Header Ads Widget

A Ben-Hinnom völgyében áldozati helyeket építettek Baálnak, és gyermekeiket Moloch istennek áldozva elégették. Saját fiaikat és lányaikat is feláldozták a démonoknak.


A Baálnak, Molochnak és az összes luciferi istennek való gyermekáldozás évezredes gyakorlatát, amelyet a Biblia elítél, a mai napig gyakorolják.

Világszerte számos áldozat és szemtanú töri meg a hallgatást erről a sötét titokról, amely évezredek óta mit egy rákos daganat tapad a földünkre.

Azok az emberek, akiket hallani fogunk, egy olyan luciferi vérszektát lepleznek le, akik gyermekáldozatokat és más kegyetlenségeket hajtanak végre.

Ha nem hallgatjuk meg őket, és már azt is szörnyűnek tartjuk, hogy MEGHALLGASSUK azt, amit másoknak ÁT KELL ÉLNIÜK, ha MI nem terjesztjük ezeket a segélykiáltásokat, akkor a védtelen gyermekek ártatlan vére továbbra is folyni és folyni fog.

Önnek is van ebben felelőssége, Önnek, aki most nézi ezt a filmet!

Max Lowen túlélő:

„A legrosszabb dolog számomra az volt, amikor láttam, hogy gyerekeket áldoznak fel a Vatikánban.

Látni, ahogy behozzák őket és felvágják, és látni a VIP (Nagyon Fontos Személyiség) vendégeket a teremben. Azért végzik ezeket az áldozati rituálékat, hogy behívják a démoni lényeket, hogy beléjük költözzenek. Én is képes voltam látni és érezni is ezeket a lényeket. És ez olyan volt nekem... A gonoszt magát látni olyasvalami volt, ami még a mai napig is kísért engem."

Karly Franz túlélő:

„Amikor a kisfiút élve felvágták, a férfiak fölé hajoltak. Úgy tűnt, hogy elkezdték enni a beleit és inni a vérét. Amikor a fiú meghalt, és a sikolyai abbamaradtak, egy fekete köd jött be a szoba közepére, körülbelül olyan távolságra, mint amilyen távolságra a fiú feküdt tőlem. Még mindig az asztalfőnél voltam, és a férfiak elkezdték skandálni, hogy „Lucifer, Lucifer".

A fekete köd egyre nagyobb lett, és egy démon jelent meg. Láttam a vörös szemeit, és idegen nyelven beszélt, olyan hangon, mintha mennydörgés lett volna".

Túlélő Steffi:

„De aztán felfűrészelték őket, ők pedig sikoltoztak. Azt mondták nekünk, hogy az ördög támad fel a sikoltozásuk közben. Ekkor még életben voltak."

„Mit csináltak a holttestekkel?"

„Részben megették őket."

Sok túlélő pontosan ugyanazt a történetet meséli el. Astrid Dauster is leírja „Opferkind" című könyvében, hogy apja, gyakorló sátánistaként, közvetlenül kommunikált Luciferrel, sőt hogy ő maga is részt vett ilyenen.

Astridot apja leírhatatlanul kegyetlenül kínozta egész gyermekkorában. Fekete misékre is elvitte, ahol csecsemőket áldoztak fel. Annyira megkínozták, hogy nagyon gyakran volt halálközeli állapotban, ahol többször találkozott Istennel, aki erőt adott neki.

A „Brotherhood auf Samael“ nevű sátánista közösség a Facebookon keményen támadta a lány szenvedésének történetét, és így a videót törölték. A sátánisták nagy örömüket fejezték ki ezzel kapcsolatban.

A „Samael" egyébként a bukott angyal, Lucifer másik neve, akit ördögnek is neveznek. Chuck Swindoll felvilágosító: „Ezek az emberek ízig-vérig luciferiánus sátánisták. Teljesen átadták magukat ennek a kultusznak."

„A luciferiánusok közvetlenül Luciferrel kommunikálnak a gyermekáldozat rituális gyakorlatán keresztül. Ez a gyakorlat a Baál-kultuszból ered.

Baál csak Leviatánnak vagy Lucifernek vagy Molochnak egy másik neve. Mindegyik ugyanarra az energiára utal. A Baál-kultusz, a bolygón valaha alapított legrégebbi kultusz, a luciferianizmus ősi előfutára.

Én személy szerint a luciferianizmust egyszerűen egy formális keretek közé helyezett és magasan szervezett Baál-kultusznak tekintem." „Ők a teljes sötétség, és ez az üresség hajtja őket az életenergiánk iránti vágyukban." John Todd szintén a Lucifer-szekta egyik informátora.

