Header Ads Widget

Új világrend! Ha az ENSZ segíti az "Egy világkormány" kiépítését, akkor lennie kell valamilyen kapcsolatnak a Rockefeller-család és az ENSZ között.Ha abból a felvetésből indulunk ki, hogy az ENSZ segíti az "Egy világkormány" kiépítését, akkor lennie kell valamilyen kapcsolatnak a Rockefeller-család és az ENSZ között. Ez azt jelenti, hogy az egész emberiség teljes és végső ellenőrzése [...] szép szavakba van csomagolva. És az egész nem csupán fantázia vagy vitatéma, ezek az ENSZ által eldöntött célok. A Világgazdasági Fórum és az ENSZ már 2019 júniusában stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a 2030-as menetrend végrehajtásának felgyorsítása érdekében. Különböző szervezetek például nyíltan az ENSZ-en keresztül törekszenek a világhatalomra. Németország például szintén aktívan dolgozik a demokrácia teljes felszámolásán. Most minden attól függ, hogy a népek felébrednek-e, és az emberek újra a saját kezükbe veszik-e a sorsukat és az országuk sorsát.

Szeptember 19-től szeptember 23-ig, szombatig és 2023. szeptember 26-án, kedden New Yorkban ülésezik az ENSZ Közgyűlése. Állam- és kormányfők találkoznak az ENSZ székházában. Az ENSZ-ben összesen 193 állam képviselteti magát a 195 államból. Az ENSZ többek között azt írja a mostani közgyűlésről, hogy a 2030-as menetrenddel kapcsolatos reményt, optimizmust és lelkesedést szeretnék újra felébreszteni. De mit is takar a 2030-as menetrend, és mik a céljai? Mielőtt rátérnénk ezekre a kérdésekre, először néhány szót az ENSZ-ről és annak előtörténetéről.

Az ENSZ alapítása és előtörténete

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy ENSZ-nek az elődje a Népszövetség volt, amelyet 1920-ban, az első világháború után alapítottak. Hivatalos célja "a nemzetközi együttműködés előmozdítása, valamint a béke és biztonság elérése" volt. A Népszövetség 1946. április 18-án, a 21. közgyűlésén feloszlott. Helyét az akkor újonnan alapított Egyesült Nemzetek Szervezete vette át. Minden vagyona átkerült az új szervezethez. Az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalosan a következőképpen írja le alapítását:

"Amikor 1945-ben véget ért a második világháború, a nemzetek romokban hevertek, és a világ békére vágyott. 50 ország képviselői gyűltek össze az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi szervezetről szóló konferenciáján a kaliforniai San Franciscóban 1945. április 25. és június 26. között. A következő két hónapban azon dolgoztak, hogy elkészítsék, majd aláírják az ENSZ Alapokmányát, létrehozva ezzel egy új nemzetközi szervezetet, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, amely a remények szerint megakadályozhat egy újabb, a mostanihoz hasonló világháborút"."

A világbéke biztosítása az ENSZ alapszabálya szerint ma is az egyik legfontosabb feladata.

Igaz ez, vagy az ENSZ-t egy egy világkormány kiépítésére használják fel ennek álcája alatt? Egy David Rockefellernek tulajdonított idézet kérdéseket vet fel ezzel kapcsolatban. Ő 1994-ben az ENSZ Gazdasági Bizottságának a következőket nyilatkozta:

"Egy globális átrendeződés küszöbén állunk, már csak a megfelelő, mindent átfogó válságra van szükség, és a nemzetek bele fognak egyezni az Új Világrendbe". Ha az a tézis, hogy az ENSZ segít az "Egy Világkormány" kiépítésében, akkor a Rockefeller család és az ENSZ között kell lennie kapcsolatnak.

Az ENSZ és a Rockefeller család

Érdekes megjegyezni, hogy a Rockefeller Alapítványnak döntő szerepe volt abban, hogyan szerveződött a világ a II. világháború után. A Rockefeller Alapítvány által finanszírozott Council on Foreign Relations (magán amerikai agytröszt) tanulmányai vezettek végül többek között a Világbank, a NATO és az ENSZ létrehozásához. John D. Rockefeller már az ENSZ elődjének, a Népszövetségnek is adományozott egy könyvtárat. Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2012-es beszédében megemlítette ezt:

"Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az ifjabb John D. Rockefeller által a Népszövetségnek adott történelmi könyvtári ajándék 85. évfordulóján. Illő, hogy ezt a termet róla nevezzük el. Köszönöm a családnak, hogy felajánlották John D. Rockefeller portréját, amely 65 évig volt kiállítva a Rockefeller Alapítványban. A Rockefeller család beváltotta ezt a meggyőződését, és az évek során óriási mértékben támogatta a Népszövetséget és az Egyesült Nemzetek Szervezetét."

