Header Ads Widget

Dr. Robert O Young CPC, MSc, DSc, PhD, természetgyógyász - Az elektronmikroszkópos vizsgálatok feltárták a Covid-19 vakcinák összetevőit!
 “A csírák bennünk és belőlünk születnek, és NEM kívülről jönnek, hogy megfertőzzék a testünket. Más szóval a baktériumok a sejtes és genetikai szervezetlenség tünetei, és NEM a sejtek és genetikai szervezetlenség konkrét okai! A csíra SEMMI, a táptalaj MINDEN. A csírák csak hozzájárulhatnak a mérgező egyensúlyhiány állapotához, de SOHA nem okozhatnak semmilyen kárt vagy betegséget!” – Dr. Robert O. Young

A következő műszerek használatával vizsgálták a „vakcinák” morfológiáját és tartalmát:

Optikai mikroszkóp, fényes mező mikroszkóp, pHáz kontrasztmikroszkóp, sötét mező mikroszkóp, UV abszorbancia és fluoreszcencia spektroszkóp, pásztázó elektronmikroszkóp, transzmissziós elektronmikroszkóp, energia diszperzív spektroszkóp, röntgendiffraktométer, nukleáris mágneses rezonancia műszerek.

Mivel ezek a műszerek képesek az anyagokat molekuláris és atomi szinten megvizsgálni, így pontosan azonosítani lehet velük a vakcinákban található nano-részecskéket, és egyéb összetevőket, valamint a vérmintákban látni lehet, hogy milyen változást hoznak létre.

Négy nagy gyógyszergyártó cég SARS-CoV-19 vakcináját vizsgálták meg, a Pfizer-BioNTech, Moderna-Lonza, Astrazeneca, és a Johnson & Johnson. Ez a négy gyógyszergyártó cég nem közölte nyilvánosan az oltóanyag dobozán vagy címkéjén az oltóanyagok összetevőinek a teljes listáját. Ennek a kutatási cikknek az a célja, hogy azonosítsa a vakcinában található összetevőket, különböző tudományos anatómiai, fiziológiai és funkcionális tesztek segítségével. A csúcstechnológiai mérésekhez és a vizsgálat gondozásához minden ellenőrzést aktiváltak, és referencia méréseket fogadtak el az ellenőrzött eredmények elérése érdekében.

Emberi jogként, amelyet az 1947-es nürnbergi kódex a világjog szerint szabályoz, a vakcina-specifikus összetevőkre vonatkozó információk kritikusak és szükségesek ahhoz, hogy a világ bármely országából származó bármelyik ember megalapozott döntést hozhasson arról, hogy hozzájárul-e vagy sem számára a SAR-CoV-2-19 oltás beadásához. Elvégeztük a tudományos vizsgálatokat minden egyes vakcinán, és számos olyan összetevőt és segédanyagot azonosítottunk, amelyek nem kerültek nyilvánosságra, amelyeket ez a négy fajta vakcina tartalmaz. Jelenleg ezeket a vakcinákat emberek millióinak adják be szerte a világon az egyes országok által kiadott sürgősségi felhasználási engedély (EUA) alapján, az összes összetevő teljes feltárása nélkül, és bizonyos esetekben a kormányok vagy a munkáltatók által kötelezővé téve, megsértve az emberi jogokat a Nürnbergi 1947-es kódex alapján.

Az élő vérfáziskontraszt és sötétmezős mikroszkóp mind a négy vakcinában kimutatta a grafén-oxid (rGO) jelenlétét festetlen élő vérben.[Az 1. ábra a redukált grafén-oxid (rGO) szénhalmazának mikroszkópos felvétele, élő festetlen emberi vérben, pHase -kontrasztmikroszkópiával 1500x-os nagyítás. Ne feledje, hogy a vörösvértestek megalvadnak a grafén-oxid kristályban és körülötte. – Dr. Rrobrt O. Young]

Normális egészséges élő vér (1a. ábra) és mRNS beoltás utáni élő vér (1b. ábra)


[1a. Ábra Mikroszkópos felvétel fáziskontrasztos mikroszkóp alatt feltárja a vörösvérsejtek normális egészséges állapotát, amelyek színük, alakjuk és méretük is egyenletes. A vörösvértestek egészséges állapotukban anatómiailag 7 mikron átmérőjűek – Dr. Rrobrt O. Young]


[1b. Ábra A fáziskontrasztos mikroszkóppal végzett mikrográfia az élő vért mutatja 24 órával az mRNS-vakcina után, amely most Heinz-testeknek nevezett kristályosodott vörösvértesteket tartalmaz, a vörös- és fehérvérsejtek biológiai átalakulásait, a grafén-oxid kristályok nagy szimplasztusait és az orosav-kristályokat a mikrográf jobb felső sarka – Dr. Robert O. Young]

A nano és a mikro-grafén csövek kóros véralvadást okoznak, ami magas szén-dioxid szintet és oxigénhiányos állapotot okoz a vérben, mely halálhoz vezet.


