Header Ads Widget

USA 3 pontos „béketerv” – és ami mögöttük van. Napról napra nő a nyomás Magyarországon, hazánkat egyre jobban bele akarják vonni a háborúba.


Napról napra nő a nyomás Magyarországon, hazánkat egyre jobban bele akarják vonni a háborúba. Abba a háborúba, amelyben már eddig is több százezren halhattak meg értelmetlenül, és ami elkerülhető lett volna. De nem ezt akarták. 

Az Európai Parlament még több halálos fegyvert küldene a hadszíntérre: tankokat, vadászgépeket és rakétarendszereket, akár kényszerítve is erre a tagországokat, engedve és félve a náci hadvezér, Zelenszkij zsarolásától, aki nemrég terrorakciókkal fenyegette meg az EU-t, ha nem teljesíti a kívánságait. Ez EU legújabb módszere, hogy megkerüli az egyhangú döntéseket, a Tanács úgy döntött, a külpolitikai és biztonságpolitikai kérdésekben ezentúl egyszerű döntésekkel lehet határozni. Mert így „demokratikus”!

Ilyen körülmények között nagy jelentősége van annak, hogy az Országgyűlés milyen határozatban rögzítette Magyarország békepárti álláspontját. A kormány által is támogatott határozat legfontosabb pontjai az alábbiak:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke

érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.

3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a  háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók  eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és  tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne  érezné a szankciós infláció terheit.

4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai  szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek  behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli  döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai  nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.

5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden  lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.

7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.

8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!

„ Magyarország nem szállít fegyvert és nem változtat békepárti álláspontján. Hazánk nemzeti érdeke az, hogy minél hamarabb megkezdődjenek a béketárgyalások. Békét akarunk és biztonságot. „

- áll a határozat végén.

Az egész semmi másról nem szól, csak arról, mint az USA álláspontjának a szolgai elfogadása, és az ellenvélemény betiltása: Ukrajnát minden áron egyben kell tartani, amibe a Krím is beletartozik, és a békekötés csakis Oroszország katonai legyőzésével érhető el. Ami egyértelműen a háború folytatását és nem a befejezését jelenti. A magyar kormány nem ismeri el az ENSZ alapokmányban meghatározott „politikai önrendelkezési jogot”, csakis kizárólag az ukránok esetében, megtagadva ezt az ukrajnai orosz nemzetiségűektől. Ukrajnát, mint új államot ugyanúgy hozták létre papíron, íróasztal mellett, mint a mostani, feldarabolt Magyarországot, amikor a 2.vh után a nagyhatalmak újrarajzolták a térképeket, arra az önrendelkezési jogra hivatkozva, amivel akkor sem, de azóta sem élhettek a nemzetiségek. 

Kárpátalján hiába volt 1991- ben érvényes népszavazás a visszacsatlakozásukról, az akkori „magyar” kormány ezt figyelmen kívül hagyta, pedig akkor már nem voltunk szovjet katonai megszállás alatt. A kárpátaljaiaknak menedékjogot és letelepedési engedélyt kellene adni, munkát, és támogatott lakhatást,- nem szavazati jogot, és nem azon siránkozni, hogy az ukránok ágyútölteléknek használják őket és sérülnek a nemzetiségi jogaik. A gazdasági károkat a szankciók elfogadása okozta, amiket a kormány mind megszavazott, a „nemzeti konzultáció” ezek után indult, és nem bír jogi erővel a visszaküldő 1,3 millió ember válasza. Az utolsó pontról csak annyit: a háborúba maga a kormány visz bele minket, mert feladta a szuverenitásunkat, alárendelve magát a Nyugat érdekeinek és parancsainak.

Gyarmatosított állammá tettek minket a kormány közreműködésével! A közéleti szereplők véleménye ezen nem változtat, de ebben a pontban a kormány egy az egyben megtiltotta az igazságok kimondását, a propagandától eltérő véleményalkotást, mert az a birkanyáj elvesztésével járna! Az utolsó pont burkolt fenyegetés a sajtó és a gazdasági, katonai szakemberek számára: őket fogja a kormány felelősségre vonni, ha a közvéleményt tájékoztatni merik, és ezért a tömegek elfordulnának propagandától, ami a kormány támogatottságát biztosítja.

