Header Ads Widget

Albert Pike terve beigazolódik a 3-ik világháborúról? Eddig minden a terv szerint alakul!


Biden szenilitásának, a magas megélhetési költségeknek és a polgárok bizonytalanságának fokozódásának jelei történelmi mélypontra süllyesztették volna Biden népszerűségét, ami megkönnyítené Donald Trump diadalmas visszatérését a novemberi elnökválasztáson azáltal, hogy szabaddá tette volna az útját a Fehér Házba a Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntéseit követően. 

Az angol-zsidó tengely azonban egy hármas háborús forgatókönyvet készítene, amely átrajzolná a térképeket, és a művelet egyszerre indulna el 2024 tavaszán és nyarán, így Latin-Amerika egy különálló szigetként maradna a sáros óceánban.

A Soros és a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) által vezetett globalisták bevallott célja az Új Világrend (NWO) megvalósítása,  ami a Brzezinski-doktrína nyomán az Egyesült Államok világcsendőri szerepének visszaszerzését jelentené.

A trumpi izolacionizmus azonban rakétaként indítaná be a folyamatokat a hadiipari komplexum mentén. A következő öt évben az Egyesült Államok világcsendőrként betöltött szerepének helyreállítása az Egyesült Államok külföldi katonai beavatkozásainak rendkívüli növekedésében körvonalazódna, hogy visszaszerezze az egypólusú irányítást a globális geopolitikai térfélen. Trump győzelme a 2024. novemberi elnökválasztáson lenne az indítása a „Szigetek Klubja” néven ismert geopolitikai érdekek érvényesítésének, amelyek látható vezére a „színes forradalmak” szakértő tervezője és kirobbantója, Soros György, akinek vagyona megközelíti a 10 billió eurót. 

Trump győzelme esetén  Franciaország, Lengyelország és az Egyesült Királyság lenne a globalisták által kiválasztott háromágú szövetség,  hogy jövő tavasszal lerombolják az ukrán frontot, és provokálják a NATO későbbi, Oroszországgal való nyílt konfliktusba lépését. A Pentagon egyértelmű célja azonban a Sanghaji Ötök (Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán) által 2001-ben alapított Sanghaji Együttműködési Szervezettel (SCO) való konfrontáció lenne, amelyhez később Üzbegisztán is hozzáadódott, India, Pakisztán és Irán, valamint az ALBA országokkal együtt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia világhegemóniájával szembeni ellenállás kemény magja lenne. 

A Brzezinski doktrína elve szerint: „Elérkezett a világhatalmi egyensúly helyreállításának korszaka, a hatalomnak egy új, Japán, Európa és az Egyesült Államok közötti háromoldalú gazdasági kapcsolaton alapuló globális politikai rend kezébe kell kerülnie”.

Egy ilyen doktrína magában foglalja Oroszország és Kína leigázását, és magában foglalná annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok megelőző nukleáris csapást mérjen létfontosságú orosz és kínai célpontok ellen a harmadik világháború kihirdetése esetén.

Így Izrael gázai inváziója csak a jéghegy csúcsa lehet annak a titkos megállapodásnak, amelyet Biden és Netanjahu kötött annak érdekében, hogy elérjék a választások késleltetését, amelyeken úgy tűnik, hogy egyértelműen veszítenének.

A Terv szerint Izrael és az USA felgyorsítja Libanon és Irán destabilizálását , ami egy nagy regionális, - Közel-keleti- konfliktus kezdetét jelentené, amely az elkövetkező években meghatározza a térség jövőjét, és amely a mentőöv lenne Bidennek, amikor felfüggeszttetné a tervezett novemberi választásokat az Egyesült Államokban, és Netanjahunak, akinek sikerül kikerülnie a pereket és a gázai lakosság elleni emberiesség elleni bűncselekmények miatti esetleges vádemelését. 

Az ENSZ és annak bírósága, az ICJ eddigi határozatai szemmel láthatóan időt adnak a gázai konfliktus kiszélesítésére! A népírtás tényének kimondása után Palesztinának joga van nemzetközi segítséget kérni az önvédelem okán! A huthikat támogató Irán már katonai együttműködési megállapodást kötött Oroszországgal és Kínával, akik között már létrejött egy ilyen egyezmény! A huthi támadások letörésére a NATO amerikai, angol, dán hadihajókat küldött a Vörös tengerre, ahonnan Irán Libanon és Jemen területén lövik rakétákkal a „lázadók” állásait.

Egy ilyen konfliktus magában foglalhatja a három szuperhatalom (USA, Kína és Oroszország) szükségszerű együttműködését a konfliktusban érintett regionális hatalmakkal (Izrael, Szíria, Egyiptom, Jordánia, Irak, Szaúd-Arábia és Irán), és ez lefedné a Földközi-tenger ívétől terjedő földrajzi teret. (Izrael, Szíria és Libanon) Jemenbe és Szomáliába azzal a bevallott céllal, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Izrael geopolitikai érdekeit szem előtt tartva az Új Közel-Kelet térképét megtervezzék. 

Germán Gorraiz López politikai elemző.

A Palesztinában kirobbantott háború Albert Pike, a szabadkőműves amerikai ezredes 1871 ben megfogalmazott tervének követését igazolja. A kívánt világuralmi cél elérését akarták biztosítani Oroszország és Európa elgyengítésével az ukrajnai háború mentén. 

 Albert Pike hátborzongató pontossággal írta le előre a két világháborút, és a mostani, iszlám területeken jelentkező konfliktust is. Eszerint három világháború szükséges az Új Világrend megvalósításához.