John D. Rockefeller adományozta azt a Manhattan keleti partján fekvő 7 hektáros földterületet is, ahol 1949. október 24-én letették az ENSZ New York-i székhelyének alapkövét.

A Rockefeller Alapítvány a Rockefeller családdal együtt jelentős befolyást gyakorolt és gyakorol ma is az ENSZ létrehozására és fejlesztésére. Erről csak az utolsó három ENSZ-főtitkárhoz fűződő kapcsolatok tanúskodnak:

Kofi Annan 1997 és 2006 között volt az ENSZ főtitkára. Ő a 2009-es David Rockefeller Bridging Leadership Award díjazottja. Jelen volt David Rockefeller emlékiratainak bemutatóján, és a Rockefeller Alapítvány halála utáni közleménye így hangzott: "Kofi Annan az egyik leghosszabb és legerősebb partnerünk volt".

António Guterres és Ban Ki Mun is nyilvánvalóan jó kapcsolatot ápol a Rockefeller családdal.

Ban Ki Mun 2007 és 2016 között volt ENSZ-főtitkár, itt David Rockefellerrel láthatjuk őt találkozni. Ban Ki Mun 2012-ben, mint már említettem, köszönőbeszédet mondott, amelyben megemlítette, hogy a Rockefeller család az évek során óriási mértékben támogatta az ENSZ-t.

António Guterres 2017 óta az ENSZ főtitkára. A beillesztett képeken Ariana Rockefellerrel és ifjabb David Rockefellerrel találkozik.

Agenda 2030

Most pedig térjünk rá a 2030-as menetrendre - mi áll mögötte, vagy inkább milyen célokat követ az ENSZ ezzel? A Kla.TV már kommentálta az 2030-as Agenda a "Címkecsalás 2030 - hogyan rántja az ENSZ a szakadékba a világot" című műsorban.

Miként jött létre az Agenda 2030? Eredetileg az Agenda 21-gyel, az ENSZ 1992-ben elfogadott cselekvési programjával kezdődött, amely konkrét fejlesztési és környezetvédelmi politikai ajánlásokat tartalmaz a 21. századra vonatkozó cselekvésre. Az ENSZ által 2015-ben elfogadott Agenda 2030-cal az Agenda 21 céljait továbbfejlesztették, és most már minden országra egyformán vonatkoznak. A mostani találkozó most a 2030-as menetrend és a benne foglalt 17 fenntartható fejlődési cél végrehajtásának felülvizsgálatát szolgálja. Vajon a 2030-as menetrend végrehajtása eddig egyáltalán megmutatta-e, hogy az ENSZ elő kívánja mozdítani a globális közösséget? Vagy a végrehajtás fokozatosan a szakadékba, vagyis az egy világkormányba vezeti a világot?

Thomas Röper oknyomozó újságíró "Inside Corona" című könyvében részletesebben is állást foglal a 2030-as menetrendről. Azt írja:

"A 2030-as menetrendet az ENSZ államai fogadták el, és az, hogy Németországban már egy külön intézkedési katalógus van, központi problémát jelez: Minden állam a maga módján értelmezi a célokat".

Az alábbiakban a 2030-as menetrend olyan központi pontjai következnek, amelyeket érdemes lenne közelebbről megvizsgálni. A 16. fő pont így szól: "A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmak előmozdítása, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézmények kiépítése minden szinten".

A 16.9. alpont kimondja: 2030-ra biztosítani kell, hogy minden embernek legyen jogi személyazonossága, különösen a születések nyilvántartásba vétele révén. Ez a pont, azaz a világ minden embere számára egységes jogi vagy akár digitális személyazonosság megteremtése már javában zajlik az ID2020 programmal.

Az ID2020 transznacionális digitális személyazonosságot tervez az állami rendszerek kiegészítésére. Az egyénre vonatkozó összes információ itt fog összefolyni: Oktatási és oltási bizonyítványok, pénzügyi helyzet; Facebook-fiókok, okostelefon által előállított adatok.

Thomas Röper megjegyzi:

"Ez az egész emberi faj teljes és végső ellenőrzését jelenti [...] szép szavakba csomagolva. És ez az egész nem fantázia vagy vitatéma, ezek az ENSZ által eldöntött célok, amelyeken dolgoznak, és milliárdokat költenek a megvalósításukra."

A Rockefeller családdal való kapcsolat is nyilvánvaló az ID2020-ban. A Rockefeller Alapítvány az ID2020 mögött álló egyik központi szervezet.