Arról számolt be, hogy a sátánisták számtalan emberáldozatot mutattak be, csak halloweenkor több ezer embert áldoznak fel. Elmondta, hogy a Rothschildok vezetik a szektát, ők Lucifer szócsövei.

Az asztaluknál 13 szék volt, amiből a 13-dik Luciferé, mert ő személyesen ül ott. Mindezt a saját szemével látta. John Todd elmondja, hogy a „13-as tanács" csúcsán volt, és a Rothschildoktól származó közvetlen politikai utasításokat adott tovább politikailag befolyásos embereknek, például a hozzá tartozó kormányzóknak vagy szenátoroknak.

Azt mondta, hogy Woodrow Wilson óta - őt is beleértve - nem volt olyan amerikai elnök, aki ne tartozott volna a sátán szektához. Azokat az elnököket választhatjuk meg, akiket ők jelölnek ki.

Például azt is mondta, hogy a Külkapcsolatok Tanácsa ( Council on Foreign Relations) ennek a szektának egy karja. Azt mondja, hogy ennek a szektának semmi köze a zsidó dolgokhoz, hanem 100%-osan druida okkultizmus.

Teal Swan, túlélő:

"...részt vettünk rituálékon, beleértve olyan rituálékat is, ahol gyerekeket és állatokat gyilkoltak meg. Egy átlagos ünnepen állatokat szerettek feláldozni, de a nagy ünnepeken, amiket fekete miséknek neveztek, (...) ahol alapvetően csak sátánista emberek vannak jelen, ezek a körletek általában 13 tagból állnak, (...) tehát általában 13 tagja van egy sátánista körletnek, ők találkoznak más körletekkel a környékről ezeken a nagy fekete miséken, ahogy ők hívják őket, és ezeket az év bizonyos napjain tarják. Láttam, hogy némelyik, valóban megölt gyerekeket."

Például egy olyan rituáléról is mesél, amikor egy nagyon kicsi lányt egy nagy rúdhoz kötöztek, majd egy hatalmas tűz fölé emelték, és azonnal meghalt. A haja azonnal feloldódott, a bőre pedig rétegesen hullott le a testéről, ez volt az egyik legkegyetlenebb dolog, amit ember valaha is látott.

Karin C. túlélő:

„Emlékszel olyanra is, hogy bizonyos ünnepnapokon rituálékat is végeztek?" „Igen, ősszel, Halloweenkor is gyakran. Ezeken a rituálékon felismertem, hogy ezek nem csak mindennapi átlagos rituálék, hanem tényleg olyan különleges ünnepek, ahol nagyon-nagyon sok gyereket áldoztak fel.”

Alex Jonesnak sikerült egy ilyen rituálét egy hatalmas Moloch-szobor előtt rejtett kamerával tanúként lefilmeznie a szigorúan lezárt „Bohemian Grove*-ban.

A szertartásokon a politika, az üzleti élet és a média magas rangú képviselői vesznek részt. A következő személyek részvételét dokumentálták:

Jelen voltak Richard Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter, idősebb és ifjabb George Bush, Bill Clinton amerikai elnökök, sőt Helmut Schmidt német kancellár is. Ezen kívül Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, valamint a Standard Oil és a General Electric vezetői is részt vettek ezeken a találkozókon.

Szemtanúk, mint Cathy O'Brien és Kathy Collins mesélnek a Bohemian Grove-ban történt eseményekről.

Kathy Collins túlélő:

„Sok minden, amit átéltem Presidio-ban (szómagyarázat: amerikai katonai bázis) és Bohemian Grove-on történt (...)

Kiskoromtól kezdve sátáni rituálékhoz használtak. Emlékszem egy beavatási szertartásra hároméves koromból, ahol arra kényszerítettek, hogy vért igyak. (...) Aztán volt egy eset a Bohemian Grove-ban, ahol egy gyermek rituális meggyilkolását kellett végignéznem."

Cathy O'Brien túlélő szintén arról számol be, hogy a Bohemian Grove területén emberáldozatokat mutattak be.

Túlélő Thies:

„Az egész cselekménynek ez volt a megdicsőülése, hogy látni lehetett ezeket a vörös köpenybe és palástba burkolt embereket, amint vallásos módon hajtották végre a rituálékat Üdvözítőjük, a Sátán dicsőségére." „Ami még ezen felül volt: Gyilkosság és kannibalizmus.