„Az első világháborút úgy kell összekotyvasztani, hogy vége legyen a cári Oroszországnak, és ezt a távoli országot az illuminátus ügynökök kontroll alatt tartsák. Oroszországot 'bűnbaknak' kell használni, hogy segítsék világszerte az illuminátusok céljait.”

„A második világháborút a német nacionalisták és a politikai cionisták közötti véleménykülönbség manipulálásával kellene megindítani. Innen kéne kiterjeszteni az orosz befolyású területre, és ez Izrael állam megalapítását eredményezné Palesztinában.” „Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában.”

A harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus (Izrael állama) és az iszlám világ közötti konfliktust. Arra számított, hogy a két oldal kölcsönösen kimeríti egymást a háborúban, és ez lehetővé teheti egy új, egységes világrend, az illuminátus eszme globális uralmát. Úgy vélte, hogy az új korszak hajnalán Róma és Jeruzsálem egyaránt elbukik, így a kereszténység és a zsidóság egyaránt igazodási pont nélkül marad, ezért nem lesz más választásuk, mint beilleszkedni az új, „megvilágosodott” világba.

 „A harmadik nagy háborúnak a  cionisták és az arabok közötti véleménykülönbségekből kellene kiindulnia, amelyet az illuminátus ügynökök gerjesztenének. A konfliktus világméretű kiterjesztése a terv.” A továbbiakban „egy szörnyű szociális összeomlást kell provokálni, amely borzalmaival a totális ateizmus hatását a legvéresebb terror által fogja bemutatni.”” 

„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények – vágyódva egy ideálért, de nem tudva, hová forduljanak imádatukkal – el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.”- fogalmazta meg Pike a végkifejletet.

Ahogy Pike terve előre látja: „a kereszténység és az ateizmus megsemmisítése után... megjelenik az igazi fény Lucifer univerzális manifesztációja által.” Az idézett szöveg végén a sátán imádásáról esett szó. Aki összeveti Pike tervét korunk legfontosabb próféciáival, és a NEW AGE által hirdetett tanokkal, egészen a Lucifernek való odaszentelésig, mindaz nagy hasonlóságot fedezhet fel.

"1730 óta a szabadkőművesek célja a cionisták együttműködésével a világköztársaság létrehozása.”

A levél vagy a terv létezését természetesen igen gyorsan megcáfolták. De hogyan lehetséges, hogy a létezését az 1890 es évek végén tagadók állításával szemben a későbbiekben a terv mégis szóról szóra megvalósult?

Pike terve szerint a harmadik világháborút követően kerül sor a világtörténelem legnagyobb horderejű ideológiai és politikai változására. Arra számított, hogy lezárul a történelmet addig alakító vallások korszaka, és eljön az egyetemes megvilágosodás. 

Pike terve megvalósulni látszik: – A Római Egyház hatalma megszűnt, a zsidó állam bukása felfedi a cionista talmudhit tarthatatlanságát, a muzulmán vallás összecsap a népvándoroltatás miatt a kereszténységgel, akik lassan üldözöttekké válnak saját hazájukban. A háborús szankciók, és a zöld narratíva mentén hozott rendeletek inflációt, a szegény államokban éhezést, a termelés csökkentése világszerte élelmiszerhiányt, ez a kisvállalkozások csődjével kombinálva világszintű szociális válságot okoznak. Erősödik a tudományba vetett hit, ami a Természet legyőzését és a vallások szükségtelenségét hozza. Az istenek helyét a tudósok veszik át, magukat új életforma megteremtőivé emelve a transzhumanizmus kora fog eljönni. 

A WEF globalistáinak vezére, Claus Schwab tavaly már a világkormányzás megreformálását tűzte ki célul! Az utána következővilággazdasági és davosi fórumokon nemcsak a kapitalizmus „fenntartható fejlődéséről” beszéltek, hanem a népességszabályozás „fenntarthatóságáról” is, amit a WHO egészségügyi világdiktatúráján, a háborún, a „klímavédelem” mentén lecsökkentett élelmiszertermelésen és az így létrehozott járványokon és éhínségen keresztül akarnak megvalósítani. Az ő uralmukhoz nincs szükség ennyi emberre, akik az ő szempontjukból csak „fölösleges evők”, akik a genetikailag feljavítani kívánt szupereltihez képest csak „két lábon járó lények”, akiknek nincsenek jogaik, mert az emberi jogok csak egy fikció, amit ők találtak ki. 

A sok ember eltartása drága, és fölösleges, a helyüket átveszik a robotok és az MI, a maradékra csak ezek kiszolgálására van szükség. Jeff Bezos „Blue Origin” terve nyomán az életben hagyott, és  genetikailag megfelelően átalakított emberi maradékot óriási űrhajókon küldenék ki a galaxis meghódítására, hogy a távoli bolygókon elszaporodva, de onnan is a földi elitnek termeljenek hasznot! Addig is csökkenteni kell a létszámot, és fokozni kell az engedelmességet, kizárva a társadalomból, és ezzel halálra ítélve az ellenkezőket.

A Természet isteni törvényeinek a „legyőzése” maga az „istentagadás”, a sátánizmus. A halálkultusz a Világ természetes rendjének a végét jelenti!  Az új idők eljövetelét nálunk a szabadkőművesek balliberális pártjainak a tüntetésein felbukkant Halálbábu jelzi!


Összeállította: G. Ági


A sátánisták létezésére és világuralmi tervük beteljesítésére Vigano érsek figyelmezteti az emberiséget. A globalisták az Antikrisztus sátáni rendjének királyságát akarják létrehozni a Földön. Vigano érsek felhívása.

Douglas Mc Gregor ezredes felhívása az amerikai néphez a szabadulásra a globalista szuperelit uralma alól.