Header Ads Widget

Ez történik globális szinten is! Hamarosan megszűnik Németország jogállamisága? VideóMár több mint egy éve mondjuk folyamatosan, hogy akik úgy gondolják,
hogy visszafog állni minden a régi kerékvágásba és megy minden majd tovább mint eddig, és ez az őrület ami most van ez véletlen, azok óriási tévedésben tengetik az életüket és sejtelmük sincs, hogy miközben a v.russal meg az olt.ssal, meg a gazdasági nehézségekkel vannak elfoglalva és egyre több problémákkal élik a maszkos ki szűrke életüket, és esnek egymás torkának, addig a háttérben olyan törvények lépnek életbe, amelyek nem az emberek érdekeit szolgálják.

HÚZD MEG ERESZ MEG, EZEK AZ INTÉZKEDÉSEK LESZNEK A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN IS, EGÉSZEN ADDIG, AMÍG SZÉP LASSAN LÉTRE NEM JÖN, A  TOTÁLIS DIKTATÓRIKUS EGYPOLUSÚ VILÁGRENDSZER, AMELY ENNEK AZ EMBERISÉGNEK A VÉGÉT JELENTI!

Ha bárki úgy gondolja, hogy az országos politikusok, függetlenül attól, hogy melyik oldalt képviselik, azt csinálnak amit akarnak és nem a háttérhatalmat, a pénzhatalmi elitet szolgálják, azok szintén óriási tévedésben élnek. Ez azt jelenti, hogy az országos politikusok azt csinálják, amit a háttérhatalom diktál, mert zsarolhatok lettek, mert eladták a lelküket, mert nekik köszönhetik hatalmukat, vagyis a háttérhatalom terveit valósítják meg karöltve a lebutított embertömegekkel, ahonnan nem lesz vissza út. Ezt látjuk bolygószinten!

Holger Fischer ügyvéd attól tart, hogy a zárlatot állandósítják, hogy: „kőbe lesz vésve”. A német fertőzés-védelmi törvény, az IfSG, az úgynevezett „vészféktörvény" - tervezett újbóli módosításáról alkotott véleménye. Egy új paragrafus bevezetéséről van szó, az IfSG 28 b §-áról. Fischer ügyvéd rávilágít arra, hogy milyen messzemenő és drámai következményei lesznek ennek a törvénynek - Németországra nézve - ha jogerőre emelkedik. Most ismét elveszhet a jogállamiság egy része, ezúttal - úgy tűnik - a legnagyobb megmaradt része.

Ezt a törvénymódosítást közben megszavazták és hatályba lépett.

De hallgassa meg Ön is Fischer ügyvéd érveit.

Videó szöveg:

2021.04.13-án a német szövetségi kabinet úgy döntött, hogy az úgynevezett „vészféktörvényt" a parlament elé terjeszti szavazásra. Ez azt jelenti, hogy néhány hónapon belül sokadik alkalommal módosítják a fertőzésvédelmi törvényt, most az IfSG 28 b § bevezetésével.

Ismét elvész - ezúttal úgy tűnik - a jogállam legnagyobb megmaradt része, ismét több alapvető jogot vesznek el tőlünk, ismét a végrehajtó hatalom kap felhatalmazást arra, hogy parlamenti ellenőrzés nélkül döntsön arról, hogy kapunk-e alapvető jogokat vagy sem.

És először fordul elő, hogy a végrehajtó hatalom e döntések felülvizsgálhatóságának nagy részét örökre elveszi a bíróságoktól, mert nincs többé mozgástér a döntéshozatalra.

A tartományoknak többé nem lesz beleszólásuk a döntéshozatali folyamatokba; a jövőben egyedül Merkel asszony vagy utódja fog dönteni.

A föderalizmus elve sérül és eltörlik.

A zárlatot kőbe vésik, állandósítják.

A politikusok azt bizonygatják, hogy ez csak egy átmeneti időszakra szól, de ez nem meggyőző: Végül is, miért hoznának egy olyan szövetségi törvényt - amely elvileg határozatlan ideig érvényes -, ha néhány hét múlva újra lazítani akarnának rajta?

