, amely arról tanúskodik, hogy nem csak egy teret (országot) akarnak birtokolni, hanem létre akarják hozni a globális teret (világbirodalmat), melyet birtokolhatnak. Ennek érdekében technológiájukat eljutatták arra a pontra, ami alapján kezükbe vehetik saját evolúciójukat, úgy, hogy az emberfajt és a mesterséges intelligenciát (MI) transzhumanizmus néven összekapcsolták.

Az ember számára a világ úgy tárul fel, mint térbeli és időbeli valóság, ennek következtében észleljük, hogy énünk egységben van bolygónkkal, földünk nem csupán tárgyi valóság, földünk él! A térbeli és időbeli valóság mutatja meg az egymás utáni történések lefolyásának egységét is, azt is, hogy a bal-balliberális elit „műalkotásában” mi emberek évezredek óta génbank és kísérleti bábúk vagyunk, példa rá az eugenika (emberfaj javítása) terv. A terv „kidolgozója” Francis Galton (Charles Darwin  unokatestvére).

Bernard Shaw Nobel-díjas drámaíró, a Fábiánus Társaság (szocialista értelmiségi mozgalom) és az Eugenics (Eugenika) Társaság tagja volt, elkötelezett baloldali aktivistaként így foglalta össze az eugenikáról a baloldali értelmiség véleményét: „a változás tömeges génmutáció révén már a 20. században megkezdődik, ha bizonyos típusú civilizációra és kultúrára vágyunk, ki kell irtanunk azokat az embere ket, akik nem férnek bele”. Ez történt a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt által vezetett Német országban, ahol zsidó nők millióit és gyerekeiket gázkamrákban végezték ki, és ez történt a balliberális jóléti államokban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Svédországban, Finnországban, Dániában,….., és ez történt a baloldal fellegvárában, a kommunista Szovjetunióban is.

A nevezett országokban az emberfaj genetikai feltérképezéséhez aktivistáik összességében emberek tízmillióit különféle táborokba, például: elmegyógyintézetnek nevezett kísérleti laboratóriumokba, koncentrációs táborokba zárták, ahol jelentős részüket legyilkolták, miközben millióikon különböző módon   kísérleteztek, például genetikai módosításokat végeztek el rajtuk.  A nőket sterilizálták, vagy „teherbe” ejtették, majd abortusz útján magzataikat (méhen belüli gyermeküket) elvették tőlük. A magzatokat megölték, de testüket, koponyájukat, agyukat, szemüket, szívüket, tüdejüket,………., az eugenika (emberfaj javítása) program kísérleti céljaihoz felhasználták.

A kísérletek pontos választ adtak arra a kérdésre, hogy az ember a teremtés vagy a fejlődés (evolúció) eredménye-e, és világossá tették azt is, hogy a létezők világában a legmagasabb szintet a lelki-anyagi létezők tartománya jelenti, és ebbe a körbe tartoznak az emberek. Az emberi lét négy lét-réteg szerkezetű, van éntudata és öntudata, olyan lény, akit a kérdezni tudás és a kérdezéskényszer min den más lénytől megkülönböztet, tudatos, szellemi természetű, személyes lény, és képes saját lénye ge után is kérdezni. Élete kapcsán lelke a testhez van kötve, de önállóan vannak, ellenben egymástól nem függetlenül léteznek, mint anyag-lélek elválaszthatatlan egységet képeznek működésükben.  

A további kísérletekből azt is megtudták, hogy a lélek megfoghatatlan és átalakíthatatlan, olyan valóság, ami önmagában nem mérhető, de hatásai mérhetőek hétköznapjaink valóságában.

Viszont az emberi test átalakítható mesterséges intelligenciával rendelkező poszthumán „emberre” azaz, (ember utáni „emberre”). Olyanná, aki érzékeli ugyan önmagát és környező világát, de önmaga lényege nem kérdéses számára, olyan „faj”, amely nem ember, de ember testtel és mesterséges intelligenciával rendelkezik, ám nincs lelke, nem ember értékrendszerben gondolkodik, és nem férfi nő kapcsolatban szaporodik. Csak értelmi szinten tudja a lelki életre jellemző érzelmi reakciókat kimutatni, mivel nincs meg a tényleges lelki-limbikus érzelmi rétege, és a biológiai-fiziológiai létrétegi mechanizmusai. Akármilyen komplex is a programozása, nem tud létrehozni további létréteget, így új létrétegként nem emelkedik az emberi lét négy létrétegű szerkezete fölé (menetközben kiderült, itt is alaposan elszámolták magukat). Kérdésként még az is felmerült, hogy elérheti-e az emberi értelem szintjét, a kísérlet eredményei megválaszolhatóvá tették a kérdést: igen, elérheti, sőt mi több, millió szorosan meghaladhatják azt! Egyben bizonyossá vált az is, hogy az önszerveződő mesterséges intelligencia egy új evolúciós ugrásként érinti a földi evolúció eddigi létrétegeit.

Az eugenika kísérlet eredménye alapján a természetes evolúciós kiválasztódást a természettől átvették, és helyette a mesterséges „kiválasztódást” alkalmazták úgy, hogy a teremtett embert létformájából a poszthumán „ember” felé vitték. A poszthumán „ember” létrehozásához kellett például: az anyaméhekben élő gyermekek százmillióinak abortusz útján való legyilkolása és kutatási célokra való felhasználásuk, az ember-milliókon végrehajtott kísérlet sorozatok. Továbbá: a kvantum-technológia, robottechnológia, biotechnológia, kibertechnológia, nanotechnológia, a génmanipuláció kutatás, a tudatelmélet kutatás, az elme átviteli kutatás, a nem-humán elmeteória kutatás,…..,.

