Header Ads Widget

Nemzetközi szervezésben per indult a globalista összeesküvés tagjai ellen a nürnbergi kódex mentén a világjárványként kihirdetett tömeges kísérletezésük miatt.


A VI. Konferencia vasárnap került megrendezésre az MVSZ és az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség szervezésében a Turul Házban. A Konferencián bejelentésre került, hogy nemzetközi szervezésben indult per a globalista összeesküvés tagjai ellen a nürnbergi kódex mentén a világjárványként kihirdetett globális, tiltott, embereken végzett tömeges kísérletezésük miatt a hágai bíróságon, amit egy magyar jogász képvisel,- aki a Konferencia egyik előadója is volt egyben. A per világszerte egységesen, május 10.-én került beadásra, amihez egy csatlakozási nyilatkozat segítségével több százezer civil adta hozzájárulását.

A VI. konferencián az alkotmányos rend helyreállításának módját keresték az előadók, amire a magyarságnak soha ilyen szüksége nem volt mint most, a globalizmus halálos szorításában vergődve. Országunk évszázadok óta egyik idegen hatalom megszállása alól a másiké alá kerülve vesztette el előbb a lakosságát, területét megcsonkították, népességét betelepítésekkel és idegen ideológiákkal magyartalanították, többszörösen kifosztották, és most már a maradék földjeit is elpusztítanák. Újabb háborúba vinnének bele minket, miközben kínai gyarmattá válhatunk. Felszámolták saját iparunkat és gazdaságunkat, elvesztettük önellátó képességünket, a kormányok a globális láncok kiszolgáltatottjaivá és idegen hatalmi érdekek kiszolgálóivá tettek minket.

Ami most történik velünk, a „demokráciában” a „nép nevében” hatalomra került pártok önkényes hatalomgyakorlásának és törvénykezésének köszönhető. A liberalizmus álarca mögé bújó totális hatalom ideológiai alapon szabályoz, és tilt mindent, ami ellenzi, vagy megtagadja a rendszerét. Teremtett világunk, emberi méltóságunk, és jogaink szűnhetnek meg örökre, ahogy fogy és gyengül a hitünk önmagunkban, mert engedtük elszakítani magunkat a Teremtő alkotta természetes rendtől, és világrendtől,- egyben saját alkotmányos közjogi rendszerünktől, ami a maga nemében a világon egyedülálló, és nem csak a mi, hanem a többi, szolgasorba taszított nép szabadságát is jelentheti, ha helyre tudjuk még állítani.

Pio atya jóslata a világ népeinek szabadságáról a Szent Korona jogrendjének érvényre jutásáról szól, ami alatt nem lehet szolgaságban tartani népeket, nemzeteket, de az egyéni szabadságjogokat is biztosítja.

A VI. konferencia előadásaiból megtudhattuk, mi változna ha a jogrend, és visszakapnánk a megszállások miatt elveszített szuverenitásunkat, hogyan alakulhatna át Európa egy kölcsönös együttműködésen és elfogadáson alapuló konföderációvá, és lehetne belőle a „nemzetek Európája”. Választ kaptunk a legfontosabb kérdésekre is. 

Hogyan állítható helyre a Történeti Alkotmány, és mi változna a szokásjogon alapuló alkotmányosság helyreállása után? A konferenciák összegzéseként megállapításra került. A Történeti Alkotmány többféle módon is helyreállítható!

Elérhető a kormánnyal szemben indított közjogi szabadságharc mentén civil kezdeményezéssel, az Alaptörvényben foglaltak mentén, vagy a nemzetközi jog és egyezmények segítségével kötelezhető a regnáló hatalom a jogrend helyreállítására! Az Alaptörvényből kiindulva akár a mostani, akár egy új kormány is megszüntetheti a magyarok által soha nem kívánt és nem elfogadott chartális „alkotmányt”, amit a megszállóink rák kényszerítettek! A helyreállítás módja jogilag levezethető, elfogadható, és elfogadtatható. 

A szuverenitásunkat vissza kellett volna állítani a szovjethatalom kivonulása után, de mivel ez nem történt meg, kimondható, hogy a most regnáló hatalom és kormány illegitim! A történelmi magyar állam a Magyar Királysággal: a Szent Korona országával jogfolytonos!

Szokásjogi alapú, íratlan Alkotmányunk helyreállítása után többek között megszűnne:

  • a jelenlegi párturalmi rendszer, helyreállna az önkormányzatiság, a kormány nem törvénykezhetne ellenünkre, és önkényesen, a képviselők és országunk vezetői felelősségre vonhatók és elszámoltathatók, lemondathatók lennének, ha Alkotmánysértő törvényeket próbálnának hatályba léptetni. Nem lenne lehetséges a diktatórikus, és korrupt hatalomgyakorlás, az ország és az állampolgárok kifosztása sem kormányzati, sem önkormányzati szinten./ jelenleg a saját Alaptörvényükben foglaltakat sem tartják be!/
  • nem kötelezhetnének olyan törvények elfogadására, ami az értékrendünkkel, és érdekeinkkel ellentétes, mint a kötelezővé tett migránsbefogadás, a gendertan, a digitális identitás használata, WHO pandémiás szerződés, a háborúk támogatása, de „tőke szabad áramlása” mentén földjeink és természeti kincseink tőkeként való kezelése, és szipolyozó globális nagyvállalatok és kereskedelmi láncok kötelező beengedése is ide tartozik.
  • a mainstreem és kormánysajtó egyeduralma, a központi cenzúra, ezzel együtt a gondolkodásunk és viselkedésünk befolyásolásának lehetősége
  • megszűnne az államadósság, mert az illegitim köztársaság és kormányok vették fel a kölcsönöket. Jóvátételt követelhetnénk az igazságtalan trianoni és párizsi békeszerződés miatt a minket megnyomorító, világháborús bűnös államoktól
  • újra semleges ország lennénk, felfüggesztésre, és újratárgyalásra kerülhetne NATO, EU, és WHO tagságunk
  • saját pénzkibocsájtásunk, és monetáris rendszerünk lehetne
  • a magunk javára építhetnénk újra a gazdaságunkat, alakíthatnák kapcsolatainkat más államokkal felszámolva a mostani kiszolgáltatott helyzetünket

A VI. Alkotmányjogi Konferencia előadásáról:

/ G.Ági /