Header Ads Widget

Ha túl akarjuk élni, mint emberi lények a következő éveket, akkor teljes összefogásra van szükségünk, különben rabszolgák és áldozatok leszünk mindannyian!


Ebben a cikkben választ kapsz a jelenlegi helyzetről és arról, hogy mi lesz akkor, ha nem teszünk semmit, és arról is, hogy mi az egyetlen jó megoldás, ha túl akarjuk élni az elkövetkezendő éveket, mert a globális hatalom soha nem fog leállni az országokra rákényszerített korlátozásokkal és kényszeroltásokkal. Az elmúlt hónapban zajló események világszerte, emberek 100 ezreinek, millióinak az életét tette tönkre, és ennek közel sincs vége! Ez elsősorban a megvezetett embereknek köszönhető, akik bedőltek a propagandáknak, és még mindig úgy gondolják, ha elfogadják a korlátozásokat és a zsarolással rájuk kényszerített oltásokat, ami eleve antidemokratikus intézkedés, akkor  minden majd vissza fog állni a régi kerékvágásba. SOHA NEM FOG VISSZAÁLLNI SEMMI A RÉGI KERÉKVÁGÁSBA, MERT NEM EZ A CÉL!

Egy jól előkészített biológiai háború zajlik globális szinten az egész emberiség ellen, az emberi jogok figyelembevétele nélkül! Van egy felsőbb hatalom (háttérhatalom), mint a politikai elit, akik ezt az egész káoszt generálja bolygószinten, és zsarolásokkal és egyéb eszközökkel képesek rákényszeríteni PUSZTÍTÓ TERVEIKET a világ összes országára. Az országok vezetői csupán bábuk, és a megbeszélések titkosak. A háttérhatalom működéséről itt találsz részletes információkat. Tehát világunkat egy olyan pénzhatalmi elit irányítja, akiket nem választott meg soha, senki és a pénzkibocsátási joguknál fogva, kezükben van minden hatalom, beleértve ezt az áldemokráciát is amiben élünk. A lényeg, hogy a jelenlegi áldemokrácia alkalmatlan arra, hogy megvédjük saját magunkat és családunkat, a korlátozásokkal, kényszeroltásokkal, és zsarolásokkal szemben, mert mindig a háttérhatalom érdekei és céljai fognak érvényesülni!

A politikusok azt teszik, amit a háttérhatalom diktál, mert zsarolhatók, mert eladták a lelküket és amiről a többségi társadalom semmit nem tud! Ezért van az, hogy soha nem az valósul meg, amit a választások előtt ígérnek a politikusok. A  háttérhatalom célja pedig a nemzetállamok felszámolása, és az egypólusú világrendszer létrehozása, vagyis a totális kontroll és globális diktatúra, ahol KUSS LESZ MINDENKINEK! 

Tervük megvalósításához, szükség van a gazdaság tönkretételére, hogy az emberek egy soha nem látott kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, hogy elfogadják az ÚJ VILÁGRENDET! Ennek a káosznak a megvalósításához használják, a migrációs pusztítást (KALERGI TERV), és a parancsra működő vírust, vírusokat, amire lehet majd hivatkozni, amikor különböző korlátozásokkal, kényszeroltásokkal, tönkreteszik a gazdaságot és az emberek megélhetését, közben meg brutálisan eladósítják az országokat. MOST ÉPPEN EZ ZAJLIK VILÁGSZERTE!

Ezt a génterápiás oltást még azelőtt megtervezték,  mielőtt bármilyen vírus lett volna! És azok találták ki, akik folyamatosan azért aggódnak, mert túl sokan vagyunk! Nem véletlen, hogy nem vállal senki, senkiért, semmilyen felelősséget! Ez azt jelenti, hogy az embereket kísérleti patkányként használják, vagyis az emberek ma a média propaganda áldozatai.
A globális gazdasági összeomlás, egy soha nem látott mértékű munkanélküliséget, termékhiányt, brutális drágulásokat fog eredményezni, ami által emberek milliárdjai fognak meghalni, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Az egypólusú világrendszer programjának része, a mesterséges intelligenciával rendelkező robotok bevetése az élet minden területén. Ez azt jelenti, hogy emberek tömegeire nem lesz szükség, hiába olttatták magukat! 

Egy mesterséges intelligenciával rendelkező robotnak nem kell fizetés, bármilyen feladat elvégzésére alkalmasak, és bárki ellen, bármikor, bárhol bevethetők. Kit fogsz majd perelni vagy feljelenteni és hová, kihez fordulsz?  Ennek a sátáni háttérhatalomnak nincs szüksége 8 milliárd emberre, csupán a töredékére, kb.500 millióra, amit köbe is véstek. Ma ez a népírtás zajlik, bolygó szinten, és erről szól minden korlátozás, minden intézkedés, minden kényszeroltás és minden zsarolás! 

Amíg az emberek egymás gyalázásával voltak elfoglalva, addig világszerte kiépültek az elkülönítő táborok, hogy akik nem hajlandók elfogatni a kényszert, a  zsarolást, a diktatúrát, azokat elzárhassák.


AZ ÚJ VILÁGUNK!

https://vk.com/video644727407_456239043


Totális kontroll, zsarolás és elzárás!


https://vk.com/video644727407_456239047


NÉPESSÉGCSÖKKENTÉS!

https://vk.com/video644727407_456239042 A JELENLEGI KORLÁTOZÁSOKRA, ZSAROLÁSOKRA ÉS KÉNYSZEROLTÁSOKRA, CSAK EGYETLEN JÓ MEGOLDÁS LÉTEZIK!  


