Header Ads Widget

Teremtői üzenet! A globalizmus és a világkormány létrehozása a bolygónk pusztulásához vezet - Videó
Amikor az emberiség elkezd Istent játszani( időjárás manipulációk, genetikai beavatkozások, stb,,stb,,), és felül írja a Teremtő akaratát, tervét (sokasodj és szaporodj), és semmibe veszi az univerzális törvényeket, akkor annak az emberiségnek az évei megvannak számlálva. Már hat emberiséget töröltek a földszínéről az említett okok miatt,  és mi vagyunk a 7-ik emberiség. Ugye nem gondolja senki komolyan, hogy most a liberalizmus jegyében, amely szembe megy az univerzális törvényekkel,  bármit megtehetünk és bármeddig? Megfeledkeztünk arról, hogy nem mi vagyunk az élet és a halál urai!!!! 

A gyengébbek kedvéért! Egy Teremtett világban élünk, és kontroll alatt van az egész világegyetem a Teremtő által. A teremtői szuperintelligens energia benne van mindenben és mindenkiben, nélküle nincs semmi és senki, ez tartja össze az anyagot, különben nem létezne olyan mint anyag, de nem lenne még levegő sem. Szabad akaratot kaptunk, ami nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, mert tetteinknek súlyos következményei vannak egyénre szabva minden embernek. Senki nem menekülhet tettei következményei elől. A tetteink következményei lehetlek, betegség, baleset, családi és anyagi problémák. Amennyiben ezek nem vezetnek ébredéshez, akkor az idő előtti halál. Mivel az emberek többsége úgy éli le az életét, hogy fogalmuk sincs az ember, az élet és a világ működéséről, így fogalmuk sincs arról, hogy honnan, kitől és miért kapják a pofonokat az életükre.

A lényeg, hogy ebben a világegyetemben olyan nem létezik, hogy véletlen és hogy magától létrejött valami! Minden ami létrejön, ahhoz kell egy értelmes lény, aki az energiából létrehoz valamit. Ha már valami létre van hozva az már át tud alakulni, de a semmiből magától nem jön létre soha, semmi.

Amit ma tapasztalhatunk bolygószinten ez egy teljesen alvilági irányítás! Az alvilági lények manipulálják a bolygó legfelsőbb vezetését, ők meg a globalista politikai elitet, akik a nemzetállamok felszámolásán és a világkormány létrehozásán fáradoznak.

Ezt a sátáni tervet, Teremtőink nem fogják engedni, mert innen már csak egy lépés lenne, hogy az alvilági lények átvegyék a hatalmat az emberiség fölött, akik majd megjelenhetnének, mint az emberiség teremtői és az emberiséget rabszolgaként használhatnák. 

Ez az idegen faj elképesztő manipulációs képességekkel rendelkeznek, nem szeretet alapon működnek és a mai emberiség többsége őket szolgálja, anélkül hogy erről a legcsekélyebb ismereteik is lennének. Mivel nem képesek a lélekteremtésre, ezért a lelkekért megy a harc! 

Hogy vannak-e köztünk élő emberek, akik az alvilági lényeket szolgálják ez nem kérdés! Jézus világosan beszélt: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." Ma ezt a mérhetetlen hazugságáradatot és pusztítást láthatjuk bolygószinten!

Jól látható a háttérből irányított sátáni erők és azok kiszolgálóik egyre erőteljesebb térnyerése, és az az aberrált, lelki nyomorékok által támogatott mérhetetlen pusztítás, amit tapasztalhatunk az élet minden területén, erkölcsi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt.
 
Az elkövetkezendő években csinálhatsz bármit, élhetsz úgy mint eddig, tervezheted a jövődet, járhatsz templomba vagy spirituális előadásokra, jótékonykodhatsz, de ha nem szerzed meg azt a tudást ami ahhoz kell, hogy bekerülhess egy magasabb Teremtői létformába, amelynek a küszöbén állunk, és amelyet nem mi emberek döntünk el, hogy legyen vagy ne legyen, akkor megy minden a süllyesztőbe amit addig csináltál veled együtt.

Ma az egyik legnagyobb problémát az összefogás jelenti. Még a spirituális emberek sem képesek az együttműködésre, pedig nem tudnak megoldásokat nyújtani az élet minden területére, anyagi, lelki és szellemi szinten, és nem rendelkeznek az aranykor megvalósításához szükséges folyamatosan átadható tudásanyaggal. A jelenlegi emberiség túlélését az aranykor jelenti, minden más próbálkozással ugyanoda jutunk, ahová az előző 6 emberiség!

Ennek a bolygónak és ennek az emberiségnek nincs másik választási lehetősége, mint az aranykor! 


Most 2026-ig, a rostálás időszakát éljük! Ha 2035-ig nem lesz aranykor, akkor nem csak mi, hanem a bolygónk is törlésre kerül, az alvilági lények miatt. Ki mentik azokat, akik megérdemlik, ez lesz az elragadtatás, és a többire meg rárobbantják a bolygót. Erre a biblia is figyelmeztet!

JELENÉSEK KÖNYVE: "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ézs 65,17 ; 66,22" 

TEHÁT HA NEM ÉBREDÜNK, NEM MI LESZÜNK AZ ELSŐ civilizáció, ami el lesz törölve erről a bolygóról, atombombástól, pénzestől és vallási dogmástól együtt, ha továbbra is egy olyan MEGOSZTÓ sátáni RENDSZERT és élősködőket tartunk hatalomban, akik a pusztításra lettek teremtve, akik ember és Isten közé álltak, hogy az össze vissza lopkodott, átírt, kisajátított és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és ha kell egymás legyilkolására, hogy ez által biztosítsák saját hatalmukat.

A földi hatalom is csak egy eszköz a Teremtőink kezében!

Teremtőink azért engedik ezt a bolygószintű pusztítást, amit ma is tapasztalhatunk, hogy minél több ember ébredjen, mert a végidőket éljük!! Az emberiséget hazugságban tartók sorsa megpecsételődött. "Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be. Jaj nektek, írástudók és képmutató farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek és árvák vagyonát. Közben nagyokat imádkoztok, ezért nagyobb ítélet vár rátok."Teremtői üzenet az egész emberiségnek!

2035-ig aranykornak kell lennie! Noé idejében sem vették komolyan az emberek a közvetlen forrásból származó figyelmeztetéseket és mindössze 8-an élték túl a természeti katasztrófát! 
Teremtői üzenet, a világuralomra törekvő földi hatalomnak!
Az aranykorban nincs földi hatalom, mivel az irányítás és tudás, Teremtői szintről érkezik. Nincs vallás, nincs háború, nincs betegség, nincs pénz, nincs elnyomás, mivel az aranykorba csak azok kerülhetnek be, akik képesek szeretetben, békében, együttműködve élni.

Az aranykorban nem folytatható semmilyen ...izmus, ami eddig volt ( globalizmus, kapitalizmus, nácizmus, kommunizmus, szocializmus, cionizmus, judaizmus, katolicizmus stb..,stb..). Ezek a rendszerek mind le lesznek váltva bolygószinten!!!!


Az emberiség 20%-a egy idegen hüllő faj érdekeit szolgálja anélkül, hogy tudnának róla.

A hüllők az érdekeiknek megfelelően könnyen hipnotizálják a földi uralkodó osztályt, akik 40%-ban hüllő génekkel rendelkeznek és rajtuk keresztül az egész emberiséget. Jézus beszél a hüllők teremtményeiről is: "Kígyók, viperák fajzatai! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől".


Bibliai próféciák!
Milyen veszélyekre figyelmeztet a biblia a globalizációval kapcsolatban és milyen jövő elé néz az emberiség!Amennyiben fontos számodra az anyagi biztonságod, az egészséged, az élet, az ember és a világ működésének ismerete, az önismeret, a közvetlen Teremtői szintről szerezhető információk azzal kapcsolatban, hogy mi várható és mit kell tenned, hogy túléld az elkövetkezendő éveket, akkor regisztrálj díj és kötelezettségmentes alapképzésünkre. Regisztráció