Gyerekeket öltek meg, és a terror az volt:

„Ha te nem teszed meg, te leszel a következő". „Ez a lény aztán átvette az irányítást fölöttem, és meg kellett ölnöm a kislányt." Túlélő gyermek: „Megöltek egy gyereket..." „De egy élőt! És aztán megették. És csak a haja és az összes többi csontrész maradt meg. És a szemek is, és a fogak. Fúj!"

Claudia túlélő: „A találkozókon ... a Sátánt imádták. És ők ... a miséket tartottak. Az ottani hangulat olyan ... mintha... mintha az ördög tényleg a szobában lenne.

És körbeállnak. És ... az arcok el voltak takarva. Fekete köpenyben voltak… és csuklyában. És a mormogásuk nagyon hasonló ahhoz,... mintha énekelnének."

„Rahel"/Vicki Polin túlélő :

„És mindannyian az ördögöt imádták a házban?" „Igen." (...) „Voltak rituálék, ahol csecsemőket áldoztak fel, és neked kellett... - tudod - ...csecsemőket." „Szóval tanúja volt Ön is a feláldozásnak?" „Igen, így van.

Amikor nagyon fiatal voltam, arra kényszerítettek, hogy részt vegyek rajta, és áldozzak fel egy csecsemőt." „És mi a célja az áldozatnak? Mi hasznuk van belőle? Miért áldoznak?" „A hatalomért." „Aha. A hatalomért."

Russ Dizdar tanú:

„Ha megnézzük az Ószövetséget, Molochot és a Baált, ez a normális, hogy ők egy csecsemőt akarnak, a gyermekeket. Ezt a sátánisták magyarázták el nekem, mert ez az istenkáromlás egy magasabb szintje. És valamiért a démonok szeretnek ilyenfajta károkat okozni. Ránézünk egy gyerekre, és automatikusan

meg akarjuk védeni, megmenteni, óvni akarjuk, azt tenni, amire szüksége van. Ha ők meglátnak egy gyermeket, legszívesebben élve megennék, elpusztítanák, kínoznák.

Ezért neveznek egyes rituálékat démoni fesztiváloknak vagy sátáni fesztiváloknak is. Minél fiatalabb a gyerek - pontosan ezt mondták nekem a sötét földalattiak. Minél fiatalabb, annál jobb. És soha nem öljük meg őket azonnal. Elhúzzuk a kínzást. És miért? Mert növelnünk kell az energiákat, a terrort és a félelmet. És akkor apránként hagyjuk, hogy egy kis vér is folyjon...".

Mesél egy fekete miséről, ahol mindenki énekelni kezdett, és lemészároltak és kibeleztek egy újszülöttet. Közben az áldozat nagyapja imát mondott a Sátánért.

Ez az áldozat arról számol be, hogy a sátánisták hogyan játszották el újra Jézus keresztre feszítését úgy, hogy felfüggesztették azt a férfit a keresztre, aki előtte megpróbálta őt és a nővérét megmenteni.

Egy halom megölt csecsemő véres testrészével dobálták meg őt és a két áldozatot is.

Sok áldozat beszámol arról, hogy a sátánisták elferdítik a keresztény szokásokat és ünnepeket, hogy káromolják Istent.

Bill Schnoebelen okkultizmus szakértő:

„Vannak sátánista csoportok, ahol az anyákat arra szólítják fel, hogy áldozzák fel saját gyermeküket a Sátánnak.

Előfordulhat az is, hogy rituálisan teherbe ejtik őket, csak ebből a célból". Kurt Jackson nyomozó a Beaumont-i rendőrségtől szintén megerősíti ezeket a gyermekáldozatokat és gyermekmészárlásokat. Néhányukat lelőtték, leszúrták vagy megmérgezték.

Carine Knapen ügyvédnő felhívja a figyelmet a sátánista elitre, valamint a gyermekek és újszülöttek rabszolgasorba taszítására, megerőszakolására, kínzására és meggyilkolására.

Felhívja az emberek figyelmét egy fontos kutatásra a sátánista rituálékon ahol azt nyomozták, hogy megyilkolnak gyerekeket, majd szerveiket kiveszik, hogy eladják őket.

„Itt egy védett milliárd dolláros üzletről van szó" - mondja Knapen. Egy németországi női tanácsadó központ a rituális visszaélések fő háttereként a sátánizmust nevezi meg.

Arra a kérdésre, hogy városában ma is előfordul-e a gyerekek rituális bántalmazása, így válaszol:

„Nem csak gyanítom, hanem tudom, hogy igen".