Az USA „béketerve”:

„A képviselőház álláspontja Ukrajna győzelmének feltételeiről”. A kihirdetése a Capitolium előtti sajtótájékoztatón történt meg, ahol Ukrajna volt nyugatbarát elnöke, az előző báb: Viktor Juscsenko is megjelent, ami Zelenszkij utódlását is jelezheti.  terv 3 pontja így szól:

1. Megerősíti, hogy az Egyesült Államok politikája az, hogy Ukrajna legyőzi az inváziót és visszaállítja nemzetközileg elismert 1991-es határait;

2. Kimondja, hogy Ukrajna győzelme utáni békét Ukrajna NATO-ba és más euroatlanti intézményekbe való integrációjával kell biztosítani, amely megfelel az Egyesült Államok hosszú távú politikájának;

3. Megállapítja, hogy Egyesült Államoknak együtt kell működnie szövetségeseivel és partnereivel, hogy biztosítsa a következőket: az Orosz Föderáció Ukrajnának nyújtott jóvátételének kifizetése; a világközösség segítségét Ukrajnában;

Az Orosz Föderáció vezetésének felelősségre vonása; az igazság helyreállítása az Orosz Föderáció által az invázió során elkövetett bűncselekmények áldozatainak.

Lefordítva ez maga a „legfelsőbb hadúr” dekrétuma az alattvalóhoz: Ukrajna határait egyszer és mindenkorra meghatározták, és ebből nem engednek. Béke csak akkor lesz, ha Oroszországot legyőzve kényszerítik tárgyalóasztalhoz. A 2.vh. végén kötött egyezségeket azonban mind a két fél megszegte. Oroszország a Krím visszacsatlakozásával, mert az a tengeri hajózáshoz való hozzáférését jelenti, de a félsziget stratégiailag fontos haditámaszpont is egyben. Az USA azzal, hogy a NATO terjeszkedéssel megszüntette azt a semleges zónát, ami a két atomnagyhatalom közötti biztonsági zónát jelentette. Az USA „hosszú távú politikája” a teljes világuralom, az egypólusú világrend fenntartása és a NATO segítségével ennek minél nagyobb megerősítése. Ez pedig csak Oroszország legyőzésével és katonai- gazdasági meghódításával érhető el. 

A korábbi ellenfél, a megerősödött EU katonai –gazdasági hódítása már megtörtént, a német ipar már nem jelent fenyegetést az amerikai óriáscégeknek, amihez szükség volt előbb az európai bábkormányok segítségével a hatalom központosítására, majd a konfliktus kirobbantására. Az USA a saját maga okozta károkat az oroszokkal akarja megfizettetni, kivonva magát, és szövetségeseit a felelősség alól, holott a károkat neki, és a résztvevőknek kellene megfizetni jóvátétel és helyreállítás formájában! Amerika a „világ uraként” egyértelműen az oroszok katonai legyőzésére szólít fel, mintegy kötelez rá. Az önrendelkezési jogot az ukrajnai oroszok esetében nem ismeri el, mert ez geopolitikailag nem áll érdekében. Egyoldalúan inváziónak és bűncselekménynek tartja az érvényes népszavazások megtartása utáni autonóm köztársaságok létrejöttét és azt, hogy élni mertek önrendelkezési jogukkal, eldöntve, hogy nem akarnak Ukrajnához tartozni. Nem ismeri el az új köztársaságokat, sem Oroszország jogát ahhoz, hogy ezek területét a Föderáció tagjaként elismerve megvédje az ukránok támadásától. Az ukránok civil lakosság elleni háborús bűnei, a civilek élő pajzsként használata, a középületek katonai tűzfészkekké alakítása az USA és az ENSZ számára nem létezőek, de az ukrán provokációk elleni fellépés azonban bűncselekmény.

Az erőn és fegyvereken alapuló „békés rendezésnek” meg is lett az eredménye: Az oroszok kilőttek egy raktárat, ahol az angoloktól származó uránhéjas lövedékeket tárolták, de nagy valószínűleg mást is, mert a május 13.- i hatalmas robbanás után az ellenőrök gamma sugárzást is észleltek a gombafelhő megjelenése után. https://vk.com/video-213206753_456249664 

A szegényített urán az atomerőművek mellékterméke, ha összegyűjtik, a megfelelő eszközökkel „piszkos bomba” gyártására is alkalmas. Feltehetően ehhez való alapanyagok is lehettek a raktárban. A lakosság pánikszerűen menekül, a terület örökre sugárszennyezetté vált, és nem tudhatjuk, mennyi ilyen raktár van még Ukrajnában, hol, és mikor fogják eltalálni ezeket.