Az egyetlen mérce - a „szent tehén"-: az esetszám. 100 vagy ennél nagyobb előfordulási gyakoriság esetén - ami azt jelenti, hogy 1000 emberből egyet teszteltek SARS-CoV-2 pozitívra -, automatikusan megvonják a jogokat, és bevezetnek:

  • éjszakai kijárási tilalmat,
  • érintkezési korlátozásokat,
  • az éttermek működésének tilalmát,
  • otthoni munkavégzést -home office-t- a munkavállalók részére, ennek megfelelően a munkáltatók részleges kisajátítását,
  • kiskereskedelmi üzletek bezárását,
  • a testközeli szolgáltatások tilalmát,
  • kulturális és szabadidős létesítmények tilalmát,
  • a csoportos- és csapatsportok tilalmát,
  • a turizmus korlátozását.


De mi ez a szent tehén, ez a - PCR-tesztekkel kimutatott SARS-CoV-2 előfordulási esetszáma?

A PCR-tesztek nem képesek kimutatni a fertőzéseket. Németországban tömegesen alkalmazzák őket - klinikai lelettel nem rendelkező - tünetmentes személyeknél a WHO ajánlása és a gyártó állásfoglalása ellenére. Hamis eredményekhez vezetnek, naponta nemcsak százszorosan, hanem ezerszeresen.

Ha tömegesen alkalmazzák őket, akkor a 100-as előfordulási gyakoriságot a téves pozitív tesztek alapján tartósan, akár az örökkévalóságig fenn tudják majd tartani. Mert mindig is lesznek hamis pozitív eredmények, amíg PCR-teszttel mutatják ki a koronavírust.

Csak eleget kell tesztelni, ahogy azt jelenleg is teszik. Ha kell, megvizsgálják a gyerekeket, a dolgozókat, mindenféle betegeket, akiknek más betegségük is van, azért hogy a forgatókönyv minél tovább fennmaradjon.

A német parlament tagjainak:

Az Alaptörvény 38. cikkének (1) bekezdése szerint Önök az egész nép képviselői, akiket nem kötnek megbízások és utasítások, és csak a lelkiismeretüknek vannak alávetve. Ha Önök egyetértenek a törvénymódosítással, akkor az azt mutatja, hogy Önök nem a népet képviselik, és semmiképpen sem az egész népet, hanem inkább egy olyan szövetségi kormányt, amely megkedvelte az autokráciát. Úgy látszik, hogy Önök úgy érzik, hogy mások utasításaihoz és útmutatásaihoz vannak kötve, hiszen önmagukat és a népet, akinek a képviselői, hosszútávon megfosztják a hatalmától.

Az Alaptörvény 20. cikkének (3) bekezdése alapján viszont a jogalkotást alkotmányos rendszabályok kötik. De ez a törvénymódosítás nem egyeztethető össze az Alkotmánnyal.

Végsősoron Önök megmutatják, hogy nincs lelkiismeretük, különben nem értenének egyet egy olyan államcsínnyel, amely korlátlan és végeláthatatlan hatalmat ad a kormánynak.

Az Önök nagy többsége már korábban is rátette a kezét a jogállamiságra azzal, hogy a járványhelyzetet többször is országos méretűvé nyilvánították, és 2020.11.18-án az IfSG 28 a §-ának bevezetésével megalapozták a kormány egyre mértéktelenebb intézkedéseit. Ezzel megmutatták, hogy figyelmen kívül hagyják az ország alkotmányjogászainak figyelmeztetéseit. Ha most elfogadják a törvénymódosítást, akkor nem először, hanem ismételten megmutatják az igazi arcukat, ami az Alaptörvény lábbal tiprása.