Ray Wyre brit kriminológus és a sátánista szekták abszolút szakértője. A sátánista-rituális erőszak számtos esetét kivizsgálta, és a túlélő Teresa vallomásait is ellenőrizte hitelességük szempontjából. Semmi kétsége nem volt afelől, hogy a nő igazat mondott.

A nő többek között arról számolt be, hogy fiatal korában többször erőszakkal teherbe ejtették, és hogy gyermekeit elvették tőle, majd rituálisan feláldozták őket.

Paul Bonacci is megszólalt  - ő a legszörnyűbb rituális visszaélésekről számol be, amelyeket a nebraskai sátánista szektákban élt át. Julianne Densen-Gerber ügyvéd szerint Paul Bonacci lehetetlen, hogy hazudjon, a vallomásai egybeesnek nagyon sok más áldozat vallomásával, akik ugyanilyen visszaélésekről beszéltek. Ő egy bántalmazási szakértő.

Azt mondja, a férfi olyan sátáni rituálékat írt le nagy részletességgel, amelyekről nem tudhatott volna, ha nem vett volna részt bennük. Loretta Smith túlélő szintén Paul Bonaccitól függetlenül és anélkül, hogy ismerte volna, ugyanolyan szörnyű rituális visszaélésről tanúskodott, amelyet a nebraskai sátánista szektákban tapasztalt meg.

Igen, egészen a sátáni rituális áldozatokig és kannibalizmusig, amire őt magát is rákényszerítették. Neil Brick a szabadkőművesek által elkövetett rituális visszaélések túlélője. Brick most a rituális visszaélésekkel kapcsolatos bűncselekményekről tájékoztatja a nyilvánosságot.

Rachel Vaughan túlélő:

„Apám szabadkőműves, sátánista és rózsakeresztes, és az ASIO ügynöke is volt. Az ASIO az MI6 vagy a CIA megfelelője az én hazámban, Ausztráliában, ők tehát hírszerzési ügynökök."

„Néhány rituálisan bántalmazott gyermeket, akiket feláldoztak, valóban megettek. Ez borzalmas és sok ember számára nehezen érthető, de valójában eléggé elterjedt dolog.

Egy bizonyos rituálé során egy csecsemőt meggyilkoltak, majd megették. Körülbelül 50 felnőtt volt jelen."

„Tehát sokféle gyermekáldozatról beszélünk, nemi erőszakról, ami után a gyerekeket feldarabolják, és kannibalizmusról."

Asia Raine olyan családba született, amely aktívan gyakorolta a sátáni rituális visszaéléseket. Megkínozták és megerőszakolták, és rituális áldozati szertartásokon kellett részt vennie. Azt mondták neki, hogy Isten az, aki bántja őt. Gyakran az elkövető Jézusnak adta ki magát.

A rendkívül brutálisan okozott sérülések után az áldozatot aztán „megmentette" valaki. Az volt a cél, hogy az áldozat kötődést építsen ki ezzel a személlyel, amit sok túlélő úgy nevez, hogy „elkövetői kötődés", Ebben az esetben ez a személy az áldozat felügyelője vagy közvetlenül Lucifer.

Djamal Bahrit eladták egy luciferiánusnak, és borzalmasan megkínozták és meggyalázták. Mesél egy lányról, aki sok verset kívülről megtanult a Bibliából. Bántalmazták és megerőszakolták, és a fülébe súgták:

„Én vagyok a te Urad, Jézus!" „Először is meg kell értenünk, hogy, mint mondtam, különböző csoportok vannak. Vannak ateisták is, de másrészt akiet tisztelnek, azok a hívők, ebben az esetben a Luciferben, a Sátánban hívők. Tudják, hogy Isten létezik, különben nem lehetne ezt a negatív energiát összpontosítani.

Ez azt jelenti, hogy tudja az ember, hogy Ő létezik, hátat fordít neki". „És azon a napon – soha nem fogom elfelejteni egész életemben – egy fiatal lányt – nem tudom megmondani, hány éves volt, de nem volt még 13 éves – odabilincselték az asztalhoz.

És nem akarok nektek hazudni, de rengeteg férfi megerőszakolta, addig, amíg bele nem halt. Ez is egy rituálé. És még egyszer elmondom, hogy a Evil is real, a gonosz létezik.

Roger Morneau-t a sátánimádók beszervezték, és betekintést nyert a szekta felépítésébe, ahonnan később heves támadások, üldöztetés és halálos fenyegetések közepette kimenekült, és áttért Jézus Krisztushoz.

