Header Ads Widget

Magyarországon nem kell nélkülöznie senkinek, nincs szükség megszorításokra!Jásdi Kiss Imre - Magyarország a világ egyik leggazdagabb országa!A TXM eddigi kutatásai szerint a Makói-árokban ezer milliárd köbméter palagáz lehet, ami Magyarország nagyjából 100 évi gázfogyasztásával egyenértékű, ráadásul Magyarországon további öt-hat hasonló terület található még.
Összehasonlításul: az elmúlt közel 80 évben hazánkban összesen körülbelül 210 milliárd köbméter földgázt hoztak a felszínre.
Egy másik adat: „A hivatal nyilvántartása szerint a felkutatott palagázkészlet meghaladja a 3400 milliárd köbmétert, amelyből több mint 1500 milliárd köbméter kitermelhető. Ez a jelenlegi évi 2,2-2,4 milliárd köbméter hazai szénhidrogén-kitermeléshez képest nagyon jelentős mennyiség.
”LEGNAGYOBB NEMZETI KINCS” A szolnoki székhelyű Kőolajkutató Vállalat hazánk legnagyobb mobilizálható, több ezer köbkilométeres, ún. nagyentalpiájú geotermikus tározó rendszerére talált rá 1981-ben az Orosháza melletti Gádoroson. Az állami vállalat szakemberei ekkor még nem tudhatták – hiszen csak földgázmezőket kerestek -, hogy az NSZ.3-as keresztnevet kapott kút, az ország egyetlen olyan ismert helye, ahová a feltörő több mint 180 fokos termálvize miatt, előbb-utóbb megérné egy 5000 KW-os erőmű telepítése is kezdetnek.
A Kórógy és a Mágocs-erek határolta terület középpontjában meglelt „forrást” még ugyanebben az évben az állami vállalat mérnökei ledugattyúztatták, elzárták. 1985 decemberében a 13 kilométerre arrébb fekvő Fábiánsebestyén külterületén a cég fúrómesterei ismét rábukkantak erre a tározóra, ám a tengervíz itt már – a gádorosival ellentétben – 300-400 atmoszférás túlnyomással tört fel 180-200 Celsius fokon. A ritka geotermikus adottságokkal rendelkező kutat ekkor már nemzetközi figyelem kísérte.

BECSLÉSEK SZERINT A TÁROZÓ HASZNOSÍTHATÓ ENERGIAKÉSZLETE MEGHALADJA KUVAIT ÁLLAM TELJES OLAJKÉSZLETÉT(!) ARRÓL NEM IS BESZÉLVE, HOGY HONNAN KITŐL IS MEGY-JÖN GÁZ… NAGY HÍR RUSZKI ELZÁRJA A CSAPOT JUJJ VOLT RÁ ESET MÁR, AZ IDŐBEN SZERBEKNEK ELADTUNK NEM KEVESET….☝🏻

Egy valóságos „geológiai atomkazánnal” állunk szemben, amelyben az évmilliókkal ezelőtt bezáródott tengeriszapot a Föld belsejében mindenütt jelenlévő radioaktív anyagok bomlásánál felszabaduló energia hevítette fel.
A 25 év alatt kitermelhető 20 milliárd tonna kőolaj-egyenértékű ENERGIAKINCS NEMCSAK A KÁRPÁT-MEDENCE, HANEM EGÉSZ KÖZÉP-EURÓPA (!) ENERGIAELLÁTÁSÁBAN JELENTŐS SZEREPET FOGLALNA EL.
Nagy előnyünk Izlanddal szemben, amely ma geotermikus nagyhatalom, hogy ott a különböző helyeken felbukkanó kitöréseket kell befogni hasznosításra, míg hazánkban minden egyes fúrt kúton szabályozhatóan tör fel az elementáris energia. Mivel a víz oldott földgázt is tartalmaz, azt akár le is választhatjuk. A nedves tározórendszer oldott földgázkészletét néhány százmillió tonnára becsülhetjük, ami több mint a ma sokat emlegetett makói gázmező vélelmezett készlete.

Az NSZ.3-as 0106/7 hrsz. termálkutat 1991-ben felújították, és próbatermelést végeztek rajta. Hőteljesítménye 20-30 MW-ra kalkulálható, amelyre a fent említett jellemzők miatt egy villamos erőmű telepíthető.”
Erdély: A Kárpátok vonulatában rekord mennyiségű az un. aromás kőolaj, melyből gyógyszer is előállítható. Erről a kincsről sem számoltak még be, elhallgatják. A Duna delta torkolatában a közelmúltban nagy mennyiségű olaj és földgáz készletre derült fény.
Börzsöny: Itt található a Föld egyik legnagyobb és legjobb minőségű, ma is működő arany bányája, melyet 1992-ben szintén a kanadaiaknak privatizáltak. Ki adta oda vagyonunkat, kincsünket? Kitől kértek erre engedélyt?
Mátraderecske: mellett a Lahócza hegy 250 MILLIÓ TONNA ARANYÉRCET rejt. A rendkívüli mennyiségű arany mellett itt, Recsken található Európa legnagyobb réztartalmú ércelőfordulása is melynek kitermelését a magas költségek miatt hagyták abba.