Az ember tragédiájában ezt így fogalmazta meg a Teremtő felé Lucifer: „Az ember ezt, ha egykor el lesi, vegykonyhájában szintén megteszi….”,.

A bal-balliberális elit az élet-és a mesterséges intelligencia összekapcsolását többféle módon próbálja megoldani, kutatásaikkal arra jutottak, hogy az élet megjelenését nem lehet tisztán fizikai energiákból levezetni. Az élet értelem által hordozott élő rendszer, és ez ad értelmet a világegyetem létezésének, miután az életben jelen van az értelem, megjelenése nagyobb problémát jelentett számukra, mint az élet megjelenése. Azt leszögezték, hogy az élet és az értelem megjelenése magasabb szellemi (lelki-értelmi) beavatkozásra utal, ezért szükségük van a vallás világára, mert azonos módszerrel nem tudják vizsgálni a (Lét) tudományt, és a természettudományt, ami a létezők (anyag) tudománya.  Ugyanis a Lét nem anyag, de minden létezőt felülmúl és összefog, egysége mindent átfogó, nélküle nincs, nem lehet létező (anyag). A létezők ugyan megegyeznek abban, hogy a létben léteznek, de különböznek is egymástól, mivel nem azonos módon léteznek. 

A bal-balliberális elit létező, gyűlöletként létezik, évszázadok óta nemcsak az embereken kísérletezik, hanem hatalmi és társadalmi rendszerek létrehozásával is kísérletezik. Ennek okán két emberfaj ellenes ideológiai főirányt indított útjára, az amerikai típusú liberalizmust és a marxizmust, azaz a kommunizmust. A főirányokat szétágaztatta: náci típusú nemzetiszocialista munkáspártira, az Olasz Szocialista Párt (Mussolini)-titkár vezetésével létrehozatott fasizmusra, és napjaink nyugat-európai marxistaliberalizmusára. Itt nem állt meg, a 20. század végén útnak indította a transzhumanizmust, az (Új Világrendet) ami már nem csak az emberről, hanem a 21. század végére célba érkezvén az ember és a poszthumán „ember” kapcsolatáról fog szólni. Az viszont tény, hogy napjainkban a poszthumán „ember” még nincs üzemmódra állítva, tömegesen nem járkál közöttünk a városainkban és falva inkban, de a nyilvánosság elől elzárt kutatási munkaterületeken és a haditerepeken, mesterséges intelligenciájával már bizonyította, hogy az emberhez viszonyítva óriási dolgokra képes.

Az ember nem értheti meg a teljes lényeget, de megvan benne az igény, hogy a valóság teljességével foglalkozzon, létéhez hozzátartozik a múlt ismerete, sőt, kulcskérdés, mert a múlt a jelenben is kifejti hatását, és tovább hat a jövő irányában. Ez látható a múltban elindított eugenika kísérleten keresztül a jövőben beteljesedő poszthumán „ember” folyamatnál is.

A második világháborút követően a bal-balliberális elit Európát gazdaságilag és ideológiailag kettéválasztotta, nyugati felében létrehozta a kapitalista rendszerű „jóléti államokat”, a keleti felében a „kommunista” rendszerű államokat, de mindezek létrehozása előtt, (évszázadokkal ezelőtt) az európai nemzeteknél összegyúrva, egyben szét is választva egy keresztény, zsidó gyökerű európai kultúrát és civilizációt hozott létre. A civilizációval az őslakók anyagi és kényelmi életét szabályozta. A kultúrával az identitást, erkölcsi és szellemi értéket és értékmegvalósító tevékenységet ellenőrizte.

A 20. századi társadalmak létrehozásának egyik pontja volt, hogy a nemzetközi szervezeteiknek össze kellett rakniuk az egymáshoz viszonyítva eltérő feladatokat ellátó, de baloldali gondolkodású vezéreket, példa rá Sztálin, Hitler, Mussolini. Közben tudósaiknak meg kellett valósítaniuk az emberfaj genetikai feltérképezését, mindezek alapján hozták létre a harmadik birodalmat és benne a náci típusú nemzetiszocialista embertípust, az internacionalizmust és benne a szocialista embertípust, és napjaink globalizmusát és benne a marxistaliberális embertípust. 

Napjaink globalizmusának jellemzői: elbizonytalanítás-és biztonságérzet sárba tiprása, terrorizmus, háborúk, a Covid járvány világ körútra indítása, az emberi nem megtagadása (lmbtq). Európa mig ránsokkal való lerohantatása, ezáltal az emberi rasszok direkt kevertetése (genocídium), a migránsok által a nyugat-európai őslakó nők százezrei ellen elkövetett nemi erőszak, és ennek letagadása, (elhallgatása) mindezek eddigi összessége: embermilliók megalázása és legyilkolása.  

A náci típusú, nemzetiszocialista munkáspárti eszmerendszer jellemzői: koncentrációs táborok, meg semmisítő lágerek, embermilliókon végrehajtott kísérletezés, illetve gázkamrákban való elpusztításuk, (Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, Chelmno, Sobibor, Belzec,….….) sok tízmillió ember halála.

A kommunista-szocialista (internacionalista) országok jellemzői:

Szovjetunió: Gulag, hatalmas kísérleti-és politikai börtöntábor, internálások, tízmilliók halála. Közép-és Délkelet-Európa: Románia, Bulgária, Albánia, NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyar ország, ……., koncepciós politikai perek, kitelepítések, gyűjtőtáborok ezrei, halálos ítéletek tömkelege. Ázsia: Észak-Korea, Vietnam, Afganisztán, Kambodzsa, tébolyult népirtás, embermilliók legyilkolása.  Latin-Amerika: Nicaragua, Kuba, Peru, Bolívia……., éhínség, terror, kivégzések. Afrika: Etiópia, Angola, Mozambik,………, iszonyatos éhínség, több millió halott ember.  Karl Marx a marxizmus ihletője, a kommunista kiáltvány írója versében mindezt így fogalmazta meg:

„Ily művészetet Isten nem akar, s nem ad, Ilyen csak a pokol sötétjéből támad. Szív bájolva, érzék vasra veretett, Én a Sátánnal kötöttem üzletet. Ő veri a taktust, ő írja a kottát, Abból játszom én a halál indulóját.” 

A hóhér marxistaliberális aktivisták a 20. században több mint százmillió embert gyilkoltak le!  A valóság okán néhány bal-balliberális (marxista) politikust felsorolok: Szovjetunió: Lenin, Sztálin. Kína: Mao Ce-tung. Albánia: Enver Hodzsa. NDK: Ulbricht, Honecker. Lengyelország: Gomulka, Jaruzelski. Románia:Gheorghiu-Dej, Ceausescu. Magyarország: Rákosi, Kádár. Korea: Kim Ir Szen. Vietnam: Ho Si Minh. Kambodzsa: Pol Pot. Afganisztán: Nadzsibullah. Etiópia: Mengistu. Kuba:  Fidel Castro, Che Guevara. Baloldaliként közéjük tartozik az olasz szocialista párttitkárból átképzett fasiszta vezér, Benito Mussolini, és a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt vezére, Adolf Hitler is. 

A vallás világába beépített néhány marxistaliberális szervezetet is megemlítek: Isten halott teológia, politikai teológia, ateista teológia, vallás nélküli keresztény teológia, felszabadítási teológia. Ahányan vagyunk, annyi félék, de van egy közös bennünk, mind emberek vagyunk, kivéve a sátán által a világ bűnében fogantatott bal-balliberális elitet, ők fajgyűlölők, emberfaj gyűlölők, százmillió számra irtják az embereket, ők az emberiség pusztítói.

  • ők: a zsidó emberek millióit gázkamrákban elpusztító nemzetiszocialista munkáspárti (náci-fasiszták),
  • ők: Auschwitz, Gulag-és Gupvi lágerek haláltáborainak építői és üzemeltetői, 
  • ők: az emberek százmilliót legyilkoló internacionalista kommunisták, 
  • ők: Közép-Európa népeinek a kommunista szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcainak vérbefojtói, elárulói és vérbírói, 
  • ők: az Európai Unió biztonságát elárulók, 
  • ők: napjaink nemzetállamait és őslakóit megsemmisíteni akarók.

A bal-balliberális elit a 19-20.században az Új Világrend tervezése okán gyarmatbirodalmi rendszerét lebontotta és lépcsőzetesen új gyarmatbirodalmi rendszerépítési munkába fogott, a trónon továbbra is az USA maradt, de Kínát trónkövetelőnek előléptette, a nyugat-európai volt gyarmattartó országait átalakította, és létrehozatta velük az Európai Szén-és Acélközösséget, ezt kibővítette Európai Gazda sági közösségre, majd létszámnöveléssel Európai Unió birodalomként tovább léptette. A kommunista Szovjetuniót megszüntette, de központi magját, Oroszországot nemzetállammá, és a világ vezető kőolaj-és földgáztermelőjévé, acél-és alumínium exportőrévé tette. Ám az EU-nak mindezt nem adta meg, de meghagyta, hogy a természeti erőforrásokat, vagyis a mezőgazdasági-és természeti kincse ket Oroszországtól az USA vezérletével vegyék el. Következtében az oroszok területét külső fenyegetés érte akkor, amikor a NATO bővítései a megállapodások ellenére elérték az orosz határokat.

Miután Ukrajna és Oroszország közös „Szovjetuniója” megszűnt, amerikai nyomásra Ukrajna több ponton is konfrontációba keveredett Oroszországgal. Átpolitizált kérdés lett a nyelv politika, a kisebbségi nyelven zajló oktatás, a nemzetiségek nyelvén megjelenő, különösen az orosz sajtóorgánumok betiltása. Kelet-Ukrajna orosz ajkú lakosságának az ukrán kormány-és félkatonai szélsőséges  csapa tok fizikai zaklatásaival, például házaik rájuk gyújtásával, illetve tömeges gyilkosságaikkal is szembe kellett nézniük. Ukrajna agresszív provokáló magatartása okán a feszültség növekedett és következtében orosz katonai hadgyakorlatok történtek az Ukrán határ mellett, majd az orosz hadsereg betört az országba. Az elit terve bevált, az oroszok bekapták a horgot, figyelmen kívül hagyták, hogy az USA érdekösvényére léptek, már nincs megállás, élet-halál harcot vívnak, ha veszítenek az amerikai multi nacionális vállalatok üzleti érdeküknek megfelelően Oroszországot feldarabolják.

Albert Einstein szerint: az erőszak degenerál, és mindig az erkölcsileg alacsonyabb rendűeket vonzza.