Ő is beszámol többek között a halloweenkor, október 31-én tartott sátáni áldozásokról is. „Meglepődtem. Azt hittem, durva alakokat keresnek fel, de amikor odaértünk, meglepődtem, hogy mindannyian jól öltözött, jól nevelt emberek voltak, sokan magasan képzettek, orvosok, ügyvédek és egy csomó üzletember." - mondta. „A tanácsosok három fontos stratégiát fektettek le.

Először is arról kellett gondoskodniuk, hogy az emberek ne higyjenek a Sátán és angyalai létezésében." „Lucifer azt mondta, hogy el kell hitetnünk az emberekkel, hogy a Sátán és fekete angyalai nem léteznek.“

A szekta másik stratégiája az volt, hogy a Bibliát elégetés nélkül semmisítette meg. Ezért úgy döntöttek, hogy Charles Darwin, aki a sátánista szekta egyik vezető tagja volt, előáll az evolúció elméletével, így a Bibliába vetett hit magától feloldódik.

Roger Morneau szerint Darwin a nagyon tisztelték a Lucifer kultuszban. De éppen a Biblia, mint többszörösen hitelesített történelmi krónika bizonyítja ezeket a Molochnak és Baálnak vitt áldozatokat, amelyek évezredekkel ezelőtt történtek.

A «Jahwe - Schöpfergott oder Teufel?» című könyvecskében édesapám, Ivo Sasek az egész Biblián keresztül igazolja, hogy a sátáni áldozati kultusz mindig is létezett, és hogy ez mindig is a legnagyobb szörnyűség volt a Teremtő Isten szemében.

A szektát túlélő Svali kiadványaiban felbecsülhetetlen értékű információkat ad át a szekta belső szerkezetéről, amelyekben a Bibliában leírt bálványimádó kultuszok egy az egyben megerősítést nyernek.

Leírja például a babiloni programot: ennek keretében megtanulnak kegyetlen áldozatokat és szertartásokat végezni Moloch, Astaroth, Bel és Ashtoth istenségeknek. Az egyiptomi program Rah, Hórusz, Széth stb. istenségeknek való felajánlásokat tanít. Emellett Svali druida vagy Q'balah programozásról stb. is beszámolt.

Ami mindezen programokat áthatja, az a kínzás és gyilkosság a mérték nélküli kegyetlenség - az ideológiai háttértől függetlenül. Néhány túlélő ugyanilyen kegyetlen gyakorlatokról tanúskodik, amelyeknek nincs nyilvánvaló ideológiai háttere.

Az elkövetők masszív fenyegetései ellenére a rituális erőszak számtalan túlélője világszerte megtörte a hallgatását. Lois Sasek ebben a vadonatúj dokumentumfilmben számos új áldozatot és szemtanút foglal össze.

A legtöbb esetben az áldozatok nem járnak sikerrel a rendőrségnél, az igazságszolgáltatásnál és az ügyészségnél tett feljelentéseikkel. A független tanúvallomások sokasága ellenére a felsőbb körök közül sokan maguk is érintettek ezekben a bűncselekményekben, és egymást fedezik.

Ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a tanúvallomásokat független szervek vizsgálják ki. Joy, egy túlélő arra szólít fel minket, hogy „Űgy kiáltsunk az érintettekért, hogy a süketek is meghallják! Kiáltsatok, ha tudtok!"

Nézze meg az alábbi videókat és terjessze ezeket a kényes információkat.

A hazugságra és gyilkolásra teremtett lelki nyomorékok, a fedezetlen pénzen keresztül irányítják világunkat, gazdasági, politikai, vallási, oktatási szinten, és fertőzik az életünk minden területét, erkölcsi, lelki, szellemi szinten egyaránt, és pusztítanak minden szinten. 

 János 8:44 

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.


https://vk.com/video644727407_456241120


A világ a szabadkőművesek hálójában - Minden országnak mielőbb ki kell szállni ebből a bűnözői hálózatból!

Az ördögimádók alapították például a FED-et - a Federal Reserve-t -, a WHO-t, a NATO-t, a NASA-t, a WEF-et, az EU-t, az ökumenikus mozgalmat, de az egész oktatási rendszert is, az összes egyetemmel együtt. Ők alapították a teljes sajtó- és kiadóipart, valamint a legnagyobb könyvkiadókat is, a teljes televíziós és hollywoodi apparátust az FSK-val és más felügyeleti hatóságokkal.