A 2030-ig terjedő menetrend finanszírozása

A 2030-as menetrend finanszírozásához az ENSZ szerint évi 5-7 billió dollárra, azaz 5000-7000 milliárd dollárra van szükség. Összehasonlításképpen: Németország éves bruttó nemzeti összterméke körülbelül 4000 milliárd dollár. Az ENSZ-t egyébként a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozzák. Ahhoz, hogy ezeket a hatalmas összegeket biztosítani tudja, az ENSZ szerint többek között a köz- és magánszféra partnerségének előmozdítására van szüksége, ami a 2030-as menetrend másik célja!

A köz- és magánszféra közötti partnerségek

Mit jelent az, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségeket kell előmozdítani? Thomas Röper könyvében részletesen kitér erre, és a következőket írja: (46. o.)

"Ez [...] arról szól, hogy a vállalatoknak nagyobb befolyást adjunk az ENSZ-ben. Vagy, geopolitikai nyelven szólva, a vállalatok hatalmának növeléséről van szó a nemzetállamok rovására. A vállalatok akarják megalkotni a szabályokat, és többé nem kell engedelmeskedniük a nemzetállamok törvényeinek. Hosszú távon ki akarják kapcsolni a nemzetállamok (és különösen a parlamentjeik, amelyek "bomlasztó" törvényeket hozhatnak) hatalmát. A demokrácia ezen eróziójának leplezésére olyan szépen hangzó kifejezéseket találnak ki, mint a "köz- és magánszféra partnersége", ez megnyugtatja a közvéleményt."

A nagyvállalatok mellett a köz-magán partnerség célja az oligarchák befolyásának növelése is. Thomas Röper az oligarchák alatt olyan személyeket és szervezeteket ért, akik vagyonuk révén "hatalmat gyakorolnak egy régió felett", mint például a Rockefeller Alapítvány vagy a Világgazdasági Fórum. A Világgazdasági Fórum és az ENSZ már 2019 júniusában stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a 2030-as menetrend végrehajtásának felgyorsítása érdekében. A különböző szervezetek például nyíltan világhatalomra törekszenek az ENSZ-en keresztül. Röper szerint ez egyáltalán nem túlzás.

Németország például szintén aktívan dolgozik a demokrácia teljes felszámolásán, ahogyan azt a szövetségi belügyminisztérium "Smart City Charter" nevű dokumentumában is megfogalmazta. Ez 2017 májusában jelent meg, és a Kla.TV számára is ismert. Ott a "Vision of a hyper-connected planet" címszó alatt 6. pontként szerepel:

Post-Voting Society: "Mivel pontosan tudjuk, hogy az emberek mit tesznek és mit akarnak, kevesebb szükség van választásokra, többségi szabályra vagy szavazásra. A viselkedési adatok helyettesíthetik a demokráciát, mint társadalmi visszacsatolási rendszert."

A jövőben az embereket olyan alaposan digitálisan kellene rögzíteni és ellenőrizni, hogy az adatokból ki lehessen következtetni, mit akar a többség. Egy ok arra, hogy ne kelljen többé választásokat tartani, vagy választások nélkül lehessen döntéseket hozni. A Smart City koncepció továbbá a tulajdonlás utáni társadalomról ír:

Az elérhető, megosztott javakról és erőforrásokról szóló információknak köszönhetően egyre kevesebb értelme van annak, hogy birtokoljunk valamit: Talán a magántulajdon valóban luxussá válik. Az adatok kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a pénzt mint fizetőeszközt."

Hogy a csodába lehet ilyen gondolatokat egyáltalán nyilvánosan közzétenni?

A demokrácia vagy a magántulajdon eltörlése bizonyosan törvényellenes lenne, és büntetendő. Thomas Röper szerint ez egyébként amúgy is megtörténik. Évek óta nyíltan dolgoznak rajta.

Összefoglalva, az "ENSZ fenntartható fejlődési céljai" valójában az ENSZ hatalmának és befolyásának lassú, de folyamatos növeléséről szólnak. Az államok ugyanis lépésről lépésre elveszítik a hatalmukat. A demokrácia és végső soron a nemzetállamok eltörlése felé haladunk szép lassan. Az ENSZ kezdeteiből és a Rockefeller Alapítvány nyilvánvaló befolyásából kiindulva felmerül a kérdés: Vajon az egy világkormány létrehozása volt-e kezdettől fogva az egyik rejtett célja?

Most minden attól függ, hogy a népek felébrednek-e, és az emberek újra saját kezükbe veszik-e sorsukat és országuk sorsát. A népeknek ismerniük kell az ENSZ és a 2030-ig szóló, nagyra törő Agenda 2030 mögött meghúzódó összefüggéseket és terveket. Ezért terjesszék ezt az ismertetőt minél szélesebb körben.