Header Ads Widget

Alkotmányjogi Konferencia –Dr. Tóth Zoltán József emlékére. Helyreállítható –e a magyar alkotmányos rend az Alaptörvény segítségével?


Folytatódik a  magyar Szent Korona alkotmányos rendjének tárgyában szervezett Alkotmányjogi Konferencia sorozat!

A Konferencia- sorozat mottója Deák Ferenc szavaival élve:   „…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak …”

Fontosságát és időszerűségét Kocsis István szavai igazolják:

A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került.

Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet... Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. És éppen azért, mert a Szent Korona a mindenkori politikai nemzet számára, a Szent Korona tagjai számára elsősorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, illetve a jogbiztonságot jelentette, a Szent Korona országainak szabad polgárai természetszerűen övezték hálával, szeretettel, tisztelettel. Tisztelve szerették mindazok, akik a törvények, az alkotmány megtartását nem érezték terhesnek, félve tisztelték azok, akik a törvényeket csak kényszerűségből tartották meg.

Szükségét a Történeti Alkotmányhoz, magyar joghagyományainkhoz való visszatérés adja.

Szervezők: Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség, Magyarok Szövetsége, Lelkiismeret 88 mozgalom.

Időpont: 2024 február 24 szombat 10h- 18h.

Helyszíne: Hazatérés Temploma / Szabadság tér 2 /, Katakombaszínház.

Levezető elnöke: dr. Diviki -Nagy Attila az AJET tagja, közreműködik Vesztergám Miklós

Program:

10h: Megnyitó 10h15’-től előadások a harangszóig.

12 órakor ebédszünet – várhatóan Nyers Csaba hoz ősmagyar ételeket

13-17 óra között az értekezéseket hallgatjuk meg, majd  17h -től kerekasztal beszélgetés lesz az előadókkal, ahol a közönség papírra vetett kérdéseire válaszolnak.

A belépés ingyenes, de a helység befogadóképessége, és az ebéd igénylés jelzése miatt érdemes előzetesen regisztrálni a rendezvényre!

Helyfoglalás és regisztráció itt:  nemzetegyesitok@proton.me

Az V.-ik  Konferencián meghívott jogászok és jogtörténészek fejtik ki álláspontjukat a következő témakörökben:

Az előadások témái:

Alkotmány és Nemzetgyűlés: 

  • a joghagyomány szerinti Nemzetgyűlés és a 2 kamarás Parlament szerepe a jogalkotásban
  • Az I. vh utáni Alkotmányok és a Szent Korona jogrendje,-az 1946 évi I.tv és az 1949.évi XX as tv alkotmányossága
  • Alkotmányos jogfolytonosság,- Alkotmányos válság
  • Az eddigi két Nemzetgyűlés hatása az alkotmányos életre
  • Az állam, az államiság fogalma, változása, államtípusok,
  • Jog és az igazság viszonya a törvényhozásban, bírói ítélkezésben

Nemzeti önrendelkezés, nemzeti és alkotmányos identitás:

  • Az állam szuverenitásának korábbi és mai határai
  • A szokásjog szerepe hazánk jogalkotásában és alkotmányosságában

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


A Magyarok XI.-ik Világkongresszusa fennmaradásunk zálogaként jelöli meg íratlan Történeti Alkotmányunkat. 

Sajtótájékoztató a Magyarok XI. Világkongresszusáról - Dr. Laky-Takács Péter


https://www.napitema.com/2024/01/alkotmanyjogi-konferencia-dr-toth.html