Header Ads Widget

Elvehetik a lakásodat, üzletedet ha nem felel meg a Zöld Pokol szabályainak! Ingatlanadó helyett zöldadó és kötelező energetikai felújítási kényszer a kifosztás módja.Az ingatlanok adásvételét már több mint tíz éve energetikai állapotfelméréshez kötötték. A következő lépésben a nem megfelelő besorolású ingatlanok kötelező felújítása, ennek elmaradása esetén azok adásvételének megtiltása következik. A tiltás olyan ingatlanválságot okoz, ami a lakáshoz jutás lehetőségét is csökkenti, az irányt a bérlés felé tolva.

A kormány hamarosan nálunk is kiveti zöldadót az összes épületre, amelyik nem tesz eleget a besorolás javítási követelményeknek!

A zöld őrület a CO2 kibocsájtást méri, ami azt jelenti hogy be fogják tiltani a fa és széntüzelést úgy, hogy büntetőadót vetnek ki rá. Ugyanez lesz a sorsa a gázkazánoknak és konvektoros fűtésnek. Kibocsájtási adó és megemelt gázár. Az elektromos fűtés kevés lesz, az épület csak akkor felel meg a szabályoknak ha a szigetelés is megfelelő. Egy fafödémes falusi ház esetében ez 60 cm-es padlás és 12-15cm-es falszigetelést jelent, az összes nyílászáró cseréje mellett!

A szabályozás minden épületre vonatkozik, az üzlethelységekre, raktárakra, üzemekre, lakóépületekre, állattartó épületekre,- kivétel nélkül! A kötelező felújítási őrület odáig is elfajulhat, hogy egy rendelettel a kormány megvonja a lakhatási vagy használati engedélyt a tulajdonostól, vagy ad egy türelmi időt, aminek lejárta után magas büntetést vet ki. Bármelyik eset azonnal a megélhetés, vagy az ingatlan elvesztését jelentheti! A büntetés meg nem fizetése esetében azt az ingatlanra terhelhetik jelzálogként, ami kamatozik, és ha eléri az ingatlan értékének bizonyos hányadát, árverezéshez vezethet. Az is elképzelhető, hogy egy rendelettel a behajtást mint „állami követelést” kiadják egy „állami követeléskezelőnek”, ami továbbadja behajtó cégeknek, és máris a devizahitelesek sorsára juthat bárki, aki minimálbéres, nyugdíjas, vagy kisvállalkozó.

A kormány egyenlőre csak az új építések, és bővítések esetén tette kötelezővé a klímavédelmi szabályokat, ám ez annyira megemeli az árakat, hogy új lakáshoz jutni, vagy bármilyen kis feldolgozó üzemet építeni átlagmagyar nem lesz képes. A meglévő kis és középvállalkozások az energetikai felújítást csak hitelek felvételével tudják megoldani, ami csökkenti a megélhetésre jutó bevételeiket. A megmaradó bevétel annyira lecsökkenhet, hogy a vállalkozást nem lesz érdemes tovább folytatni, ami családok megélhetését veszi el. A kkv- eddig több embernek adtak munkát mint a multicégek, de ez most fordulni fog. A tevékenységek így kerülnek a globális vállalatok kezébe, amit az „ellátóláncok fejlődésének” neveznek.

A lakóingatlanok esetében a CO2 adó még jobban megterheli az amúgy is elszegényített alsóbb rétegeket, de ebbe az irányba fog hatni a középrétegek esetében is. A kivetett adók a családoktól, a gyermekektől veszik el a pénzt. Egy falusi ház felújítása az „A” kategóriáig egy kisebb vagyonba kerülne, a kivetett büntetőadó megfizetése sokaknak a lemondást jelenti valamiről. A lakások eladhatatlanná válnak a felújítási kötelezettség terhe miatt, ami a felvásárlók karmai közé tereli az ingatlanpiacot. A lakásfelvásárlásra és bérbeadásra szakosodott vállalkozások már megjelentek, mint egy újabb globális hálózat. 

A tőkeerős „befektetési alapok” vagy multinacionális nagyvállalkozók által létrehozott cégektől bérelhetjük vissza azokat a lakásokat, amiket fenntartani, megvenni már nem tudunk. Adott esetben akár a sajátunkat is, ha egy szerződésben a felújításért cserébe magát az ingatlant adjuk át egy visszabérlési lehetőségért cserébe. Öröklés nincs, a tulajdon elvész, a lakó boldog lesz, ha tető marad a feje fölött!

