Header Ads Widget

Leszavazták a képviselőkre érvényes globális kísérleti vegyszer elfogadásáról szóló törvényjavaslatot.
Míg a magyar munkavállalók tömegének tették kötelezővé a globális kísérleti vegyszer elfogadását, addig önmagukra nézve határozottan megtagadták ugyanannak a rendeletnek történő engedelmeskedést. Ki kell mondani, hogy ettől kezdve a magyar parlament elvesztette politikai és közjogi legitimitását.

Ezek után mondhatja-e bárki, hogy ez a parlament előírhat-e bármilyen kötelező érvényű, járványügyinek mondott intézkedést a magyar munkavállalóknak? Van-e ennek a parlamentnek erkölcsi tartaléka arra nézvést, hogy ebben az országban bárkitől merészelje megkövetelni a globális kísérleti vegyszer elfogadását? Ki kell mondani, hogy ennek a parlamentnek egyetlen tagja sem élvezheti tovább a választók bizalmát!

Önmagukra nem tartották érvényesnek, amit a munkavállalók millióitól, a nemes magyar nemzettől megköveteltek. A magyarok keservesen kiizzadott pénzéből érettünk busásan el és kitartott parlament megtagadta a saját munkáltatóját, a magyar nemzetet. Ki kell mondani, a magyar parlament olyan fokú munkajogi függelemsértést követett el a magyar munkavállalók sérelmére, ami megalapozottá tette a magyar nemzettel fennálló megbízásának azonnali megszüntetését.

A magyar parlamentnek mennie kell, mégpedig azonnal. Ha mi, a magyar parlament munkáltatói, ugyanolyan egészségügyi veszélyhelyzeti elbírálás alá esünk, akkor a parlamentnek kötelessége a munkaszerződés alapján engedelmeskedni. A függelemsértést az sem mentesíti, ha értelemszerűen az egyenlő elbírálás elvét egyszer az életben tiszteletben tartva visszavonják a kísérleti globális vegyszer elfogadásának kötelezettségét. Ami történt megtörtént! Viselniük kell tettük következményét. Ettől kezdve a magyar parlamentet nem illeti meg a képviselői mentelmi jog, szabadon eljárhatnak a terhükre az illetékes szervezetek és hatóságok.

A magyar parlament nemzetbiztonsági kockázati tényezővé vált, mert veszélyesen megzavarják tettükkel és annak következményével a köznyugalmat, megtagadták saját rendeleteiket és törvényeiket. Ki kell mondani, a magyar parlament olyan becstelen tettet valósított meg, ami soha a történelmünkben nem fordult elő.

Mindezekért a továbbiakban senkit nem terhelhet a globális kísérleti vegyszer elfogadásának kötelezettsége! Ha lemond a parlament, ha nem. Az összes ezzel kapcsolatos rendeletüket semmisnek kell tekinteni. Bárki bátran, jogszerűen és hátrányos munkajogi következmény nélkül hivatkozási alapként idézheti országgyűlés volt képviselőinek mai szavazati arányát és megtagadhatja a szer elfogadását. 

Dr Hegedüs Endre Dezső


 FONTOS ONFORMÁCIÓK! 


Globális INTERNETCENZÚRA és a Nürnbergi Kódex eltörlése,amely tiltja az emberkísérleteket. Részletek