Te, mint Magyarországon élő szabad EMBER jogosult vagy, az életkörülményeidről, a jövődről dönteni, jogosult vagy a normális társadalmi együttélés feltételeit biztosító szokásjog megtartása mellett élni az emberi jogaiddal, és jogosult vagy egy szabad, független országban, a családod, és az érdekeidet kiszolgáló államban élni!

A jelen körülmények között azonban Te nem állampolgár vagy, csak alkalmazott egy olyan részvénytársaságban, amelyet „ Magyarország” néven jegyeztek be New York államban. Részletek: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000889414&type&dateb&owner=exclude&start=40&count=40

A Te gyermeked ebben a rendszerben közgazdasági értelemben, de jogi értelemben is valóban közjószágnak minősül, hiszen Ő ebben a rendszerben a részvénytársaság élő erő -munkaerő- utánpótlása csak.

Óriási  lehetőségünk van a történelmi alkotmányunkkal, ami hatálytalaníthatatlan, és a világon egyedülálló, mert a legfelsőbb hatalom és tulajdonos, az nem emberhez van kötve, aki tévedhet, tejhatalmat szerezhet, zsarnokoskodhat, hanem a Szent Koronáhozaki nem egy tárgy, egy szimbólum mint más királyságoknál, hanem működő élő minőség, aki fölött nincs hatalma egyetlen földi hatalomnak sincs, még a PÁPÁNAK sincs, akit nem lehet megvenni, lefizetni, megzsarolni, és amely többek között kizárja az idegen érdekeket kiszolgáló élősködőket a hatalomból. Minden olyan kezdeményezés ami eltér a Szent Korona alkotmánytól, az illegitim ebben az országban. 

Magyarországon jelenleg egy illegitim rendszer van, amit diktatúrával, orosz segédlettel hoztak létre a mai globalista nemzetgyűlölő politikusok elődjei, hogy hatalmat szerezhessenek, hogy meghamisíthassák történelmünket és elpusztíthassanak mindent ami a népünkhöz köthető, ami valójában az egész emberiséget érinti! Lehet illegitim rendszerrel, illegitim törvényeket hozni, szavaztatni, rabolni, zsarolni és hazudni ebben az országban, csak éppen érvénytelen, amiért előbb vagy utóbb felelni kell!


Az alábbi okok miatt az Alaptörvény közjogilag érvénytelen :


1./ A Magyar Köztársaság Alkotmánya (de az Alaptörvény is) deklarálja a Népfelség elvét, miszerint a demokratikus hatalom forrása a Nép, (népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás).

2./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-Kdnp, és kormánya 2010-ben a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel! Tehát a (2011.12.31.-ig érvényben lévő) Köztársasági Alkotmányra tett esküt a kormányfő, a kormány, és a törvényalkotók egyaránt , a 2010 májusban alakuló új összetételű Országgyűlésben!

3./ A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. §. (3)-bekezdése pedig kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,) hogy: "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!"

4./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-KDNP, és a kormány, NEM Alkotmányozásra, NEM rendszerváltoztatásra kapott népi felhatalmazást, mivel választási programjukban sem tették közzé ezt a szándékukat ! Ezt elhallgatták a választók elől. A népfelség a népszavazáson így kizárólag csak a kormányváltás ügyében hozott (hozhatott) döntést! Kizárólag csak kormányzásra kapott a 2/3-os felhatalmazást a Fidesz 2010-ben! EZ KÖZJOGI TÉNY!

5./ A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK a KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazásával, azt a jogállami demokrácia felszámolására, a szétválasztott hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert, egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, "a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység" tényállását! Ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis BŰNCSELEKMÉNY !

6./ A "hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységen" túl, a "hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására és birtoklására irányuló tevékenység" is tetten érhető. Ez esetben azért minősül erőszakosnak, mert a népfelség akaratával ellentétesen, azzal való jogi visszaélésekkel, a parlamenti Házszabályok kijátszásával, megváltoztatásával jött létre, ill. ezen túlmenően az Alaptörvényt nem a parlamenti 4/5-ös szabály szerint fogadták el, sem pedig népszavazás nem erősítette meg! Az erőszak nem csak fegyveres erőszakként értelmezendő, hanem jogi erőszakként is. A jogi erőszak pedig mindenképpen megvalósult!

Alaptörvény

7./ Az 5. és 6. pontban leírtak megvalósításával a kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL, ami szintén BŰNCSELEKMÉNY !

8./ Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : "Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!" Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem kötelesek vagyunk ezzel szemben fellépni!

9./ Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes puccs történt Magyarországon ! Ezért úgy az Alaptörvény, mint a FIDESZ EGYPÁRTI diktatúrája KÖZJOGI ÉRTELEMBEN ÉRVÉNYTELEN !!! EZÉRT AZ ALAPTÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT MEG KELL SEMMISÍTENI !!!

10./ Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!

Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy az ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN!!!
Éljünk alkotmányos jogainkkal és vessünk véget, az idegen hatalmak által ránk kényszerített, ember, élet, és Isten ellenes rabszolga életformának! 


Keresd azokat a csoportokat, akik a rendszerváltásban érdekeltek, mert az összes többi zsákutca, és nem a Te életedről és nem a Te jövődről szól, bármennyire annak tűnik, mert a jelenlegi áldemokrácia, a kétpólusú megosztó pártrendszer a háttérhatalom kezében van!