Múzeumi felirat: „A magyar aranybányászat Erdélyt is beleértve évszázadokon keresztül a legjobb minőségű aranyat biztosította. Valóban aranyat ér. A középkorban értékmérőként használták. Európában a magyar királyság rendelkezett a legnagyobb jövedelemmel. Aranytermelésben a középkor idején Magyar-ország állt az első helyen. Az Árpád korban az arany föveny aranyként is előfordult, ami azt jelentette, hogy szinte bányászat nélkül, a felszínről lehetett kitermelni. Az itt található arany mennyisége a mai napig is meghatározó. A Habsburgok a XV. szd-ban rátették kezüket erre az aranykészletre, mely már abban az időben is a legnagyobb mennyiségű és a legjobb minőségű aranynak számított.

A világ ezüst termelésének 1/5-e hazánkból származott.” Verespatakon [Erdély] az Unió 330.000 TONNA ARANY és 1600 tonna ezüst kitermelését tervezi. 1 km mélyen masszív uránium érc bányászható, melyet szintén titok övez. Az itt található aranyat nem szükséges hónapokig folyóvízben szitán átszűrni ahhoz, hogy néhány grammhoz hozzájussanak. Ezt a bányát ugyancsak kanadaiak termelnék ki.

Feltehetjük a kérdést, milyen különleges képességekkel rendelkezik Kanada, hogy a Kárpát-medencében található földgázmezők és az aranybányák kitermelési joga pont az ő kezükbe került? Nem véletlenül volt szükség az ország teljes és tudatos, előre kigondolt legyengítésére és szétszakítására Trianonnal. Az Uniónak Erdélyre [Romániára] elsősorban a magyar föld aranykészlete, olajtartaléka és az erdőségek miatt van szüksége.

Ma már nyilvánosan beszélnek arról, hogy minden valószínűség szerint az I. vh. kirobbantásának tényleges oka a Kárpát-medence feldarabolása és az akkor még „Nagy” Magyarország legyengítése volt. Egész Európában és a bolygó szempontjából is egyedüli és kivételes helyzetben van a magyarság.

Az itt található kedvező klíma és éghajlati viszonyok, az élethez szükséges ivóvíz, a termékeny talaj, a Kárpátok védettsége, az energiaforrások széles skálája [kőolaj, földgáz, geotermikus hőenergia], sehol, egyetlen országnak, egyetlen népcsoportnak sem adatott meg ilyen kivételes formában, összetételben és mennyiségben rajtunk kívül.

Mondhatjuk, hogy világhatalom vagyunk az életet biztosító tiszta ivóvíz készletben, olajkészletben, földgázban, aranybányákban, drágakő bányákban [szintén titkolják, pl. smaragd, itt voltak a legértékesebb opál bányák egész Európában], gyógyvizekben. Gyógynövényeink olyan széles skálával rendelkeznek, melyet egyetlen más ország sem mondhat a magáénak. Nincs olyan betegség, melyre ne lenne gyógyszer a Kárpát-medencében.

Őseink pontosan tudták, hogy népünknek miért pont ezt a területet választották élő-és lakóhelyéül. A jelenleginél jobban kellene megbecsülnünk azt a Szent helyet, melyért őseink vére értünk hullt és melynek gazdagsága születésünk okán a számunkra ma természetes. Ha eddig még nem tetted meg, mostantól értékeld más szemmel azt a területet, melyet szülőföldedként tisztelhetsz!

Az ellopott magyar víz!

Magyarországon mindig bő hozamú folyók, halban gazdag tavak, számtalan hideg és meleg vizű források tarkították a zöld területeket. Évszázadokon keresztül mostak aranyat a Drávában és a Csalló-közben, a jelentős nádtermelés pedig egyedi használati eszközök készítésére sarkallta a mesterembereket. Országunk minden időben híres volt gyógyító vizeiről, a hozzá tartozó terápiáiról, ivókúráiról, a balneoterápiáról, a hidroterápiáról, a vizes masszázsról. Forrásvizek, kutak adták az ivóvizet mind vidéken, a pusztában és a városokban egyaránt.
Néhány évtizeddel ezelőtt az utcákon, a köztereken ásott vagy természetes forrásból származó kútnál olthatta szomját a járókelő, s annyi vizet vihetett haza a kútról, amennyire éppen szüksége volt. A vidéki házak pedig saját tiszta vizű kúttal rendelkeztek.

