Header Ads Widget

Különleges és fontos oka van annak, hogy a magyarságot tudatlanságban tartsák! A hon alapító az nem István király volt, hanem Álmos Árpád!A hon alapító az nem István király volt, hanem Álmos Árpád, neki köszönhető, hogy a nyelvünk és a nemzetünk fennmaradt. Tehát ha le kellene borulni valaki előtt, az nem István király, hanem Árpád fejedelem.

István király kiirtotta a magyar nemzet egyharmadát, ebben az úgynevezett nyugati típusú valláson és társadalmi berendezkedésen, a félelem, a szorongás, és az őshagyomány megvetésén felépülő rendszerben. A lényeg, hogy a vérszerződés rendelése szerint, Géza fejedelem jogos és törvényes örököse, az nem István király volt, hanem Koppány fejedelem. Tudjuk, hogy mi történt Koppánnyal, felnégyelték, kitépték a szívét, stb..,stb.., ami szöges ellentéte krisztus tanításaival, hát ennyit a mai vallási dogmarendszerről.

Most ebből levezetni, hogy a legkeresztényebb király a tényleges trónörököst, így végzi ki, és úgy állítja be a történelmet, mintha ő végezne jogtalan küzdelmet, ez egészen elképesztő.

Azt tudjuk, hogy István király utolsó éveiben olyan depressziótól szenvedett, hogy a források szerint csak zokogás jött a szobájából. Tehát az utolsó tíz évében csak sírt.  

A lényeg, hogy nem kellett kioktatni a magyarságot a kereszténységről! Nem igaz az, hogy a magyarság ekkor találkozott krisztussal. 

Indiából kiindulva olyan források vannak, ami éppen azért okozott veszélyes felfordulást a Róma után nagy nehezen kibontakozott nyugati társadalmakban, mert visszatért egy nép az igazi filozófiai műveltséggel és belső tudással, akit nem kioktatni kellett az élet szentségéről, a tisztaságról, az Istenről vagy a krisztusról, hanem mélyebb és sokkal komolyabb tudása volt, mint a nyugati népeknek. 

A bibliában is benne van egy olyan, hogy Nimród aki nagy vadász volt az úr előtt. Tehát az ószövetségnek nevezett tudás előtt, létezett egy óriási őskultúra, aki Nimródtól vezeti le a származását. Az is világos, hogy rajtunk kívül minden európai nép Ábrahámtól származtatja magát.

Tehát látszik, hogy az őskultúrában egy különleges forrás felé mutatnak a népi leszármazások, míg az úgynevezett intézményes kereszténységtől kezdve, a Nimród furcsa helyzetbe került.

Izraelben a harmincas években, csináltak egy Nimród szobrot, amely egy debil, idióta férfit ábrázol, ami kint van a főtéren. A lényeg, hogy sokkal jobban gyűlölik Nimródot, mint amennyit mi tudunk róla, hogy miért.

Különleges és fontos oka van annak, hogy mi finnugorok maradjunk, hogy ne tudjuk meg, hogy kik is vagyunk valójában, hogy ne érhessük el a belső tudást, és ne tudjuk nyomon követni a Nimródi hagyományt. Az egész mostani történelmet átkellene értékelni, ha kénytelenek lennének elismerni, ennek az őskultúrának az eredetét, a magyarok származását, mert ez megdöntené a teljes tórát, a bibliát, és az összes megtapasztalások nélküli vallási dogmarendszert. Ezért veszélyes, és ezért nem engedhetik meg, hogy ez a forrás kiderüljön, mert ez világnégyzetet döntene meg. Attól, hogy valamit 2000 éve mondanak, pontosabban hazugságban tartja az egész emberiséget ez az intézményes kereszténység, ez még nem jelenti azt, hogy igaz. A nagyon rövid életű ember el sem meri képzelni, hogy vallások jönnek mennek, ugyan úgy mint a földi hatalmak, és csak a valóság marad. Európa amilyen állapotban van, ez jól mutatja és bizonyítja, hogy óriási baj van a vallásával, erkölcsi, lelki, szellemi szinten egyaránt.

Tehát a Habsburgok által kitalált és megírt történelmet tanítják továbbra is Magyarországon, ami az egész tudománytalan és ma már semmilyen szinten nem is védhető.

Ha igaz az őstörténet, akkor nagyon nagy a baj, mert akkor jóval több az esély arra is, hogy krisztus származásával is baj van, mert az a tartomány ahol Mária született, az ténylegesen, hol a pártusok, hol a rómaiak kezében volt.

Az ószövetség egyszersem meri mondani azt, hogy Mária zsidó származású lett volna, meg sem meri kockáztatni, és krisztust is, hihetetlen csavarvonalakon próbálják Dávid házából levezetni. A Lukács evangéliumot azért írták, hogy valahogy kimutassák, hogy ő Dávid házából származik, de nem stimmel sem a filozófiája, sem a cselekedete, és tanításai szöges ellentétben állnak az ószövetségi tanításokkal. A tórában soha nem szerepel a szeretet, ami mindennek az alapja, a másik meg nincs benne transzcendencia, minden az evilági kielégülésről szól, ami mulandó és nem ad boldogságot. Csak az evilági dolgoknak való élés végterméke, a szorongás, a depresszió, a félelem, amiből a legkülönbözőbb betegségek születnek.  

A lényeg, hogy nem az a hivatalos kulturális magaslat, amit a tóra vagy az ószövetség képvisel,  ez a nagy probléma!! Abban a pillanatban amikor kiderül, hogy létezett a fény kultúrája, az igazi civilizáció, akkor óriási bajba kerülnek azok, akik Káin és Ábel szellemében irányítják a világot, ami egymás kifosztására, eltaposására, és legyilkolására épül.

Ha megnézzük az összes vallási dogmarendszereket, azok mind térítő jellegűek!! A judaizmus mindig is az volt, elég csak elolvasni az ószövetséget, gyilkosság, erőszak, területfoglalás, bosszú, és minden más nép Istenének gyűlölete. Az ebből kinövő másik két vallás, mind a kereszténység, mind az iszlám, folyamatosan gyilkol,  gyarmatosít, és pusztít.

Van egy vallások és a fizikai világunk fölötti szint, a transzcendencia, a megvilágosodás tudománya, amit ismertek az őseink,  amiből a mágus szó származik, akik az éggel feltudták venni a kapcsolatot. A legtöbb ember el sem tudja képzelni, hogy az abszolút igazsággal, ténylegesen lehet kapcsolatba kerülni. Azt tekintették magyarnak, mágusnak, aki kommunikált az éggel! Mi ebben a rangvesztett helyzetben, csak az utolsó 500 évben vagyunk!! Ma a magyarság nem a küldetését éli, és az egész emberiség, Istentől elszakítva, belső tudás nélkül, tévúton jár,  anyagba süllyedt, ösztönlényként, állati szinten tengeti az életét. A hit, tudás, és eggyévállás helyett, ma már csak a vak hit maradt. Ezért van az, hogy ma az emberiség olyan mélyre süllyedt, hogy az anyagtól várja a megoldást és a biztonságot minden problémára, ami eleve a múlandóságra és a pusztulásra van ítélve. A probléma az, hogy ennek a civilizációnak az ideje lejárt, és ha nem ébredünk, amire ez az emberiség határidőt kapott, akkor ennek az emberiségnek az évei megvannak számlálva


EBBEN A VIDEÓBAN ELHANGZOTT INFORMCIÓKAT, MINDEN MAGYARNAK TUDNIA KELL!!


 KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ 


A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!