[1c. ábra pHase-kontrasztmikroszkóp alatt nézett grafén-oxid nanocsöve alvadt vörösvérsejtekben és vérrögökben – Dr. Robert O. Young]


[1d. Ábra pHase-kontrasztmikroszkóp alatt nézett grafén-oxid nanocsöve alvadt vörösvérsejtekben vagy vérrögökben – Dr. Robert O. Young][A 2c. Ábra egy 0,5 ml -es vizes frakciókép a Pfizer vakcina mintából, pHase kontrasztmikroszkópos vizsgálat alatt 1200x, grafén-oxid szalaggal. – Dr. Robert O. Young, szeptember 11.]


[A 4. ábra azt a grafén-oxidot tartalmazó liposzóma-kapszid mutatja be, amelyet a Pfizer terméke a grafén-oxid hordozására használ. A liposzóma-kapszid az mRNS-molekulákhoz kötve a grafén-oxidot meghatározott szervekhez, mirigyekhez és szövetekhez szállítja, nevezetesen a petefészkekhez és herékhez vezesse, csontvelő, szív és agy. A képet SEM-Cryo készítménnyel kapták.]

Az alábbi 11. és 12. ábrán a Pfizer, a Moderna, az Astrazeneca és a Janssen úgynevezett „vakcinái”-ban azonosított különböző mikro- és nano-részecskék mikrografikája látható környezeti pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) elemezve, párosítva egy energia-diszperzív rendszer (EDS) x-sugár mikroszondájával, amely feltárja a megfigyelés alatt álló mikro- és nano-részecskék részecskeméretét, összetétel-eloszlását és kémiai jellegét.[A 11. ábra a Pfizer úgynevezett „oltóanyagában” azonosított, 20 mikron hosszú törmeléket mutat, amely szén, oxigén-króm, kén, alumínium, klorid, nitrogén tartalmú, melynek összetételét a 12. ábra mutatja.][A 12. ábrán a Pfizer úgynevezett „vakciná”-jában azonosított 20 mikron hosszú törmelék összetétele: szén, oxigén, króm, kén, alumínium, klorid és nitrogén.]

Vannak paraziták a Pfizer “vakcinákban”?[A 13. ábra az úgynevezett Pfizer „vakcinában” található, körülbelül 50 mikron hosszú Trypanosoma Parazitát mutatja. Szénből, oxigén -krómból, kénből, alumíniumból, kloridból és nitrogénből áll.]


[13a. Ábra: Trypanosoma cruzi Parazita élő vér pHáz-kontrasztmikroszkópos mikroszkópiája. [9]]

A fehér, 2 mikron hosszú szemcsék bizmutból, szénből, oxigénből, alumíniumból, nátriumból, rézből és nitrogénből állnak.


[A 15. ábra a Pfizer „vakcinában” azonosított nano- és mikroszemcséket mutatja. A fehér 2 mikron hosszú szemcsék bizmutból, szénből és oxigénből állnak.[17. ábra szerves aggregátumot (szén-oxigén-nitrogén) mutat beágyazva bizmut, titán, vanádium, vas, réz, szilícium, alumínium nanorészecskékkel a Pfizer „oltóanyagában”!]

Az Astrazeneca “vakcina” nem nyilvános összetevői

A 19. és a 20. ábrán vas, króm és nikkel, melyet rozsdamentes acélként ismerünk, mikro- és nano-részecskékből álló, aggregátumot mutatunk be, amelyet az Astrazeneca „oltóanyagában” egy transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) azonosítottak, és egy energia-diszperzív rendszer x-sugár mikroszondájával számszerűsítették (EDS), amely feltárja a megfigyelt mikro- és nano-részecskék kémiai jellegét és morfológiáját.[19. ábra – Vasból, a krómból és nikkelből álló részecske, melyet rozsdamentes acélként is ismerünk.]


