Header Ads Widget

Magyarország VÉGÉT jelentené egy újabb VILÁGHÁBORÚ?Magyarország és a teljes közép-európai térség XX. századi lemaradásának okait vizsgálva a két (vesztes) világháborút, illetve ezeknek a tragikus következményeit kell mindenképp kiemelnünk. A XX. század legelején az Osztrák-Magyar Monarchia és benne Magyarország egy virágzó hely volt, minden belső problémája ellenére! A Monarchia a korabeli Európa második legnagyobb területű és harmadik legnagyobb népességű állama volt. Területi nagyságban az Orosz Birodalom, népességét szintén az Orosz Birodalom, illetve a Német Birodalom előzték meg. 

A trianoni békediktátum által hazánk területeinek a 73%-át, míg lakosságának a kétharmadát vesztette el. Az első világháborúban mintegy 660 ezer katonánk esett el és 3,3 millió magyar rekedt a határainkon kívül. Az Osztrák-Magyar Monarchiát azért kellett szétverni, hogy ne legyen a nyugati európai államok vetélytársa, helyette legyen kicsi, szegény és gazdaságilag életképtelen államok, amelyeket könnyen befolyásolhat a Nyugat.

Németország azonban jobban járt így, mivel így tőle keletre kicsi, egymással acsarkodó államok maradtak a nagy Monarchia helyett, amelyeket könnyű volt a '30-as végétől vagy meghódítania, vagy a befolyása alá vonnia. Ezt geopolitikai vákuumnak nevezzük. A második világháború után győztes Szovjetunió is könnyen be tudta bekebelezni ezeket a kis közép-kelet-európai államok. 

Magyarország a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésben elvesztette a visszaszerzett területeit, a katonai konfliktus, az idegen megszállás és a holokauszt következtében pedig meghalt közel 1 millió magyar. A német, a szovjet, illetve a román megszállás és a jóvátétel miatt a nemzeti vagyon 80%-a is odaveszett. Ezután jött még a kommunista diktatúra, majd erre válaszul az 1956-os forradalom és szabadságharc.


https://www.napitema.com/2024/06/magyarorszag-veget-jelentene-egy-ujabb.html