A szigorítások a hagyományos motorokkal működő autókra is vonatkoznak, ezeket ki fogják vonni a forgalomból. Az elektromos autók az átlagpolgároknak nem lesznek elérhetők az eladhatatlan régi, és a jelentős állami támogatás hiánya miatt. Ahol lesz rá támogatás, az a legtöbb esetben hitelfelvétellel jár, ami a lakásfelújítás mellé újabb költséget jelent.

A „zöld” energia előállítása drágább, ez áremelést is okoz minden területen. A digitális állam és szolgáltatások bevezetése további munkahelyek megszűnésével jár. Összességében a csökkenő munkalehetőségek és emelkedő költségek miatt százezrek sodródnak megélhetési válságba vagy ezért, vagy azért. A szegényebb, dolgozói réteg éhező és nélkülöző kitaszítottakká válhat, miközben a középréteg egy része elveszíti megélhetését, más részük előbb csak a megtakarításait, majd a tulajdonát is. A vállalkozások csődje, a lakosság fizetésképtelensége a hitelek bedőlésével bankcsődöket hozhat, amit fokozni fog az infláció, a devizák leértékelése. A dollár elhagyása a kereskedelemben az árfolyam zuhanását okozva további áremelkedéseket eredményez. 

Ez a tervezett káosz kell ahhoz, hogy a készpénzt meg lehessen szüntetni, ami a függetlenség és önrendelkezés elvesztésével jár egyéni, vállalkozói és állami szinten is. A gazdasági és pénzügyi válságból a globalisták egyedüli kiútként a digitális pénzt fogják felmutatni, a felduzzasztott és kifizethetetlen adósságok elengedése mellett, ám őket ismerve ennek feltételei is lesznek.

Az új rendeletek még nem jelentek meg a felújítási kényszerről és az elmaradás szankcióiról, de ismerve a globalisták tervét, semmi jóra nem számíthatunk. A tulajdonunkat akarják így elvenni, mert annak védelme nincs törvényileg megerősítve, a lakhatás sehol sem alapjog, ingatlanjainkat semmi sem védi attól, hogy elvehessék tőlünk! Az állam „közérdekből” bármit kisajátíthat, ahogy meg is teszi, - egyenlőre csak a termőföldekkel, amiket kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánítva vesz el a gazdálkodóktól, hogy szennyező, mérgező gyárakat építhessenek rá a külföldiek, amihez a mi pénzünkből még milliárdos támogatásokat is kapnak. A magyarnak nevezett ország, aminek lassan már se a területe, se a kormánya nem a miénk, így tesz eleget a globalisták parancsának! 

A mezőgazdasági, élelmiszeripari termelést is csökkenteni kell, mert ez 30%- al járul hozzá az emberiség által okozott 2%-os üvegházgáz-emelkedéshez, ami miatt veszélyben a klíma, túlmelegszik a Föld! Az ellenállás letörésére egyenlőre beérik a cenzúrával, de hamarosan az is büntethető lesz álhír terjesztését, aki a klíma-narratívát tagadja!

A se nem magyar, álnemzeti, árnyékban lopakodó és lesből támadó nindzsa-kormány nem tudjuk, mit tervez ellenünk, de a globalistáknak tett minden vállalását teljesítenie kell, és meg is fogja tenni.

Hogy legyen némi elképzelésünk arról, mi vár ránk, jól mutatja a francia példa: Átírták az ingatlantörvényeket az EU utasításait figyelembe véve a „karbonsemlegesség” elérése érdekében.. Az új francia törvénnyel megtiltották a nem megfelelő energetikai besorolású ingatlanok adásvételét és bérbeadását a CO2 kibocsájtás alapján! A felújítási kötelezettség a bérlőket terheli, vállalkozások esetében ez a 2-3 éves bérleti díj összegét is elérheti. Magánszemélyek esetében a felújítás ha nem végezhető el az ottlakás mellett, új albérlet keresését jelenti, de a kínálat szűkül, az árak emelkednek. 

Az eladhatatlan ingatlanok megszaporodása az eladói oldalon áresést, a felújítottak esetén a vevői oldalnak áremelést okoz. A bérleti díjak az egekbe szökhetnek, ami ingatlanválság kialakulásához vezet. A törvények kritikáját máris dezinformációként kezelik, ami már az új cenzúratörvény / DSA /alá tartozik!