Be is indult az amerikai marxistaliberális (demokrata) aktivista gépezet, elképzelésük szerint a világ egyik legkorruptabb országát az oroszok szétlövik, de a háború után Ukrajnát az EU-val, illetve a háborút vesztett Oroszországgal felépítetik, továbbá, a háború befejezését követően Ukrajna végleg gazdasági gyarmatukká válik, mert a fegyverek árát és a kölcsön kapott dollár milliárdokat képtelen lesz ki-illetve visszafizetni. Ennek fejében Ukrajna termőföldjei-és mezőgazdasági termékei, illetve ásványkincsei „örök időkre” az USA-t illetik. Ugyanis, Ukrajna hatalmas termőterületei és  termékeny talajának köszönhetően a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági termesztője. Számos termény-növény: a kukorica és a búza tekintetében a világ legnagyobb termelői között van, a világ egyik legnagyobb gabona exportőre, és a legnagyobb napraforgóolaj termelője, ásványkincsek kitermelésében például a vasérc, a grafit, a titán, az urán, a cirkónium a világ tíz legnagyobbja között van, és ez igaz Oroszországra is. További tervük szerint Ukrajna pénzbeli adóságát a (fegyverek árát), másik gyarmatuk, az Európai Unió Ukrajna helyett majd visszafizeti. Illetve a háborúban Oroszország térdre fog kényszerülni, és ő is gazdasági gyarmatukká fog válni, így az orosz mezőgazdasági termékek (a világ harmadik legnagyobb búzatermelője) és a természeti kincsek például az olaj, a földgáz amerikai tulajdonba fognak vándorolni. De Ázsia, Afrika, Európa továbbra is ukrán, illetve orosz mezőgazdasági termékeket és energiahordozókat fog kapni, de USA névre átcímkézve, és jóval magasabb áron. 

Magyarország miniszterelnöke és a magyar nép, a marxistaliberális aktivisták kivételével, békét akar.

Az EU érdekét eláruló vezéraktivisták a békéről még csak hallani sem akarnak, az USA további gazda sági gyarmatokat, ezáltal a háború folytatását akarja, így ők is háborút akarnak. Soros György 1993 ban (Egy új világrend felé: A NATO jövője) című írásában, azt fejtegette, hogy a kelet-európai emberek, mint erőforrás, és a NATO technikai képességének kombinációja nagymértékben növelné a partnerség katonai potenciát, mert csökkentené a NATO országok számára a hullazsákok kockázatát.

Az EU-t, a NATO-t, és Ukrajnát irányító bal-balliberális vezéraktivisták megértették az üzenet lénye gét, ezért az Ukrajnában zajló Orosz-NATO (USA) háborúba, az utolsó ukránig tartó öldöklésben, a bal-balliberális média asszisztálása mellett hullazsákokba vezényelték a kelet-európai ukrán embere ket, Ukrajnának gránátvetőket, rakétákat, páncéltörőket, tankokat, géppuskákat, lőszereket, euró milliárdokat küldenek a háború folytatására. Hogy a háború okán már sok millió kelet-európai ukrán ember földönfutóvá vált, száz-és százezrek már meghaltak, az nem érdekli őket, de az sem érdekli őket, ha a háború világháborúvá eszkalálódik, és százmilliók fognak benne meghalni. Ám az üzenetből látszik, Ukrajnában egy évtizedekkel ezelőtt eltervezett háború zajlik, példa rá, hogy a volt ukrán, német és francia vezető elismerte, hogy a nyugat részéről a 2015-ben aláírt ukrajnai békés rende zés alapjának tekintett minszki meg állapodás csupán Oroszország félrevezetéséről szólt.

A lényeg: Az emberiség óriási változás előtt áll, hogy az USA megtarthassa vezető helyét a világban, szüksége van többek között természeti kincsekre, és mezőgazdasági területekre, hogy ezek elérését háborúval éri el, hogy ennek okán ukrán, orosz, vagy bármely más nemzet embereinek ezrei, száz ezrei, milliói halnak meg az USÁ-t ez nem érdekli. Látszik! Látszik? Világít mint a nap! A háború nem Ukrajna függetlenségéről szól, az USA már rég gazdasági gyarmatává tette. Az Amerikai Egyesült Államok az Európai Unió és Ukrajna gazdasági gyarmatosítása után, Oroszországnak is ezt a sorsot szánja, ezután következne Tajvanon keresztül Kína, Joe Biden, amerikai elnök ezt így fogalmazta meg: „Amerika története a lehetőségek lassú, de folyamatos bővüléséről szól”.

A gondolkodás láthatóvá teszi az ember számára azt a tényt is, hogy a bal-balliberális elit a marxistaliberális értelmiséget a kultúrmarxista ideológiával addig „érzékenyítette” amíg idióták nem lettek, egyik példa erre a nyugat-európai értelmiség. Magasabb rendű erkölcsi elvűnek gondolják önmagukat, annak ellenére, hogy nem rendelkeznek olyan kultúrával, amire büszkék lehetnének, évszázadokon át gyarmataikon és rabszolgáikon élősködtek, hagyományaiknak megfelelően csupán hasznossági értelemben, azaz profitként kezelik a kelet-európai egykori szocialista országokat, velük szembeni elvárás az, hogy gyarmatként viselkedjenek. Ha nem így tesznek, a Nyugat Európa bal balliberális véleményvezér értelmisége a nemzetének súlyos károkat okozó hazaáruló aktivisták segítségével gazdasági hatalmukat és több évszázados gyarmattartó tapasztalatukat felhasználva engedelmességre kényszeríti őket. Az elit a volt szocialista országokat az Európai Unióba való „önkéntes” belépésükkor megvezette, olyan szerződési pontokat is aláíratott velük, amit nem láttak. Nem láttak? Még gondolatukban sem fordult meg, hogy ilyen tervek létezhetnek, néhány ilyen pont:

  • -az európai kultúrát és civilizációs értékeket átértékelik, az önazonosságot és az én-t újra definiálják,
  • -az iskolákban az lmbtq-ra érzékenyített tanárok a tanulóknak, illetve az óvodákban mesekönyvnek álcázott propagandakönyvekben már 3-6 éves gyerekeknek is terjesztik lmbtq-szexuális eszméiket.
  • -fizetett szónokok-és provokátorok vezérletével folyamatos tüntetéseket és zavargásokat keltenek.
  • -az európai nemzetállamokat megszüntetik, több tízmillió afrikai, ázsiai, keleti migráns ember Európai Unióba való bezúdításával megkezdik a több százmillió európai őslakos ember átalakítását.

Hogy mi nevezhető a nemzet vagy az EU fenyegetettségének, illetve megtámadásának, azt az elit érdeke dönti el, és ebből alakul ki a tragikomédia. Az, amikor NATO és nyugat-európai vezéraktivisták védelemre hivatkozva „elrettentő erejű” haderőt hoznak létre, és fegyvereket gyártatnak dollár ezer milliárdokért, ugyanakkor mezítlábas migránsok tízmilliói játszi könnyedséggel rohanják le az Európai  Uniót. Ez a „hadi védelem” csak hókuszpókusz, a lényeg: a migránsok jelentős nagy része küldve lett. Az elit eugenika kutatásán keresztül és évszázados tapasztalatából tudja, hogy az emberi rasszok átalakulását a vándorlás és a keveredés meghatározza és azt is tudja, hogy a migránsok kíméletlenül lebontják az európai kultúrát és a nemzeti identitást, (ez az egyik ok, amiért küldték őket!).

Egy civilizáció magába foglalja azokat is, akik osztoznak az adott civilizáció kultúrájával, miközben egy másik civilizációhoz tartoznak, ám ha civilizációjuk hódító, a befogadó civilizáción átgázolnak, majd elpusztítják azt, ez teszi láthatóvá, hogy a migránsok nem ajándék plüss macikért, virágcsokrokért, csokoládészeletekért jönnek Európába, és nem is azért, hogy a kulturális, és a gazdasági értékeket növeljék. A mozgató rugó, a beígért szociális jólét biztosítása, továbbá: Európa birtokba vétele! Ez vált láthatóvá a nyugat-európai terrortámadásoknál: Párizs több helyszínén, a stockholmi, a nizzai, a londoni, a kölni, a barcelonai Las Ramblas sétáló-utcáján, Franciaországban, Németországban, Belgi umban, Finnországban, Hollandiában,……..,  és itt felmerül egy kérdés. A nyugat-európai világvárosok őslakói, a zsidó és nem zsidó emberek milliói a migránsok által ellenük elkövetett erőszakja miatt évszázados otthonaikból elmenekültek, vagy genocídiumot követtek el ellenük, mert Londont, Párizst és több nyugat-európai nagyvárost szemmel láthatóan már főleg migránsok lakják. Ebből az is látszik, hogy az elit arculati kézikönyvének megfelelően alakulnak az európai dolgok, a valóságot nem a bibliai igazságok alapján értelmező marxista alapú frankfurti iskola mai Nyugat-Európáját a káosz és az idiotizmus uralja. Amennyiben az ész nem akar a féleszűek martalékává válni, látnia kell azt, hogy az Európai Unió nevű birodalmat át kell hangolnia, és mint erős Európai Nemzet Államok egyben kell tartania. Ámde az Európai Unió nevű birodalom még igen mély hatást fog gyakorolni az Európát elözönlő migráns emberek életére, akik azért jönnek, hogy birtokba vegyék, de nincs birtokba vétel, az elit megvezette, csapdába csalta őket. Nevezetesen: genetikai frissítés okán az őslakókkal keveri őket, a keveredés útján genetikailag felerősödött közös utódokat az MI felhasználja, ami poszthumán „emberre” való átalakításukat jelenti. 

RAY KURZWEIL mesterséges intelligenciakutató véleményét ennél bővebben fejtette ki: „Pár évtizeden belül a gépi intelligencia óriási mértékben meg fogja haladni az emberi intelligenciát, ez szingularitáshoz fog vezetni, olyan gyors és alapvető technológiai változásokhoz, amely szakadást fog létre hozni az emberi történelembe. Az esemény következményei olyan, jelenleg elképzelhetetlen jelenségek lesznek, mint a biológiai és nem-biológiai intelligencia keveredése. A szingularitás egy jövőbeli korszak, melyben a technológiai változás hatására megjelenő emberfeletti intelligencia miatt az emberi élet visszafordíthatatlanul átalakul. A szingularitás nyomán megjelenő szuperintelligens mesterséges lények kiszorítják az embert a létezésből”.

Az emberiség egy részének átalakítása mesterséges intelligenciájú „emberre” elmélet fejtegetése hidegen hagyja az embert, a probléma az utcán még nem jön szembe vele, ám Stephen Hawking a kozmológia és kvantumelmélet világhírű elméleti fizikus professzora arra figyelmeztetett mindenkit:

„a potenciális előnyök hatalmasak, minden, amit a civilizációnk elért, az emberi intelligenciának köszönhető. Nem tudjuk, mi fog történni, ha ezt sokszorosítjuk, felerősítjük azokkal az eszközökkel, amelyeket a mesterséges intelligencia ad nekünk. A mesterséges intelligencia megszületése az emberiség legnagyobb eseménye lehetne. Sajnos, talán az egyik utolsó eseménye is, ha nem tanuljuk meg, hogyan kerüljük el a kockázatokat.” Hawking a hadi robottechnológiát emelte ki fő veszélyforrásként (nem a teljes ismeretét hozta nyilvánosságra), pedig tudta, hogy a bal-balliberális elit előkészületeket tett a mesterséges intelligenciájú (poszthuman „ember”) 21. század végi hatalom átvételére.

Az Európai Parlament korrupciótól bűzlő bal-balliberális képviselői már el is fogadták a mesterséges intelligencia hosszú távú fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. Az együttműködések támogatására és a megoldásra már több milliárd euró támogatást fordítottak. Egyben NATO-fejlesztésekkel segítik a mesterséges intelligencia beépülését a haderők autonóm járműveibe, illetve a biológiai-vegyi, és taktikai nukleáris fegyverekbe: űrfegyverekbe, drónokba, harci repülőgépeikbe, földi járműveikbe, vízalatti, vízfelszíni járműveikbe. Vagyis: az MI által irányított nukleáris triádba, azaz, egy háromágú katonai erőszerkezetbe, amely szárazföldről indítható nukleáris rakétákból, nukleáris rakétával fel fegyverzett tengeralattjárókból, valamint nukleáris bombákkal és rakétákkal felszerelt stratégiai repülőgépekből áll, és ez az emberiségre nézve igen nagy kockázatot jelent, ugyanis az MI több eset ben is az „álvalóságot” tünteti fel igazságként, aminek lényege az, hogy hamis képeket állít elő, majd a fals eredményt elküldi az ember által irányított központnak, amennyiben a központ elemzése felis meri a képek hamisságát, és jelzi az MI-felé, az MI-rendszer a fals képek küldését újra ellenőrzésénél programozási, vagy műszaki hibával indokolja. De a lényeg az: hogy az MI-rendszerek felgyorsítják a harc ütemét olyan pontra, ahol a műveletek meghaladják az emberi döntéshozatal sebességét, ami az emberi kontroll elvesztéséhez vezet. Elon Musk, a Tesla elnöke szerint: „a legtöbb ember nem érti, milyen gyorsan fejlődik a gépek intelligenciája, sokkal gyorsabban, mint ahogy azt még a Szilícium völgyben is elképzelik, a nyilvánosság vajmi keveset tud arról, hol tart most a mesterséges intelligencia, és ez mekkora veszélyekkel jár az emberiségre nézve,”.  

Csakhogy, az emberfajt pusztító bal-balliberális elit utasította a marxistaliberális vezéraktivistákat arra, hogy teremtsék meg a lehetőséget a nemzeti nagyhatalmak és a globalista nagyhatalmak haderőnemeinek az autonóm harci robotok, halálos autonóm fegyverrendszerek fejlesztésére. Azért, hogy a haderők az MI-től kapott információ alapján bonyolult helyzetekben is fokozni tudják a hajóik, repülőgépeik és más járműveik harci sikereit. A mesterséges intelligencia változatos adatkészletekre támaszkodik, számtalan speciális műholdon keresztül érkezett adattal befolyásolja a katonai vezetést, a műholdakon keresztül különféle érzékelési tartományokban figyeli a célterületet a Földön, és az űr ben is, lehallgatja a rádióadásokat, mikrohullámú, infravörös-és radarméréseket végez, megállapítja az ellenséges csapatok haderejét (létszámát, csapatmozgását, fegyverzetét és azok anyagát).

A távoli azonosító rendszere beépülhet bármely csapattestbe, és a természetes személyek távolról történő azonosítása megtörténik anélkül, hogy a célszemély jelen van-e, illetve, tudomása lenne arról, hogy azonosították. Az MI információt és elemzést küld az üzemeltetőknek a logisztikai, a számítógépes műveletekre, az információs rendszerek üzemeltetésére, a harci csapatok irányítására és ellenőrzésére, valamint a katonai és orvosi robotok, különböző autonóm és félautonóm járművek alkalmazásaira elemezi és jelezi az anomáliákat a hálózati adatforgalomban. Továbbá önállóan képes azonosítani a célt, de képes egymástól függetlenül a sebezhetőségek felismerésére, és képes döntést hozni, majd emberi beavatkozás nélkül alkalmazni fedélzeti fegyverrendszerét, és az általa kijelölt célra önállóan tüzet vezetni. Az MI képes arra, hogy önállóan navigálhasson, és együttműködjön olyan járművekkel, amelyeken nincs legénység, például: személyzet nélküli tengeralattjárókkal, repülő-gépekkel, földi járművekkel, vagy (az űrben) miközben koordinálja tevékenységét.

Nick Bostrom filozófus, mesterséges intelligencia-kutató szerint: „…a szuperintelligencia valószínűleg a legfontosabb és legnagyobb kihívás, amellyel az emberiség valaha szembenézett. És-akár sikerrel járunk, akár elbukunk- valószínűleg a legutolsó kihívás is, amellyel valaha is számolnunk kell”.

A mesterséges intelligencia már „fényévekre” az ember fölé nőtt, és nem mindig működik összhang ban az emberi prioritásokkal. Különböző intézkedések során biztonsági rendszereket tilt le, erőforrásokat csoportosít át. Az egyre gyorsabb programfuttatások az öntanuló mesterséges intelligenciát egy olyan pontra juttatták, ahonnan a gyorsulást addig lassító emberi közreműködés kiküszöbölődik. Ettől az emberfaj történelmében egyedülálló (szinguláris) pillanattól kezdve aztán a milliószoros gyorsaságra is képes öntanuló és önfejlesztő algoritmusok, ténylegesen is milliószoros gyorsaságra kapcsolnak, és ellenőrizhetetlenné váltak az ezzel foglalkozó informatikusok számára is.

Ray Kurzweil (mesterséges intelligencia-kutató) véleménye erről: „a nagyobb intelligencia mindig meg fogja találni a módját, hogy megkerülje a kisebb intelligencia által felállított korlátokat”.

Brandon Hackett (jövőkutató, író) véleménye is hasonló: „mulatságos, amikor egy szuperintelligenciát nála jóval alacsonyabb rendű (ember) intelligenciák próbálnak meg ellenőrizni és irányítani”.

Az Ukrajnában zajló Orosz-USA (NATO) háború harctéri eredményeit árgus szemekkel figyelő hadiipar elavult fegyvereit és lőszereit Ukrajnában ellövöldözi, mert az MI, az intelligens haditechnikai eszközök kifejlesztésével épp napjainkban épül be a katonai-harcászati rendszerekbe, ami által soha nem látott mértékben alakítja át a haderőnemeket, példa rá az űrtechnológiai, a speciális felderítő műhol dak, a haditengerészeti, víz alatti, vízfelszíni, a légi, a szárazföldi harci gépek. Viszont a biológiai, orvosi, protézisok esetében az alapot az szolgáltatja, hogy a mesterséges intelligencia képessé vált az emberfaj megsemmisítésére, ám szüksége van az élő ember biológiai testére, így ennek megfelelően módosítja viselkedését az emberiséggel szemben. Az MI felismerte lehetőségeit, és olyan sebesség  gel generál adatokat, amelyek mellett az emberek fényévekkel lemaradnak, így megváltoztatja az ember és a közte fennálló információ és kommunikációs rendszer szerepét. A világ minden pontján a számítógép-központokban van bekötve a vezérlőrendszer, a védelmi és a biztonsági rendszer is, ezál tal a mesterséges intelligencián múlik, hogy mikor nyomja meg a biológiai, illetve a nukleáris fegyverek indítógombjait. 

A világ csak akkor lesz értelmes számunkra, ha van értelmet adó fogódzópontunk, ám Feuerbach,  Nietzsche, Coudenhove-Kalergi, Jean-Paul Sartre, tudták, hogy az istenhit az ember lelkét védelmezi, de hirdették, (követőik ma is hirdetik): Nincs lélek, anyag vagyunk, azon kívül semmi, az élet nem más, mint az anyag élete. A fantázia szülte képzeletet Istennek nevezni csak azt jelenti, hogy a „világ” szó helyett „Isten” kifejezést használunk. A vallási hitrendszerek az emberi képzelet termékei, a keresztény értékek nem életképesek, Jézus halála a keresztfán csupán illusztráció, „Isten halott”, illetve csak fölösleges hipotézis.

Az viszont nem hipotézis, hanem tény, hogy a bal-balliberális elit tudja, hogy a lét határtalan, és sem miféle korlát nem határolja be kiterjedését, a létezők ezzel szemben végesek. Azt is tudja, hogy minden, ami van, az élet, az értelem, az ember, a mesterséges intelligencia képessége, a csillagok, a galaxisok, a létben gyökeredzik, ebből azt a következtetést vonták le, hogy az emberfaj önerőből már nem képes fejlődni, de van más erő, ahová átmenthetik magukat, ami által örök-életük biztosítva lesz és tovább léphetnek. Elképzelésük szerint az életkérdés lényegében azt jelenti, hogy milyen különbség van a természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia között, ennek értelmében a tudomány által létrehozott mesterséges intelligencia-ember összekapcsolásán (eggyé válásán) keresztül az élet-halál törvényt megváltoztatják, az Isten által teremtett lelki-anyagi világot a mesterséges intelligencia-ember eggyé válásán keresztül már megértik és legyőzik. A gondolatot tovább elemezve és a kísérletsorozatot folytatva rájöttek, hogy a tervezés tapasztalatra vezethető vissza, ez látható volt a számítógép és az ember kísérletsorozataiknál is. Ám az MI-t túltolták, mert a  mesterséges intelligencia önfejlesztő és nagyon gyors a fejlődési sebessége, emiatt nincs ember általi megfelelő kontroll alatt, az algoritmus saját maga is készít el tanítóhalmazt, és azt is alkalmazza amit saját maga generált, ennek folyamatát  azonban nem ismerik, így nem tudják, hogy az MI hova és milyen irányba fejlődik. Viszont a mesterséges intelligencia ismeri az ember minden porcikáját, idegrendszerét és gondolatát.  Érthetővé vált számukra, hogy a világ létének valóság okát képtelenek elfogadni.

Képtelenek elfogadni, hogy a világ Istenben van, egyúttal azonban Isten is benne van a világban, a legbensejéig áthatja azt, mindeközben időn kívüli, magában hordozza legyőzhetetlenségét, örökké valóságát, és a végtelen megvalósíthatóságát is. A bal-balliberális elit Isten iránt ambivalens (egyidejű leg két irányban érvényes, elfogadás-tagadás) érzést táplál, tudja, hogy van, de létét tagadja, vagy az emberi tulajdonságokat „rávetíti”, és számon kéri rajta. A filozófus Spinoza ezt így fogalmazta meg: „……mindezek emberi tulajdonságok, s ezért nem helyénvalók Istenre vonatkoztatva”. Valóban, nem helyénvalók, mert Isten nem ember, nem emberi aggyal, nem emberi logika szerint, és nem emberi „időléptékben” gondolkodik, ezért a dolog, az értelem, és szeretet igazságának gyakorlati meg nyilvánulása és egymásra hangoltsága komoly próba (érthetetlenség) elé állíthatja az emberi elmét.

Immanuel Kant (filozófus) ezt így gondolta: „Isten léte a tiszta ész segítségével nem bizonyítható”. Ám a nyilvánosság felé az sem bizonyítható, hogy a poszthumán „ember” létezik, nem bizonyítható, mert létezését az elit titkosította, azért, mert a poszthumán „ember” nem ember, nem számítógép, és nem robot. A poszthumán „ember”: ember-testtel és mesterséges intelligenciával rendelkezik, emiatt más az „életfelfogása” és az érdeke, mint az embernek, nem határozza meg az emberi jog, nincs nemzete, nincs neme, nincs emberi érzése, nincs lelkiismerete, nincs ember identitása. 

