Header Ads Widget

Azt híresztelik, itt a Messiás!! Arra készítik a földet, hogy nyitottan fogadja a fenevad bélyegét és az Antikrisztust.Az Antikrisztus megpróbálja felemeltetni magát, az emberek uralkodójaként még Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Az Antikrisztus megérkezésével kapcsolatos jóslatok megtalálhatók János leveleiben.

A János 2:22 -ben például a Biblia az Antikrisztust hazugként írja le, aki tagadja Jézus Krisztus istenségét.

Hamis Krisztust emlegetnek Máté evangéliumában is, ahol Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy ne váljanak a hamis próféták áldozatává.

Jézus azt mondta: " Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.”


Az alábbi videó arról szól, hogy a zsidók közé megérkezett a messiás! Mit mondanak erről a muszlimok? 


MIRE FIGYELMEZTET A BIBLIA!

A Jelenések könyve megjövendöli, hogy egy gonosz hatalom, olyan törvények kiadására vezeti a föld vezetőit, amelyekben az embereknek megszabják, hogyan imádják Istent, mit tehetnek és mit nem!

A végidők jelei: Oltások, korlátozások, digitális azonosítás, rabszolgaság: 

Jelenések 13:16-18

"Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az õ jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit,] hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma."

Ezek a törvények látszólag az erkölcsösséget védelmezik, de a valóságban arra készítik a földet, hogy nyitottan fogadja a fenevad bélyegét és az Antikrisztust.


https://vk.com/video644727407_456240044