Az Astrazeneca “vakcina” hatását fokozó anyagok értékeléséhez az XRF (X-sugár fluoreszcenciamikroszkóp) műszert használták, amely a következő összetevőket azonosította: hisztidin, szacharóz, polietilén-glikol (PEG) és etilén-alkohol molekulákat, amely összetevők szintén megtalálhatók a Pfizer és a Moderna “védőoltás”-nak nevezett termékeiben. A PEG és az etilén-alkohol injekciója rákkeltő és genotoxikus (genetikai károsodást okoz). A PEG volt az egyetlen olyan anyag, amely az Astrazeneca „vakcina” összetevőit felsoroló adatlapon szerepelt, de a Pfizer és a Moderna „vakcinákban” is megtalálható.

A Janssen “vakcina” nem nyilvános összetevői

A 22. ábra a Janssen „vakcinában” azonosított szerves-szervetlen anyagot mutatja. A részecskék rozsdamentes acélból készülnek, és redukált grafén-oxid „szénbázisú ragasztóval” vannak összeragasztva. Ez az anyag erősen mágneses, kóros véralvadást és “Korona-hatás” vagy “Tüskeprotein-hatás” kialakulását idézheti elő a sejtmembrán degenerációjából a más dipólus részecskékkel való kölcsönhatás miatt. Ezeket a biológiai reakciókat vagy sejtes transzformációkat az élő vérben pHase-kontraszt és sötét mező mikroszkóp alatt tekintheti meg a 24., 25. és 26. ábrán.


[22. ábra Rozsdamentes acél aggregáció szén, oxigén, vas és nikkel között, grafén-oxiddal együtt.]

Az endogén (szervetlen) módon létrehozott “koronahatást” és “tüskefehérjét” a csökkentett grafén-oxid és a mikrohullámú sugárzás által létrehozott kémiai és sugárzásmérgezés okozza![24. A korona-hatás és a szervetlenül lértehozott sejtszervecske kémiai és sugármérgezés által az érrendszerben és a köztes folyadékokban.]


[A 25. ábrán látható a “Korona-hatás” és az S1 fehérjetüskék endogén születése, amelyeket sugárzás és kémiai mérgezés okoz, vagy amit úgy hívok, hogy “fehérjepikkelyes hatás”.][26. ábra Ez a mikrográf a “Tüskefehérje” endogén születését mutatja be fertőzés által és NEM és fertőz által!]

A Moderna “vakcina” nem nyilvános összetevői

A 27. ábra a Moderna „vakcina” szerves és szervetlen anyagok vegyes egységét azonosította.

A transzmissziós elektronmikroszkópia (TMS) és az energiadiszperzív rendszer (EDS) röntgen-mikroszondájával számszerűsítve feltárták a megfigyelt mikro- és nano-részecskék kémiai jellegét.

Az úgynevezett Moderna “vakcina” egy szén-alapú redukált grafén-oxid enzim, amelybe nanorészecskék vannak beágyazva. A nanorészecskék szénből, nitrogénből, oxigénből, alumíniumból, rézből, vasból és klórból állnak. [13]


[27. ábra: Beágyazott sejt-toxikus nano-részecskék.]

A 28. ábra egy olyan elemzést mutat be, amelyet szintén transzmissziós elektronmikroszkópiával (TEM) végeztek, és egy energiadiszperzív rendszer (EDS) röntgen-mikroszondájával számszerűsítettek, és feltárta a megfigyelt mikro- és nano-részecskék kémiai jellegét. Sok idegen testet gömb alakú morfológiával azonosítottak, néhány buborék alakú üreggel.


[28. ábra: A nano-pontok feltárása a modern oltóanyagban található grafén-oxidban.][A 29. ábrán látható részecske szénből, nitrogénből, oxigénből, szilíciumból, ólomból, kadmiumból és szelénből áll. Ez a rendkívül mérgező anyagokból álló nano-részecske a kadmium-szelenid kvantumpontjai, amelyek sejt-toxikusak és gén-toxikusak.]


[30. ábra A transzmissziós elektronmikroszkópia nagy, 100 mikronos Symplast kompozitot tár fel redukált grafén-oxidból.[A 32. és 33. ábrán a Moderna „vakcina” szén-alapú redukált grafén-oxid-egységei láthatók, alumínium-szilikát-nanorészecskékkel töltött aggregátumokkal keverve.]

Bővebben: https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines


Vöröskereszt: A beoltott emberek vére értéktelen és nem használható vérplazmához? 
Hivatalos adatok Nagy-Britanniából: 47%-kal több 15-19 éves fiatal halt meg az oltás kezdete óta. Forrás

Idahói orvos "20-szoros növekedést" jelentett a rákos megbetegedések számában a beoltott betegeknél. Forrás