Header Ads Widget

Sokkal súlyosabb a helyzet a bolygón, mint a vírus és oltás őrület, a gazdasági és politikai válság, a háborúk vagy a környezetszennyezés!! Ez vár ránk ha nem ébredünk!A saját túlélésed érdekében szánjál rá néhány percet az alábbi információk elolvasására!! Ma az emberiség többsége, a média propagandák áldozata és a legcsekélyebb ismeretekkel sem rendelkeznek, az élet, az ember és a világ valós működéséről, mint ahogyan azzal sem, hogy az elkövetkezendő időben, mi várható és mit kell tenniük a saját túlélésük érdekében. Így most egy totálisan kiszolgáltatott, lebutított  és a végtelenségig manipulálható társadalomban élünk!!

Jelenleg az emberiséget, a háttérből egy globális  pénzhatalmi elit irányítja, akik ember és a Teremtőink közé álltak, hogy az általuk létrehozott és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal, a globális médiájukkal, a fedezetlen pénzükkel, napi szinten felhasználhassák az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre és ha kell egymás legyilkolására, hogy ez által biztosítsák saját hatalmukat. Tehát a legfontosabb céljuk és érdekük, hogy tudatlanságban és totális kontroll alatt tartsák az egész emberiséget!! Ez azt jelenti, hogy amit ma tapasztalhatunk bolygószinten ez egy teljesen alvilági irányítás! Ez úgy működik, hogy az alvilági lények manipulálják, a bolygó legfelsőbb vezetését, ők meg a politikai elitet, és rajtuk keresztül az egész emberiséget. 
Hogy vannak-e alvilági lények, akiket a földi hatalom szolgál? János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberelő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." Ma véletlen nem ezt látjuk bolygószinten?

Jól látható az alvilági lények által támogatott földi háttérhatalom és azok kiszolgálóik egyre erőteljesebb térnyerése, és az az aberrált,  mérhetetlen pusztítás, amit tapasztalhatunk bolygószinten az élet minden területén, erkölcsi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt.

Az alvilági lények által vezérelt földi hatalomnak, boldogtalan, bűnben szenvedő, beteg és vezethető rabszolga emberekre van szüksége, hogy a végtelenségig lehessen kihasználni őket, mert  belőlük élnek.

Köztudott, hogy a globalista pénzhatalmi elit célja, a nemzetállamok felszámolása és az egypólusú világhatalom létrehozása, mindezt teszik úgy, hogy semmibe veszik az emberi jogokat!! Erre jó példa volt az elmúlt években zajlott korlátozások, zsarolások, vírus és oltás őrület, az emberek félelemben tartása. A félelemben tartott ember a legkönnyebben manipulálható!! Jelenleg a politikai elit többsége, globális szinten asszisztál egy olyan sátáni háttérhatalomnak, a tervük megvalósításához, amely szembe megy a Teremtő tervével és minden univerzális törvénnyel, ami az emberiség és a bolygónk pusztulásához fog vezetni!! 

Ezt az alvilági tervet, Teremtőink nem fogják engedni, mert innen már csak egy lépés lenne az, hogy az alvilági lények átvegyék a hatalmat az emberiség fölött, akik majd megjelenhetnének, mint az emberiség teremtői és az emberiséget rabszolgaként használhatnák. 

Ez az entitás elképesztő manipulációs képességekkel rendelkeznek, nem szeretet alapon működnek és a mai emberiség többsége őket szolgálja, anélkül hogy erről a legcsekélyebb ismereteik is lennének. Mivel nem képesek a lélekteremtésre, ezért a lelkekért megy a harc!

Teremtői üzenet!! 

Ez az emberiség 2035-ig kapott határidőt, hogy észbe kapjon!! Eddig is minden civilizáció megkapta Teremtői szintről, azokat az információkat, ami a jövőbe mutatott. Ilyen volt például Noé idején, amikor Noé figyelmeztette az emberiséget a világméretű katasztrófára, amit nem vettek komolyan, aminek az lett a következménye, hogy mindössze néhányan maradtak életben.

Most 2026-ig, a rostálás időszakát éljük! Ezt szolgálja a vírus és oltás őrület, a háborúk, a természeti katasztrófák és minden egyéb erkölcsi, lelki szellemi visszafejlődés, ami jelenleg zajlik a bolygón. Néz körül a saját környezetedben és látni fogod, hogy egyre többen halnak meg semmilyen előzmény nélkül, egyre többen szenvednek különböző betegségekben, és egyre többen boldogtalanabbak. Azt tudni kell, hogy semmi nincs véletlen ebben a világegyetemben, és senkivel nem történik semmi csak úgy véletlen. Minden ami velünk történik, az mind kivétel nélkül, a tetteink következménye, Teremtői szintről van megszervezve, egyénre szabva minden embernek, mert nem mi vagyunk az élet és a halál urai. Senki nem menekülhet a tettei következményei elől ami lehet, betegség, baleset, családi és anyagi problémák. 

