Header Ads Widget

Ukrajnától a Közel-Keletig: a világ a harmadik világháború küszöbén áll - A civilizációk összecsapása közeledik a régi, természetes rend helyreállhat egy nagy háború után.A civilizációk összecsapása közeledik a régi, természetes rend helyreállhat de már csak egy nagy háború után. A világ új szabályainak megalkotásához és azok elfogadtatásához előbb egy megrázó eseménynek kell történnie. A háborúk kellettek a társadalmi rendszerek megváltoztatásához a nyugati globalistáknak is. Előbb a vallás, majd a politikai ideológiák mentén robbantottak ki konfliktusokat, amik háborúkká alakultak.

Oroszország, mint egy többpólusú világ pólusa, háborúban áll a Nyugattal Ukrajnában. Sok iszlám ország a nyugati propaganda hatása alatt nem értette meg egyértelműen ennek a háborúnak az okait, céljait és természetét, mert azt hitte, hogy regionális konfliktusról beszélünk (és magában az iszlám világban is sok ilyen van). De most, amikor a palesztin-izraeli konfliktusban a globalizmus közvetlenül érintette a világ minden muszlimját, Oroszország különleges katonai művelete teljesen más értelmet nyer a szemükben. Végül is ez egy többpólusú és egypólusú világ harca, ami azt jelenti, hogy nemcsak Oroszország, mint pólus, hanem közvetve (vagy akár közvetlenül) az összes feltörekvő geopolitikai pólus érdekében is folyik. Ezt Kína és az iszlám országok közül Irán érti a legjobban. 

Az utóbbi időben azonban a nagyszabású geopolitikai tudatosság más iszlám társadalmakban is gyorsan növekszik – Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Törökországban, Pakisztánban és Indonéziában. Innen ered a Szaúd-Arábia és Irán közötti közeledési kísérlet, valamint Törökország szuverén politikája. És minél inkább pólusként, egyetlen civilizációként valósítja meg magát az iszlám világ, annál érthetőbbé válik Oroszország viselkedése. Putyin már most is népszerű vezető világszerte, különösen a nem nyugati országokban. Stratégiája most a világ szemében teljesen világos értelmet és igazolást nyer: Oroszország már teljes erővel küzd az unipolaritás, vagyis a globalizmus és a Nyugat ellen.

Most a Nyugat izraeli meghatalmazottjával együtt megtámadja az iszlám világot, és népirtásnak veti alá a palesztin arabokat. Ez azt jelenti, hogy eljön az iszlám pillanata. És ebben a potenciális háborúban a muszlimok és a nyugati hegemónia között, amely bármelyik pillanatban kitörhet (az izraelieket ismerve kétségtelen, hogy addig nem áll szándékukban megállni, amíg teljesen el nem semmisítik a palesztinokat; a háború már bibliai méreteket ölt), az iszlám világnak vannak objektív szövetségesei. Ebben a helyzetben mindenekelőtt Oroszország és Kína, amelynek magának is meg kell oldania Tajvan problémáját . De úgy tűnik, fokozatosan megnyílnak más frontvonalak.

Ez egy harmadik világháborúhoz vezethet? Valószínűleg igen. És bizonyos értelemben ez már folyamatban van. Ahhoz, hogy egy háború globális háborúvá váljon, mindenekelőtt olyan felhalmozódott ellentmondások kritikus tömegére van szükség, amelyeket más, nem katonai úton nem lehet feloldani. Ez a feltétel teljesül. A Nyugat nem szándékozik önként feladni hegemóniáját. És az új pólusok – felemelkedő független civilizációk, nagy terek – nem egyeznek bele, hogy elviseljék ezt a hegemóniát. 

Sőt, az Egyesült Államok és a kollektív Nyugat demonstrálja teljes képtelenségét arra, hogy az emberiség irányítója legyen anélkül, hogy megszüntetné, hanem csak új konfliktusokat és háborúkat szítana politikájával. Ha a háborút nem lehet elkerülni, azt meg kell nyerni.