Szükségünk lenne Önökre, szükségünk van a parlamenti ellenőrzésre, de Önök már nem akarják ezt gyakorolni, és ezzel nyilvánvalóan feleslegessé teszik magukat mindannyiunk számára. Az igazságszolgáltatásra legalább annyira szükségünk van, mint a parlamenti képviselőkre: különösen a tartományi alkotmánybíróságokra, és természetesen a Szövetségi Alkotmánybíróságra, amelyekre már 14 hónapja szükségünk lenne. Egyre-másra jöttek létre gyorsított eljárások, amelyekben semmilyen korlátot nem szabtak a kormánynak. Most már nem kell tovább várnunk az alap-eljárásra, mert a törvénymódosítással a szabadságjogok végleg megszűntek.

Jogászként és hazánk polgáraiként a következő felhívást intézzük minden alkotmánybíróhoz: Szólítsák fel a saját bíróságukat, hozzanak sürgős határozatot a törvénymódosításnak hatálybalépését követő napokban, és nyilvánítsák alkotmányellenesnek ezt a törvénymódosítást. Haladéktalanul térjenek át az alapeljárásra. Döntsenek az alkotmány mellett, ne a puccs mellett. Döntsenek a föderalizmus, a szabadság, a gyermekeink és a jövőnk mellett. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy az alkotmánybíróságok útján sürgősségi határozattal megállítjuk ezt a törvénymódosítást.

Ellenkező esetben marad a PCR-tesztrendszer, amelyet minden autokráciába szerelmes szövetségi kormány, minden kancellárnő vagy leendő kancellár addig folytat, ameddig neki tetszik. Az akár 25.000 eurós drákói pénzbüntetésekkel vagy öt évig terjedő börtönbüntetéssel bezárva minket otthonainkba, a munkanélküliségbe, a megélhetés tönkretételébe, ezáltal az elszegényedésbe, és végső soron a társadalom egészének és saját egyéni létünknek a megsemmisítéséhez vezetnek. Az országot félelemmel és megfélemlítéssel kormányozzák - ahogyan az elmúlt 14 hónapban is -, és a legkisebb szabadságjogokért a szabadság elvesztése jár, méghozzá évekig.

Ki fog mindannyiunkat ellenőrizni a közvetlen magánéletünk megsértése miatt, otthon, a családban, a munkahelyen? Rendőrség és bűnüldözés? Vagy ismét a fegyveres erőket hívják be? Lesznek-e hosszabb útlezárások és forgalomellenőrzések? Fegyveresek fogják megrohamozni a lakásokat? – A rendőrség és a rendfenntartó erők mindezt már eddig is megtették, a korábbi jogi helyzet alapján. Mitől lenne ez ezután jobb?

Az extatikus izgalomban levő, ugyanakkor a vírustól való félelem örvényébe fagyott lakosság ezt még nagyrészt elfogadja, de egyre inkább azt kérdezi majd önmagától, hogy a saját csupasz életén kívül mit is veszíthet még el valójában. A vírustól való félelem találkozik az államtól való félelemmel. A végén kiderül, hogy melyik félelem lesz erősebb.

Csak az oltást kínálják fel kiútként, holott már régóta világos, hogy mindannyian rabságban maradunk az újabb és újabb mutánsok és az újabb és újabb magas esetszámok miatt, és hogy az oltás már most is, alighogy elkezdődött, sok embernek árt vagy akár meg is öl.

Aki most nem áll a megfelelő oldalra és ezáltal szabadságjogaink további korlátozása ellen, az a törvénymódosítás által felhatalmazott diktatúra oldalán áll. A jövő nemzedékek előtt kell majd felelnie, hogy miért nem állt ki és miért nem tiltakozott akkor, amikor az IfSG 28 b §-a felhatalmazta a szövetségi kormányt az egyeduralomra.

Eljön ez az idő!

Addig is: Isten oltalmazza hazánkat és a benne élő embereket. Köszönöm!Érdemes elgondolkodni azon ami ma zajlik a világunkban, mert egy félelmetes jövőkép rajzolódik ki! Videók https://napitema.blogspot.com/2021/04/epul-globalis-diktatura-erdemes.html


Oszd meg minél több emberrel!