A lényeg, hogy nem fogják megélni a 2036-os évet azok, akik képtelenek a lelki, szellemi fejlődésre, és továbbra is támogatják, kiszolgálják és ezáltal életben tartják, azt a többezer éve fennálló, kifosztó, megosztó, elnyomó, vallási és politikai hatalmi rendszereket, amely jelenleg is működik a földbolygón, mert ezek a rendszerek mind szembe mennek az univerzális törvényekkel!!

Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években csinálhatunk bármit, élhetjük úgy az életünket mint eddig, tervezhetjük a jövőnket, gyűjthetjük a pénzt, járhatunk templomba, spirituális előadásokra, jótékonykodhatunk, sütögethetjük a kis pecsenyénket, de ha 2035-ig, nem szerezzük meg azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy bekerülhessünk az aranykorba, akkor minden amit addig csináltunk, az megy a kukába velünk együtt, mert nem fogjuk megélni a 2036-os évet!! Nincs sok időnk, mert a tudás megszerzése, minimum 9 év!!

Ha az emberiség nem fejlődik lelkiszinten, és nem készül fel az aranykorra 2035-ig, akkor nem csak mi, hanem a bolygónk is törlésre kerülhet, az alvilági lények miatt, akiknek egy része a bolygónk belsejében van. A bolygónk eltörlésére  a biblia is figyelmeztet! 

JELENÉSEK KÖNYVE: "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ézs 65,17 ; 66,22" 

A földi hatalom csak egy eszköz a Teremtőink kezében! 

Azért engedik még Teremtői szintről ezt a pusztítást, amit ma tapasztalunk bolygó szinten az élet minden területén, erkölcsi, lelki, szellemi és anyagi szinten egyaránt, hogy minél több ember ébredjen az anyag rabságából, mert egy új kórszakba vagyunk és most a lelkekért megy a harc!!

A jelenlegi emberiség túlélését az aranykor jelenti, minden más próbálkozással ugyanoda jutunk, ahová az előző 6 emberiség, akiket elsöpörtek a földszínéről!

Az aranykorban nincs földi hatalom, mivel az irányítás, Teremtői szintről történik. Nincs vallás, nincs háború, nincs pénz, nincs elnyomás. Az aranykorban nem lesz semmilyen ...izmus, ami eddig volt ( globalizmus, kapitalizmus, nácizmus, kommunizmus, szocializmus, cionizmus, judaizmus, katolicizmus stb..,stb..). Ezek a rendszerek mind le lesznek váltva bolygószinten!!!!

Az aranykor meg fog valósulni bármi áron, akár akarjuk, akár nem, ezzel kapcsolatban csupán egy kérdés van, hogy kik lesznek azok, akik bekerülhetnek az aranykorba!! Jó ha tudjuk, hogy Teremtőink bárkit, bármikor, egy pillanat alatt ki tudnak venni az élők sorából, függetlenül attól, hogy az illető milyen egészségi állapottal rendelkezik, mert nem mi vagyunk az élet és a halál urai. Most a rostálás időszakát éljük, nézz szét a saját környezetedben és látni fogod a váratlan haláleseteket. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki az aranykorba, minimum 9 év tanulásra van szüksége. Nincs sok idő!!

Azoknak akik úgy gondolják, hogy az ember által alkotott liberalizmus jegyében bármit megtehetnek és bármeddig! Egy Teremtett világban élünk, és kontroll alatt van az egész világegyetem a Teremtő által. A teremtői szuperintelligens energia benne van mindenben és mindenkiben, nélküle nincs semmi és senki, ez tartja össze az anyagot, különben nem létezne olyan mint anyag, de nem lenne még levegő sem. Szabad akaratot kaptunk, ami nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, mert negatív tetteinknek súlyos következményei vannak egyénre szabva minden embernek. 

A lényeg, hogy ebben a világegyetemben olyan nem létezik, hogy véletlen és hogy magától létrejött valami! Minden ami létrejön, ahhoz kell egy értelmes lény, aki az energiából létrehoz valamit. Ha már valami létre van hozva az már át tud alakulni, de a semmiből magától nem jön létre soha, semmi.

Ma az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy annyira lebutított és megosztott társadalomban élünk, hogy még a spirituális emberek sem képesek az együttműködésre, mindenki sütögeti a kis pecsenyéjét, de a spirituális vezetők többsége nem tud megoldásokat nyújtani az embereknek, az élet minden területére, és nem rendelkeznek az aranykor megvalósításához szükséges folyamatosan átadható, közvetlen Teremtői forrásból szerezhető tudásanyaggal sem.


Mi lesz ha 2035-ig nem lesz aranykor?

ARANYKOR VAGY PUSZTULÁS, NINCS HARMADIK ÚT!Teremtői üzenet a világuralomra törekvő földi hatalomnak!!


Amennyiben fontos számodra az anyagi biztonság, az egészség, az élet, az ember és a világ működésének ismerete, az önismeret, a közvetlen Teremtői szintről szerezhető információk azzal kapcsolatban, hogy mi várható és mit kell tenned az elkövetkezendő hónapokban, akkor mielőbb végezd el a díj és kötelezettségmentes regisztrációt és vegyél részt a díjmentes képzésünkön! Regisztráció 
Civilek az összefogásért