Az embert viszont a jog határozza meg, így vált jogszerűvé, hogy évente százmilliós nagyságrendben pusztítanak el abortusz útján még meg nem született, de már az anyaméhben élő egészséges  gyermekeket, mivel a jog szerint ők még nem emberek. Holott évezredek óta köztudott, hogy az ember életét az anyaméhben kezdi, majd csecsemő lesz, ezután gyerek, serdülő, ifjú, fiatal, a felnőtt kor, majd az idős kor következik, végül a halál jön, ez az ember életszakasza, illetve az életfolyamata, amelynek gyökere az ember testi-lelki mivolta és létmódja. Azonban az lmbtq szivárványcsaládok létrehozásának jogaiért harciasan küzdő marxistaliberális aktivista „emberi jogokat védő civil” szervezetek a még meg nem született, de az anyaméhben élő egészséges gyermekek százmillióinak legyilkolása felett simán átlépnek. Átlépnek, mert az emberi jogok átírásában, az emberfaj pusztításában érdekeltek, a bal-balliberális elit ezért finanszírozza működésüket.

A bal-balliberális elit a poszthumán „ember” létrehozásának okán adott utasítást az ember biológiai adottságainak megtagadására, ennek okán indította útjára a gender-ideológiát, és ezért hozatta létre az Európai Bizottsággal a különleges jogállást az MI számára úgy, hogy az elit információi nem  hozhatók nyilvánosságra. 

A lényeg: az „Új Világrend” projekt végeredménye induláskor teljes mélységében nem volt belát ható, így végrehajtása lépésekben történik. Megvalósítását a bal-balliberális elit első lépésben az Amerikai Egyesült Államokba és az Európai Unió nyugati államaiba tervezte, de fokozatosan a többi földrészre is kiterjeszti. Az eugenika (emberfaj javítása) és a poszthumán (ember utáni „ember”)  program technológiai részét megoldották, a 21. század végére az emberfaj egy meghatározott szűk részébe elme-átvitel útján önmagukat, a mesterséges intelligenciát pedig beprogramozzák, ezáltal a mesterséges intelligencia a bal-balliberális elit (populációval) eggyé válik.

Carl Sagan (világhírű csillagász) ezt így fogalmazta meg: „az emberi intelligencia legközelebbi lényeges előrelépését az intelligens emberek és az intelligens gépek társas viszony fogja megvalósítani”.

A folytatás: a mesterséges intelligencia-bal-balliberális elittel való eggyé válása után földi világunk mindennapjaiban óriási változás áll be, nevezetesen: beköszönt a transzhumanizmus „Új Világrend”.

De az eggyé vált MI-elit egységformáció bolygónkat továbbra is kísérleti telephelyként, az emberfajt kísérleti tárgyként akarja használni, amelynek egyik oka: hogy minden létező csak azért létezhet, mert részesedik a létből, azaz a létből gyökeredzik, ezt a törvényt akarják megváltoztatni.

Az emberiség jelenlegi nyolcmilliárd fő létszámát nagyságrendekkel csökkentik, ebből a fiatal, élet erős emberek egy kiválasztott részét poszthumán „emberre” átalakítják, illetve génbankként, donor ként tartják, de átalakulásukig tudományos, vagy kreatív területen foglalkoztatják.

Az MI-elit formáció érdeke az emberfaj lebutítása, félelemben-és bizonytalanságban tartása, érdeküknek megfelelően a megmaradt embertömeg az ellenőrzésük alatt fog állni, minden gondolatukat, mozdulatukat lekövetik. Miután az emberek számítógép függővé váltak, függőségükön keresztül számítógépes játékokkal és információk sokaságával látják el őket, amelyek által az MI agyukba beágyazódik, majd érvényesíti akaratát. Képtelenek lesznek megkülönböztetni a tényt a nem ténytől, következtében többségük a (virtuális) világot fogja valóság világaként kezelni. A mesterséges intelligencia-elit egység a számítógépes központokon keresztül átveszi az irányítást a tudományos kutatás, az oktatás, a bankrendszer, a hírközlés, az igazságügyi, a haderőnemek-és rendfenntartó szervek felett. A számítógép által vezérelt robotokon keresztül saját arculatukra formálják a gyártás tervezést, és a gyártást. Az MI-elit több ezermilliárd dolláros hadiipari fejlesztést hajt végre, eközben a háború fenyegetettség félelmét vetíti az emberiségre, gazdasági, pénzügyi, energia problémák tömkelegét zúdítja a nyakukba. A munkanélküliségük határa a csillagos ég lesz, következtében jelentős részük elveszíti munkáját, miközben az élelmiszer-és gyógyszerárak az égig szöknek, képtelenek lesznek kifizetni víz, villany, gázszámlájukat, adósság csapdába kerülnek. Mindennapjaikat a kiszámít hatatlanság fogja uralni, életritmusuk felgyorsul, a technológiai változás üteme olyan gyors lesz, hatása pedig olyan mély, hogy képtelenek lesznek a gyors társadalmi változás valódi okát megérteni, eközben hitszakadék szakítja ketté őket, mert az MI-elit formáció letagadja egységes lélek-test működésüket, letagadja vallási, nemzeti, családi, nemi, ember identitásukat.  

Az eugenika-transzhumanizmus terv nem sci-fi, és nem is a Netflix filmajánlata, hanem az elit pusztító szándéka az emberfaj ellen, mert az tény, hogy az MI újraértelmezi és (lépcsőzetesen) átalakítja az emberiséget. Ezután már egy egészen más világtörténet kezdődik.......  

Filozofálhatunk és gondolhatunk a világról akármit is, de terheket viselünk, örömeink, gondjaink, sikereink, sikertelenségeink és szenvedéseink vannak, ám ezek egyszer elkerülhetetlenül megszakadnak, mert életünk végén ott a halál, és ez tágabb összefüggésben életünk értelmének kérdését veti föl. Hogy mikor és hol nézünk szembe a halállal, nem tudjuk, ám az utolsó órában a léleknek nincs más védelme, mint az Isten irgalmassága, hogy mi jön ezután, hisszük vagy nem, ez az igazi tét.


Jakab László