1980-tól kezdték leszerelni a köztéri csapokat, a házaknál lévő kutakat ellenőrzés és adó alá vonták, végül csak zárt rendszerű csatornázott vizet vagy palackozott vizet fogyaszthatott a magyar állampolgár kizárólag fizetés fejében. A szennyvizeket tisztítás gyanánt speciális szűrőn engedték át, és jobb esetben csak fertőtlenítő klórt adtak hozzá, majd azt újra visszaforgatták az ivóvízbe. Igen, a városlakók most is ezt isszák.

A régiek a trágyát és a szennyvizet összegyűjtötték, minimum egy évig a szabad ég alatt "napoztatták", hogy a kártékony elemek kiégjenek belőle, majd beforgatták a földbe. Eszükbe sem jutott visszaforgatni az ivóvízbe.
Hova tűnt a köztéri kutak, szökőkutak vize? Egy részük elapadt a folyók káros szabályozása miatt, a legtöbbjüket azonban szó szerint "bedugózták", s jónéhányat a felső tízezer villájához vezettek. Jó példa ez utóbbira a budapesti Béla király kútja, melynek vize már évszázadokkal ezelőtt is a királyi vár lakóit éltette. Néhány évvel ezelőtt nagy csinnadrattával felújították, átadták, ám le is zárták. Csak rácson keresztül lehet nézni a víz folyását, melyet aztán befognak a Béla király úti villák.
Kevesen tudják, hogy a szidó negyedek bérházai alatt a pincékben természetes források vannak, mert a vallásukhoz hozzá tartozik, hogy csak természetesen "jövő-menő" vízben szabad fürödni, mosni. E negyedek a nagy folyók és a nagyobb tavaink mentén találhatóak. Így már érthető, hogy az izraeli beruházók miért is szerették volna megkaparintani a Balatont, a Velencei és a Fertő tavakat. Arról már számtalan cikk és konteo beszámolt, hogy konkrétan mihez kell a természetesen elfolyó víz, így azt nem kívánom most részletezni.
A nagy folyók szabályozása miatt 1990. és 2000. között 10 métert apadt az alföldi kutak vize. Az alföldi erdőkben élő állatok természetes ivóhelyei elapadtak, s azóta vezetéken szállítják a vizet az erdő vadjainak. Igen, jól olvasod, az erdők vadjai egyes területeken természetes módon már nem léteznének.
A jelenlegi beszámolók szerint az idén az alföldi kutak nagy része ismét 10, egyes helyeken pedig 20 métert süllyedt.
Az ma már tudható tény, hogy számos jelentős forrást, kutat külföldi kézre játszottak, vagyis idegen országbéli kapott működtetési engedélyt, míg az itt élők kérelmeit elutasították a saját földjükön talált vizek hasznosításával kapcsolatban, sőt, hatóságilag lezáratták a kutakat a legtöbbször arra hivatkozva, hogy az már más működő kút vizét csapolná meg. Hazudnak.
Fontos tudni, hogy az ivó- és folyóvízek elbirtoklása katonai stratégia része. A szomjas ember sok mindenbe beleegyezik, sok olyat elfogad, melyet egészséges hidratált állapotban nem tenne. Ugyanez vonatkozik az élelmiszerre is, melyet most hazánkban az aszály fenyeget. E stratégiát eléggé érthetően összefoglalta az ENSZ főmunkatársa, George Kent a Hawaii Egyetem politikatudományi tanszékének a professzora: "Ha az emberek nem rettegnének az éhezéstől, akkor nem lennének kellően motiváltak, hogy dolgozzanak, eladják 'magukat' és a szolgáltatásaikat - ez pedig elengedhetetlen mozgatórugója az emberiség fennmaradásának." (fordítás - UncutNewsHungary Tg) Vagyis a népet ki kell éheztetni, és akkor majd jó sokat fog dolgozni. (gennyládák) E bejegyzést már eltávolították az ENSZ honlapjáról, ám az internet nem felejt. A cikkíró egyéb könyvei: Szabadság a nélkülözés által, Emberi jog az elégséges élelemhez.
Szóval a lényeg az, ha nincs víz, nincs ennivaló, ráadásul víz nélkül egészség sincs. És persze a megbetegített lakossággal fizettetik ki a gyógyítónak hazudott mérgező pirulákat.
Egy videó kering itt a Facebookon, hogy a Barátság 2. kőolajvezeték sosem látott olajat, magyar források vizeit szállítja Izraelbe. Állítólag ezt a rendszert üzemeltetők vallották be a halálos ágyukon. A Barátság csatlakozik az Adria vezetékhez...az meg megy mindenhová... bár nem is kell csatlakoznia, mert országunkban jónéhány nagy vezeték megy a föld alatt, a folyókban és a felszínen, melyekről a helyi elöljárók sem tudják pontosan, hogy honnan hová tart a cső, és hogy mi van benne... a határokon is átmennek csövek...
Mindezt akár konteónak is bélyegezhetnénk, ha nem lenne a Szabadalmi Hivatal Oldalán egy érdekes bejegyzés a P 09 00034-as számmal: Izrael ivóvíz ellátása interkontinentális tengeralatti vízvezetékkel. A szabadalmaztató egy bizonyos Kálnoky Mihály. Mindezzel párhuzamosan több neten található cikkben is értekeznek Izrael apadó vízkészletéről.
Minden ember szuverén lény, a természet mindenkit egyformán éltet, víz, levegő, föld mindenkinek jut és jár. Amennyiben az elöljárók nem a nép, az emberek jogait és egészségét helyezik előtérbe, akkor nincs keresni valójuk a vezetésben...és a földön.