Milyen szerepet játszik Donald Trump álláspontja a Nyugat és az iszlám közötti növekvő konfrontációban ? Biden elkötelezett globalista, őrjöngő russzofób és az unipolaritás szélsőséges híve. Pontosan ez magyarázza a kijevi neonáci rezsim kitartó támogatását és Izrael teljes igazolását – beleértve a nyílt népirtást is. Trump álláspontja összetettebb. Klasszikus nacionalista, számára Amerika mint állam érdeke a legfontosabb, nem pedig a mulandó világuralmi tervek. Trump közömbös Oroszországgal szemben, jobban aggódik a Kínával folytatott kereskedelmi és gazdasági verseny miatt. De ugyanakkor teljesen a cionista lobbi befolyása alatt áll magában Amerikában. Ezért a Nyugatnak az iszlámmal való közeledő háborújában nem szabad gyengülésre számítani tőle és általában a republikánusok részéről. Ebben az összefüggésben, ha Trump visszatérése a Fehér Házba gyengítheti Ukrajna támogatottságát (ami nagyon fontos Oroszország számára), akkor meglehetősen kemény politikát fog folytatni a muszlimokkal és különösen a palesztinokkal szemben - talán még Bidennél is keményebben. Ezért realistának kell lennünk, és komoly, nehéz, elhúzódó háborúval kell számolnunk.

Csak azt fontos felismerni, hogy ez nem vallási konfliktus. Ez az ateista, materialista Nyugat háborúja minden hagyományos vallás ellen. Ez azt jelenti, hogy nagyon valószínű, hogy eljött az utolsó csata ideje. Ez a fenyegető konfliktus nukleáris háborúvá fajul? Ez nem zárható ki, különösen a taktikai nukleáris fegyverek alkalmazása. Nem valószínű, hogy a stratégiai nukleáris fegyverekkel rendelkezők (Oroszország és a NATO- országok ) bevetnék azokat – ez az egész emberiség elpusztítását jelentené. De mivel Izraelnek, Pakisztánnak és esetleg Iránnak is vannak taktikai nukleáris fegyverei, ezek helyi felhasználása sem zárható ki.

Milyen lesz a világrend e közelgő konfrontáció idején? Itt nincs kész válasz. Az egyetlen dolog, ami biztosan kizárt, az egy erős és stabil egypólusú világrend kialakítása, amelyhez a globalisták olyan kétségbeesetten ragaszkodnak. A világ többé semmilyen körülmények között nem lesz egypólusú. A világ vagy többpólusú lesz, vagy egyáltalán nem fog létezni. Minél agresszívabban ragaszkodik a Nyugat hegemóniájának fenntartásához, annál hevesebb lesz a csata.

De a multipolaritás nem fog megtörténni magától. Most az iszlám világ jelentős átcsoportosítása zajlik. Ha a muszlimok képesek egyesülni egy közös ádáz ellenség előtt, az azt jelenti, hogy egy teljes értékű iszlám pólus alakul ki. Ha nem sikerül, az késlelteti a multipolaritás kialakulását.

Úgy tűnik, hogy mindegyik pólusnak konfliktuson keresztül kell bizonyítania létjogosultságát. Oroszország teljes értékű és szuverén pólussá válik, miután Ukrajnában nyert. Kína - miután megoldotta a tajvani problémát. Az iszlám világ – ragaszkodik a palesztin kérdés igazságos megoldásához.

Ezután India , Latin-Amerika és Afrika sora következik , amelyek egyre inkább szembesülnek a Nyugat neokoloniális erőivel. A többpólusú világ minden pólusa kénytelen lesz sikeres vizsgát tenni.

És akkor részben visszatérünk a Kolumbusz előtti világrendhez, amelyben Nyugat-Európa mellett több birodalom is létezett egymás mellett - kínai, indiai, orosz, oszmán, perzsa, valamint független, erős dél-ázsiai, afrikai és latin államok. Amerika. Még Óceániának is megvoltak a maga politikai és társadalmi rendszerei, amelyeket később az európai gyarmatosítók és rasszisták a „vadság” és a „barbárság” közé soroltak. Ezért a multipolaritás teljesen lehetséges. Ilyen volt az emberiség a Nyugat globalista imperialista politikájának kezdete előtt a modern időkben.

Ez nem jelenti azt, hogy a béke azonnal meghonosodik a bolygón. De egy ilyen többpólusú világrend mindenesetre sokkal igazságosabb és kiegyensúlyozottabb lesz.


 KAPCSOLÓDÓ CIKK 

Ember tervez Isten végez!!! A sátáni fajzatok és támogatóik a pusztulás szélére sodorták az egész emberiséget. Ennek a civilizációnak az évei megvannak számlálva, és ez az emberiség határidőt kapott! Részletek