Putyin nem fogja engedni, hogy sugárszennyezetté tegyék az orosz területeket, ám ez rajta kívül senkit nem érdekel. https://vz.ru/news/2023/5/15/1211948.html?ysclid=lhoywz4we0473211155

Mindezért elsősorban a NATO a felelős, és Anglia, de az összes EU tagország vezetője is, akik Ukrajna fegyveres támogatásával segítik az USA világhatalmi törekvéseit a NATO- n keresztül. A Nyugat értelmezésében az ilyen politika a békés rendezést szolgálja, Annak a konfliktusnak a rendezését, amit ők maguk váltottak ki! A Nyugat értelmezésében az ilyen politika a békés rendezést célozza.

 „Legendába csomagolt ostobaság, hogy állítólag Oroszország motiválatlan agressziójában nem áll meg Ukrajnában, és továbbmegy - a balti államokon keresztül már az EU-ba, tehát csak katonai eszközökkel, itt és most kizárólag ukránok kezével lehet megállítani.” 

– írja elemzésében a Vz.ru portál, amiben Borell és Stoltenberg ellentétét is feltárják: https://vz.ru/politics/2023/5/11/1211225.html

Mert valahogy igazolni kell a népirtást és a provokációt, elfedve a valódi okokat. Hazugság hogy a NATO nem a konfliktus provokációja miatt akarta bevonni Ukrajnát a katonai szövetségbe. A háború nélkül nem zárolhatták volna az oroszok vagyonát, bankjaikat, nem tilthatták volna meg a kereskedelmet, és az energiahordozók importját, amivel Oroszországot akarják elgyengíteni, hogy katonailag és morálisan is véglegesen legyőzhessék.

Az ENSZ, de alapjaiban a NATO eredeti feladta is a béke megőrzése, a konfliktusok elkerülése. A békefenntartó gyakorlat alapja az kell legyen, hogy megakadályozzák a fegyverek bejutását a konfliktusövezetbe. Az ENSZ - nek fegyverembargót kellett volna bevezetnie, hogy a feleket a harcoktól a párbeszédre kényszerítsék. A Nyugat kivételével az egész világ ugyanezt csinálja most: Brazíliától Pekingig, Pretoriától Belgrádig a politikusok a béketárgyalások mellett állnak, ezért nem szállítanak fegyvert az ukrán konfliktusövezetbe. Ezzel szemben az USA, Az ENSZ, a NATO, és az EU mindent elkövetnek, minden eddigi szabályt áthágnak és megszegnek azért, hogy a konfliktust fenntartsák és elhitessék az emberekkel, hogy a „békéhez erő kell”, mert azt csak fegyverekkel lehet kiharcolni,- holott ez pont fordítva kellene hogy legyen!

A béke és a határok elismerése terén az álláspontok befagytak. Amerikai részről a Krím lehet majd a tárgyalások alapja, de ehhez előbb megadásra akarják kényszeríteni az oroszokat a 4 autonóm köztársaság területén. A feltétel a Krím oroszzá válásának elismerése lehet, a többi terület feladásáért cserébe. De ez is azt jelentené, hogy az önrendelkezési jog csak akkor létezik, ha „megadják”, vagy harcokkal juttatják érvényre az erősebb győz elve szerint.

Békekötésben vagy fegyverletételben az USA-nak , EU-nak és Oroszországnak kellene leülni tárgyalni, nem Zelenszkijnek és Putyinnak, de ezzel tisztában van minden fél. A mostani helyzetet és álláspontokat nézve ez csak az egyik fél elgyengülése esetén fog megtörténni, ám addig is a provokációk miatt egyre nagyobb a nyílt NATO-Orosz háború esélye, és ezzel a taktikai atomfegyverek bevetése sem lehetetlen egyik fél részéről sem.

A legújabb békekötési kezdeményezést az amerikai befolyás alatt álló Dél-Afrika indítaná. A terv részletei még nem ismertek, de az tény, hogy Zelenszkij tavaly egy elnöki rendeletben szögezte le, hogy Ukrajna nem tárgyal a békéről addig, amíg Putyin az orosz elnök. Amerika csak Zelenszkij beleegyezése esetén hajlandó bármiről is tárgyalni. Ezzel szemben Putyin mindenkivel hajlandó a tárgyalásra, de csak a saját feltételei szerint. És itt be is zárult az ördögi kör. https://ura.news/news/1052650094

A kimaradásunk egyetlen módja az lehetne, ha a konfliktus végéig felfüggesztenénk a NATO tagságunkat, mert ezáltal kötelezettségeink teljesítését is megtagadhatjuk. Ebben az esetben nem kell támadástól tartani egyik fél részéről sem, a kisebbik rossz Ukrajna terrorfenyegetése, mert a nagyobb a háborúban való kötelező részvétel.


Civilek az összefogásért