A német gazdák, vállalkozók, fuvarozók lázadása mögött több van, mint tiltakozás a támogatások megszüntetése miatt. Az emberek az őrület ellen emelnek blokádokat, ami a létbiztonságukat vette célba. A tiltakozáshoz francia, lengyel, magyar gazdák is csatlakoztak, a kimenetele bármi lehet. A kiszélesedés veszélye miatt a médiák már nem közlik az egy hetesnek indult országos blokádról a részleteket. Arról is hallgatnak, hogy a lengyeleknél az előző kormány egyik miniszterének jogszerűtlen letartóztatása és vád alá helyezése miatt tömegtüntetés tört ki. A gazdálkodás korlátozását az EU-ban is mindenhol elkezdték, a termőterület csökkentését Angliában nap és szélerőművekkel, Hollandiában farmok bezárásával, Francia és Németországban adók kivetésével és a támogatások elvonásával, nálunk az iparosítás mögé bújtatott kisajátításokkal érik el. 

A szociális támogatások csökkentése, a „nyugdíjreformok”, az állami védőháló leépítése is világszerte elkezdődött. Az irányítást a vállalatok és befektetői társulások veszik át, egyre kisebb teret engedve az államnak a szabályozások és törvényhozás terén, lassan de biztosan átvéve annak szerepét: míg eddig az állam szabályozhatta a vállalkozások működését, ezt most átveszik a vállalatok.

Akié a föld, azé az ország! Csonkahazánk földjeinek egy részét már eladták, a maradékot a beruházóknak engedik át, legjobb termőföldjeinket felszedik és eladják! Repülő szőnyeggé vált talpunk alatt a föld!? A területvesztés az országunk elvesztésével járhat, a kötelezővé tett migránsbefogadás és az olcsó idegen bérmunkások bevándorlása egy újabb „máriateréziás” betelepítést feltételez, megspékelve a magyar gazdálkodói, vállalkozói réteg és a lakosság elszegényítésével.

A felvásárolt médiák hallgatnak, semmi nem jelzi a veszélyt a mit sem sejtő közembereknek. Az érdeksérelmek és költségnövekedések ellenére nálunk nem mozdul a társadalom.

A dolgozókat, gazdákat, vállalkozókat, fuvarosokat tömörítő szakszervezetek, és egyesületek néhány kivétellel a kormány, vagy a vele együttműködő, balnak nevezett oldala felügyelete alatt vannak. Mozdítani őket, tömegeket az utcára vinni csak rajtuk keresztül lehet, ám ez az engedelmes magyar birodalmi tartományban jelenleg egyik „oldalnak” sem áll érdekében. A tagok nem érik el egymást közvetlenül, csak a vezetőkön keresztül, ezért a hivatalos szervezeti kereteken kívül nem tudnak szervezkedni. Sokakat a retorzióktól való félelem is visszatart: az adóhatóság, rendőrség bármikor megjelenhet valami „vélhetően megalapozott” ürüggyel, és az is elvész, ami még megmaradt. Saját, független médiáik nincsenek, ha mozdulnának is, felhívásaikat nem tudják hol közzétenni, a kevesek hangja, hívó szava elvész a cenzúrázott felületeken.

Ha itt valami történni fog, az 2006-hoz hasonlóan hirtelen robbanna ki, de a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ez többé ne ismétlődhessen meg. Mert ha kitör a magyar népharag, az elsöpörheti a globalisták demokráciás, köztársaságos, uniós, bankuralmi, zöldpoklos rendszerét is, utat mutatva a többi nemzetnek a szabadulás felé, ahogyan azt

Pio atya megjósolta:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!

Az atya ismerte a történelmünket: tudott a Boldogasszonynak felajánlott Szent Koronáról, apostoli őskirályságunkról, és íratlan, szokásjogon alapuló Történeti Alkotmányunkról is, ami a világon egyedülállóvá tesz minket, mert olyan lehetőséget ad a kezünkbe, ami más népeknek nem adatott meg!

/ G. Ági /


Forrás:

A kötelező energetikai felújítások követelményei és részletek itt olvashatók el: https://faga.hu/energetikai-kovetelmenyek

Új francia ingatlantörvény: https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/enorme-crise-immobiliere-en-vue

Kapcsolódó: A Magyarok XI.-ik Világkongresszusa fennmaradásunk zálogaként jelöli meg íratlan Történeti Alkotmányunkat: