Header Ads Widget

Băsescu vágja a történelmet, aki szerint Románia határa a Tiszáig terjed

Ez a kijelentés azért meglepő, mert néhány száz évvel ezelőtt még a térképen sem voltak. És az hogy a sátáni hatalmakkal karöltve szétverték a magyar Szakrális Királyságot, amely földi szinten az univerzális törvényeket és a teremtő Istent képviseli, akkor fel kell tennünk a kérdést, a jelenlegi hatalmak milyen Istent, milyen igazságot és milyen Demokráciát képviselnek? Nem fogják megúszni, felelni fognak mindazokért a tettekért amelyet a Szent Korona országa ellen és az egész emberiség ellen elkövettek. Az univerzális törvényeket nem lehet lefizetni és lehazudni senkinek.

A Szent Koronánk meg nem a bocskor szintet, és nem is a bizsu koronákkal megkoronázott földi királyokat, nagyurakat és azok jogrendszerét, és életmodelljüket hívatott képviselni.

Az általuk kreált hazug történelemmel és vallási dogmákkal nem lehet a végtelenségig hazugságban tartani még a saját népüket sem.

A valóság és az ébredés fájdalmas lesz, mert elérkezett az az idő amikor egyre többen ébrednek belülről, és azt a mocskot amivel hazugságban tartották az emberiséget véget ér, mert a gyarmatosító, pusztító, gyilkoló sátán térnyerése korlátok közé van zárva, szabott időkeretben.

Azért kellett a Trianon, és a történelemhamisítás, mert a magyar jogrendszer szöges ellentéte a jelenleg is pusztító sátáni rendszernek. Olyan sátáni szervezet által finanszírozott vezető politikusok szereztek hatalmat és élősködnek a világ NEMZETEIN, akik a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és mások kifosztására lettek teremtve, akik ember és Isten közé álltak, hogy a saját maguk által kreált és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal, napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre, a félelem keltésre, a hazugságok terjesztésére, és ha kell egymás legyilkolására, hogy ezáltal biztosítsák saját hatalmukat.

Jézus NEM VOLT, ÁLSZENT, SEM NÁCI, SEM HAZUG sátáni fajzat és világosan beszélt:"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." EZ VAN MA, ETTŐL A VALLÁSI ÉS POLITIKAI SÁTÁNI RENDSZERTŐL SZENVED AZ EGÉSZ EMBERISÉG.

Milyen VILÁGBAN ÉLÜNK, MILYEN IGAZSÁGOT ÉS MILYEN ISTENT képvisel az a sátáni szervezet, amelynek az erkölcsi és a jogi alapja is GYILKOSSÁG? KÁIN megöli Ábelt, Romulusz megöli Rémuszt?

Ez a másokon való élősködő, megosztó, gyűlöletkeltő, pusztító, gyarmatosító Káin és Ábel életmodell amiben élünk, SZÖGES ELLENTÉTE A MAGYAR JOGRENDSZERNEK, és szembe megy minden univerzális törvénnyel, ami ELEVE PUSZTULÁSRA VAN ÍTÉLVE, NINCS OLYAN .......IZMUS (kommunizmus, nácizmus, liberalizmus, globalizmus, cionizmus, kapitalizmus stb..) AMI EZT A MOCSKOT MEGMENTI. Erre épül a vallás, a politika és minden intézmény.

A lebutított állatcsorda meg ezt a PUSZTULÁST támogatja, ebben keresi a békét és az igazságot a saját vesztére, akiknek fogalmuk sincs a létezésről, fogalmuk sincs arról, hogy HONNAN KAPJÁK A BELSŐ POFONOKAT, mitől élnek félelemben, depresszióban és mitől szenvednek mindenféle betegségben, ami nem más mint tetteik következménye. 


Következménye annak a hazug, álszent, megosztó, gyűlöletkeltő mocsokkal való azonosulásnak amit életnek, és igazságnak neveznek. Minden probléma és betegség lelki eredetű és tetteink következménye, AKÁR TETSZIK AKÁR NEM! Vannak dolgok amit nem lehet lehazudni, lefizetni és megkerülni senkinek, ahol már sem a PÉNZ, sem a GYILKOLTATÓ ÓSZÖVETSÉGI ISTEN NEM SEGÍT RAJTUK.

Más országokkal ellentétben, Magyarországnak van tulajdonosa, AKI NEM MEGVEHETŐ, aki fölött nincs hatalma egyetlen sátáni szervezetnek sincs, még a PÁPÁNAK sincs, és van örök érvényű jogrendszere, amit nem írhat felül senki, sem az USA, sem az EU, sem a PÁPA, sem más, akinek ez nem tetszik pereljen a teremtő Istennel, aki nem azonos az ószövetségi gyilkoltató, gyarmatosító Istennel.


Kezünkben van a világ egyetlen olyan jogrendszere, ami nem az egymás eltaposására, kifosztására épül, hanem az UNIVERZÁLIS TÖRVÉNYEKRE, ami nem évül el, ami választ ad mindazokra a problémákra amitől ma szenved az egész emberiség, ami nem a rohadó pusztulásra épül, hanem a TEREMTŐ ISTENT képviseli, ami fölött nincs hatalma egyetlen EURO-LIBERÓ élősködőnek sincs.


Jogtalan és érvénytelen TRIANON!Részkletek a Trianonról: https://www.napitema.com/2014/08/nemzetgyilkossagi-kiserlet-magyarsag.html