A mostani Vízügyi hivatal már régen leszerepelt az Agrár kamarával egyetemben, lásd a jégkármentesítő rendszer bukását.
Baj a manipulátorokkal van, nem a természettel. Probléma azokkal van, akik elzárják vagy eladják Magyarország vízkészletét.
A zöldek azzal riogatnak bennünket, hogy fogy a földön az édesvíz készlet. Ez hazugság. Ez azért van, hogy elhidd: fizetned kell a vízért. A föld egy intelligens lény, és már évmilliókkal ezelőtt létrehozta a saját ökológiáját. Bőségesen tudja táplálni szülötteit élelemmel, ivóvízzel.
Létünk éltető eleme a víz: a testünk és a Földünk 70%-a víz.


A "magyar" kormányokat nem érdekli az egy trillió dolláros találmány!ELADTAK MÁR MINDENT!


Ha ismernénk JOGAINKAT, ami hatálytalaníthatatlan ÉS ISMERNÉNK TÖRTÉNELMÜNKET, akkor nem kellene utcára menni senkinek, nem lenne NÉLKÜLÖZÉS ebben az országban, és soha többé nem tudna felhasználni a sátáni pénzhatalom, hogy megosszon bennünket.

Magyarországnak a magyar Szent Koronával egy olyan jogosítványa létezik, amely az Istentől való és ezt nem tudja felülírni senki, ezzel pontosan tisztában vannak a nagyhatalmak is.

1. AZ APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG ÖNRENDELKEZÉSÉNEK ELVE:

A Szent Korona eszme, mint Történelmi Alkotmány és az abból fakadó jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent Korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Apostoli Magyar Királyság örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani. (Hungaria semper libera)

2. SZENT KORONA TULAJDON ELVE: Minden jog és tulajdon forrása a Szent Korona.

A nép életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, az energia és ásványkincsek a Szent Korona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak a Szent Korona tagja szerezhet birtokjogot. (Sacra Corona radix omnium possessionum)

3. EGYSÉGES SZABADSÁG ELVE:

A Szent Korona országának minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg, a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül. (Una et eadem libertas)

4. SZENT KORONA ÉRVÉNYESSÉGE:

Mindennek az egyetemes magyar nemzetet megtestesítő Szent Korona tagok érdekében, biztonságuk szavatolására kell történnie. Minden jogszabály, továbbá a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom intézkedéseinek is meg kell felelnie a Szent Korona eszmének. (Sub specie Sacra Coronae)

5. ELLENÁLLÁS JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE:

Az egyetemes nemzet minden tagjának kötelessége és joga, hogy ellenálljon és ellentmondjon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti, és kötelezettségei teljesítésének feltételeit korlátozza, vagy gátolja. (Jus resistendi et contradiscendi)


Jelenleg egy illegitim rendszerrel létrehozott, olyan áldemokráciában élünk, ahol a tolvajok, hazaárulók és ingyen élősködőknek, ugyanolyan szavazati joga van, mint a becsületes állampolgároknak, ennek köszönhetően nem a felemelkedés útján haladunk, hanem a pusztulás útján. 


A jelen körülmények között nem állampolgárok vagyunk, csak alkalmazottak egy részvénytársaságban, amelyet „ Magyarország” néven jegyeztek be New York államban.