Header Ads Widget

Augusztus végéig Budapesten minden szerdán 14h-18h- ig a Nyugati téren utcafórum lesz - Jövő heti vendégeink: Dr. Pócs Alfréd és Rozgyics Mária!A fórum keretében a beszédek mellett aláírásgyűjtést indítottunk a termőföldjeink védelméért, és a szkíta nemzetiség elismeréséért! 

Aki bármilyen módon támogatást tud nyújtani, vagy részt venne a gyűjtésben, vagy a fórumon, kérem, jelezze vissza, melyik időpont lenne számára a megfelelő! 
 Az aláírásgyűjtő íveket kérésre emailben tudjuk elküldeni, a gyűjtés szeptember végéig tart, - de egyszer meghosszabbítható,- a betelt ívek az Országgyűlés elnökének kerülnek átadásra.

Lehetőség van szórólapok, írott anyagok, könyvek terjesztésére is! 
Az aláírásgyűjtést, ami a  népszavazási kezdeményezésekhez is társul, szeretnénk országos mozgalommá bővíteni, melyhez szervezők segítségét várjuk! 

Az alábbi dokumentumban az NVB nek felolvasott állásfoglalásunk olvasható!

NVB 2 perces védőbeszéd 2023 06 06 – termőföldvédelmi népszavazási kezdeményezés

 „ Tisztelt Hölgyem, és uraim”

Íratlan Történeti Alkotmányunk, a magyar alkotmányosság értelmében a termőföld nemzeti kincs, ami a Szent Korona tulajdonában van: nem eladható, csak birtokolható, megőrzése és védelme nem pusztán „nemes ügy”,- hanem kötelesség, nem lehet kufárkodás tárgya,- tőke,- ami adható vehető, ezért védeni kell, nem örökre terméketlenné tenni! A nemzeti jogot és Alkotmányt pedig nem írhatja felül semmiféle idegen hatalom, ami megszállt minket, és most „eus jog”- nak nevezi a saját szabályait,- mert törvénysértés jogot nem alapít! 

Az Alaptörvény Preambulumában említett Történeti Alkotmányunk nem helyezhető hatályon kívül, ezért Önöknek ennek értelmében kellene meghozni döntéseiket!
Mivel minden törvény az Alaptörvényből van levezetve mit főtörvényből, de az Alaptörvény módosításáról is meg van tiltva a népszavazás, álságos dolog arra hivatkozni, hogy a kérdések burkolt alaptörvény módosítást eredményeznek. - Főleg úgy hogy ez az Alaptörvény,- de az elődei sem!- lettek soha népszavazással elfogadva, tehát az ország főtörvényének a legitimitása is megkérdőjelezhető! Ugyanilyen álságos arra hivatkozni, hogy a kérdés sérti a vállalkozás szabadságát, és a tőke szabad áramlását, mert gyárakat építeni máshol is lehet, tehát a költségvetés sem módosul! 

E szerint az Alaptörvény szerint a nép a hatalmát kivételesen közvetlenül gyakorolhatja, de kiknek az érdekeit képviselik a törvények, és Önök, mint Választási bizottság? Önök a hatalom kényszerének engedő döntéseikkel nem a közérdeket, hanem egy illegitim rendszer, egy illegitim hatalom jogfosztó diktatúráját támogatják: akkor is, ha nem akarják! 

Tudjuk, hogy önök csak a „jog” mentén dönthetnek, de nekünk nincs jogunk a tisztességes eljáráshoz, mert míg önöknek hetek állnak rendelkezésre kitalálni, mivel érveljenek velünk szemben,- mi nem adhatunk be írásban jogi érveket, ez a 2 perc pedig semmire sem elég. Ha elutasítanak, a Kúria előtt már nincs jogunk, hogy magunk védjük meg a kérdéseinket.    Mert valakik szerint ez így demokratikus…

Önök azért vannak itt, hogy megbízatásukat teljesítve megakadályozzanak minket alkotmányos jogaink gyakorlásában. Ilyen jogunk az ellenállás: - ha az ország vezetése idegen érdekek befolyása alá kerül, ha a kormány ezek mentén cselekszik vagy hoz törvényeket a nép akarata ellenére. És most ez történik. A jelenlegi kormány és a magyar állam elvesztette szuverenitását, amit most átélünk, azt pedig gyarmatosításnak nevezzük.

A földjeinket elpusztító ipari beruházások nem a mi nemzetgazdasági érdekünkben, hanem a beruházók érdekében és kedvére történnek.  Nem mi versenyzünk értük, hanem ők egymással abban, hogy hol tudnak nagyobb profitot kitermelni a megengedő törvények és támogatások mellett. 

Mi a valóban kiemelt nemzetgazdasági érdek? 

A termőföldjeink végleges elpusztításával a beruházók profitjának a növelése,- vagy Alkotmányunk értelmében a természeti kincseink, vízbázisaink, és országunk földjének a védelme a jövő nemzedékek számára az ország élelmiszer önellátó képességének a megtartásával?

Ha Magyarországon a hatalom nem engedi a népszavazást a termőföldek és a magyar gazdaság védelmében, akkor alkotmányos jogok és alapelvek sérülnek, és ez azt jelenti, hogy az Önök felhasználásával a gyarmatosításunkat támogatják! 
A mi érdekünk az, hogy ne a globalista karvalytőke befektetőinek az érdekeit szolgáljuk ki, hanem az, hogy visszavegyük tőlük az országunkat, - és építsük fel újra a saját nemzetgazdaságunkat.

Lépjünk ki az ördögi körből! 

A már kész, elutasító határozatuk ellenére mindezek okán megkérem önöket, hogy hallgassanak igazságérzetükre és lelkiismeretükre, és maradék országunk valódi, kiemelt nemzetgazdasági érdekében szavazzanak: - engedjék, hogy a magyar nép élhessen ellenállási jogával és eldönthesse, akar e gyárakat Európa legjobb termőföldjeire, akar e bérmunkára és alacsony bérekre, vendégmunkásokra alapozott gazdaságot, és bérrabszolgaságot? Vagy a magyar ipart és magyar gazdaságot fejlesztenénk inkább, a magyar gazdák és vállalkozók támogatásával, mert az ország érdeke a profit itthon tartása, nem a beruházók általi gyarmatosításunk a földek elpusztításával!

Hölgyem és uraim! A jövőnket, az országunk és nemzetünk sorsát a mi és az Önök döntései határozzák meg! „